โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
-
 บริษัท ติยยีบันฟูตจำกัด
-
-
-
-
 2.คุรุชนพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
-
-
-
-
 3.คุรุประชาสรรค์
-
 เกะรอ
-
-
-
-
 4.ธารแร่
-
 
-
-
-
-
 5.นิบงชนูปถัมภ์
-
 เทษบาลนครยะลา
-
-
-
-
 6.บ้านกรงปินัง
-
 กรงปินัง
-
-
-
-
 7.บ้านกอตอตือระ
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านกะตูปะ
-
 
-
-
-
-
 9.บ้านกาดือแป
-
 กอตอตือร๊ะ
-
-
-
-
 10.บ้านกาลอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
-
-
-
-
 11.บ้านกาลูปัง
-
 อบต.กาลูปัง
-
-
-
-
 12.บ้านกำปงบือแน
-
 จะกว๊ะ
-
-
-
-
 13.บ้านกือเม็ง
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านกือแล
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านกูวา
-
 ห้วยกระทิง
-
-
-
-
 16.บ้านคลองทราย
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านคูวอ
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านจะกว๊ะ
-
 อบต จะกว๊ะ
-
-
-
-
 19.บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
-
 
-
-
-
-
 20.บ้านจาหนัน
-
 
-
-
-
-
 21.บ้านจำปูน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
-
-
-
-
 22.บ้านจือนือแร
-
 เทศบาลตำบลบุดี
-
-
-
-
 23.บ้านต้นหยี
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านต้นแซะ
-
 อบต.จะกว๊ะ
-
-
-
-
 25.บ้านตลาดลำใหม่
-
 เทศบาลตำบลลำใหม่
-
-
-
-
 26.บ้านตะโละ
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านตะโละซูแม
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านตะโละสดาร์
-
 อาซ่อง
-
-
-
-
 29.บ้านตะโละหะลอ
-
 
-
-
-
-
 30.บ้านตาสา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
-
-
-
-
 31.บ้านตาเซะ
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านตาโละ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
-
-
-
-
 33.บ้านท่าสาป
-
 เทศบาลตำบลท่าสาป
-
-
-
-
 34.บ้านทุ่งคา
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านทุ่งเหรียง
-
 เทศบาลตำบลยุโป
-
-
-
-
 36.บ้านธารน้ำผึ้ง
-
 เมืองสะเตงนอก
-
-
-
-
 37.บ้านนาเตย
-
 โกตาบารู
-
-
-
-
 38.บ้านนิบงพัฒนา
-
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก
-
-
-
-
 39.บ้านบันนังบูโย
-
 บันนังสาเรง
-
-
-
-
 40.บ้านบันนังลูวา
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านบาโงย
-
 บาโงย
-
-
-
-
 43.บ้านบาโด
-
 ยุโป
-
-
-
-
 44.บ้านบึงน้ำใส
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านบือมัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
-
-
-
-
 46.บ้านบือยอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
-
-
-
-
 47.บ้านบือเล็ง
-
 ตะโล๊ะหะลอ
-
-
-
-
 48.บ้านบุดี
-
 เทศบาลตำบลบุดี
-
-
-
-
 49.บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)
-
 ตำบลบุดี
-
-
-
-
 51.บ้านบูเกะจือฆา
-
 วังพญา
-
-
-
-
 52.บ้านบูเกะบือราแง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
-
-
-
-
 53.บ้านปงตา
-
 อบต.บือมัง ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
-
-
-
-
 54.บ้านปอเยาะ
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านปาดาฮัน
-
 ตะโละหะลอ
-
-
-
-
 56.บ้านป่าพ้อ
-
 อบต.ลำใหม่
-
-
-
-
 57.บ้านปาแตรายอ
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านปาโจ
-
 อบต.ยะลา
-
-
-
-
 59.บ้านปุโรง
-
 องค์การบิรหารส่วนตำบลปุโรง
-
-
-
-
 60.บ้านปูลัย
-
 เทศบาลตำบลบาลอ
-
-
-
-
 61.บ้านพงยือไร
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านพร่อน
-
 อบต.พร่อน
-
-
-
-
 63.บ้านพรุ
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านพอแม็ง
-
 กายูบอเกาะ
-
-
-
-
 65.บ้านพะปูเงาะ
-
 เกะรอ
-
-
-
-
 66.บ้านมาแฮ
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านยะต๊ะ
-
 
-
-
-
-
 68.บ้านยะลา
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านยือโระ
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านรั้วตะวัน
-
 บุดี
-
-
-
-
 72.บ้านรามัน
-
 เมืองรามันห์
-
-
-
-
 73.บ้านละแอ
-
 เทศบาลตำบลบาลอ
-
-
-
-
 74.บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)
-
 เทศบาลตำบลท่าสาป
-
-
-
-
 75.บ้านลือมุ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
-
-
-
-
 76.บ้านวังพญา
-
 บ้านวังพญา
-
-
-
-
 77.บ้านสะเอะ
-
 สะเอะ
-
-
-
-
 78.บ้านสะเอะใน
-
 องค์การปกครองส่วนตำบลสะเอะ
-
-
-
-
 79.บ้านสะโต
- -
 
- -
- -
- -
- -
 80.บ้านสาคอ
-
 เทศบาลตำบลท่าสาป
-
-
-
-
 81.บ้านอาเหอูโต๊ะ
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านอูเป๊าะ
-
 อบต.วังพญา
-
-
-
-
 83.บ้านเกะรอ
-
 อบต.เกะรอ
-
-
-
-
 84.บ้านเกียรติ
-
 
-
-
-
-
 85.บ้านเจาะบือแม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
-
-
-
-
 86.บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านเบอเส้ง
-
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก
-
-
-
-
 88.บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)
-
 ลำพะยา
-
-
-
-
 89.บ้านแบหอ
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านแหลมทราย
-
 
-
-
-
-
 91.บ้านโกตาบารู
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านโฉลง
-
 อบต ปุโรง
-
-
-
-
 93.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านโต๊ะพราน
-
 
-
-
-
-
 95.บ้านไทรงาม
-
 องค์การบริหารตำบลเปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
-
-
-
-
 96.บ้านไม้แก่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
-
-
-
-
 97.บือดองพัฒนา
-
 เนินงาม
-
-
-
-
 98.ประชาอุทิศ
-
 บันนังสาเรง
-
-
-
-
 99.พัฒนาบาลอ
-
 เทศบาลตำบลบาลอ
-
-
-
-
 100.วังธราธิปวิทยา
-
 
-
-
-
-
 101.วัดชมพูสถิต
-
 เทศบาลตำบลยุโป
-
-
-
-
 102.วัดรังสิตาวาส
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
-
-
-
-
 103.วัดลำพะยา
-
 
-
-
-
-
 104.วัดลำใหม่
-
 
-
-
-
-
 105.วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
-
-
-
-
 106.ศรีพัฒนาราม
-
 
-
-
-
-
 107.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134
-
 เปาะเส้ง
-
-
-
-
 108.สันติวิทยา
-
 สะเอะ
-
-
-
-
 109.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
-
 
-
-
-
-
 110.อนุบาลยะลา
-
 นครยะลา
-
-
-
-
 111.ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)
-
 เมืองสะเตงนอก
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net