โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สตูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1. บ้านทุ่งริ้น
-
 สาคร
-
-
-
-
 2.นิคมซอย 10
-
 ควนกาหลง
-
-
-
-
 3.นิคมพัฒนาผัง 120
-
 อุใดเจริญ
-
-
-
-
 4.นิคมพัฒนาผัง 20
-
 อบต.นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 5.นิคมพัฒนาผัง 42
-
 
-
-
-
-
 6.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
-
 ควนกาหลง
-
-
-
-
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
-
 อุใดเจริญ
-
-
-
-
 8.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
-
 
-
-
-
-
 9.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
-
-
-
-
 10.บ้านกาลันยีตัน
-
 อบต.เจ๊ะบิลัง
-
-
-
-
 11.บ้านกาลูบี
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านกาเนะ
-
 บ้านควน
-
-
-
-
 13.บ้านกาแบง
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านกุบังจามัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
-
-
-
-
 15.บ้านกุบังปะโหลด
-
 อบต.ควนสตอ
-
-
-
-
 16.บ้านขอนคลาน
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านคลองขุด
-
 คลองขุด
-
-
-
-
 18.บ้านคลองน้ำเค็ม
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านคลองสองปาก
-
 สาคร
-
-
-
-
 20.บ้านควน
-
 
-
-
-
-
 21.บ้านควนขัน
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านควนฟ้าแลบ
-
 อบต.กำแพง
-
-
-
-
 23.บ้านควนล่อน
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านควนสตอ
-
 ควนสตอ
-
-
-
-
 25.บ้านควนเก
-
 อบต.แป-ระ
-
-
-
-
 26.บ้านควนโต๊ะเหลง
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านค่ายรวมมิตร
-
 อบต.ทุ่งนุ้ย
-
-
-
-
 28.บ้านคีรีวง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า
-
-
-
-
 29.บ้านฉลุง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง
-
-
-
-
 30.บ้านช่องไทร
-
 นาทอน
-
-
-
-
 31.บ้านดาหลำ
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านดูสน
-
 ควนโดน
-
-
-
-
 33.บ้านตะโละใส
-
 ปากน้ำ
-
-
-
-
 34.บ้านตันหยงกลิง
-
 อบต.เกาะสาหร่าย
-
-
-
-
 35.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านตันหยงละไน้
-
 แหลมสน
-
-
-
-
 37.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
-
 เกาะสาหร่าย
-
-
-
-
 38.บ้านตันหยงโป
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านตำมะลังเหนือ
-
 ตำมะลัง
-
-
-
-
 40.บ้านตำมะลังใต้
-
 อบต.ตำมะลัง
-
-
-
-
 41.บ้านตูแตหรำ
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านทางงอ
-
 ควนสตอ
-
-
-
-
 43.บ้านทางยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
-
-
-
-
 44.บ้านท่าชะมวง
-
 อบต.ละงู
-
-
-
-
 45.บ้านท่าน้ำเค็มใต้
-
 อบต.ท่าแพ
-
-
-
-
 46.บ้านท่าพยอม
-
 ปากน้ำ
-
-
-
-
 47.บ้านท่ายาง
-
 ปากน้ำ
-
-
-
-
 48.บ้านท่าศิลา
-
 อบต.นาทอน
-
-
-
-
 49.บ้านท่าหิน
-
 อบต.ควนขัน
-
-
-
-
 50.บ้านท่าแพ
-
 อบต.ท่าแพ
-
-
-
-
 51.บ้านท่าแลหลา
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านทุ่ง
-
 
-
-
-
-
 53.บ้านทุ่งดินลุ่ม
-
 ป่าแก่บ่อหิน
-
-
-
-
 54.บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
-
 ทุ่งนุ้ย
-
-
-
-
 55.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านทุ่งบุหลัง
-
 ทุ่งบุหลัง
-
-
-
-
 57.บ้านทุ่งพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 58.บ้านทุ่งมะปรัง
-
 อบต.วังประจัน
-
-
-
-
 59.บ้านทุ่งวิมาน
-
 อบต.บ้านควน
-
-
-
-
 60.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
-
-
 61.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
-
 
-
-
-
-
 63.บ้านทุ่งไหม้
-
 ตำบลน้ำผุด
-
-
-
-
 64.บ้านนาข่า
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านนางแก้ว
-
 
-
-
-
-
 66.บ้านนาทอน
-
 นาทอน
-
-
-
-
 67.บ้านนาพญา
-
 ละงู
-
-
-
-
 68.บ้านนาลาน
-
 อบต.ควนขัน
-
-
-
-
 69.บ้านนาแก้ว
-
 อบต ท่าแพ
-
-
-
-
 70.บ้านนาแค
-
 เทศบาลตำบลคลองขุด
-
-
-
-
 71.บ้านน้ำร้อน
-
 อบตทุ่งนุ้ย
-
-
-
-
 72.บ้านน้ำหรา
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านบ่อหิน
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านบ่อเจ็ดลูก
-
 ปากน้ำ
-
-
-
-
 75.บ้านบันนังปุเลา
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านบากันโต๊ะทิด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
-
-
-
-
 77.บ้านบารายี
-
 อบต.นาทอน
-
-
-
-
 78.บ้านบุโบย
-
 แหลมสน
-
-
-
-
 79.บ้านบูเกตยามู
-
 อบต.ควนโดน
-
-
-
-
 80.บ้านปลักหว้า
-
 
-
-
-
-
 81.บ้านปันจอร์
-
 ย่านซื่อ
-
-
-
-
 82.บ้านปากบาง
-
 อบต.ละงู
-
-
-
-
 83.บ้านปากบารา
-
 อบต.ปากน้ำ
-
-
-
-
 84.บ้านปากปิง
-
 กำแพง
-
-
-
-
 85.บ้านปากละงู
-
 อบต.ละงู
-
-
-
-
 86.บ้านป่าฝาง
-
 อบต.กำแพง
-
-
-
-
 87.บ้านป่าพน
-
 
-
-
-
-
 88.บ้านปาเต๊ะ
-
 เจ๊ะบิลัง
-
-
-
-
 89.บ้านป่าแก่บ่อหิน
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านปิใหญ่
-
 
-
-
-
-
 91.บ้านมะนัง
-
 
-
-
-
-
 92.บ้านมะหงัง
-
 
-
-
-
-
 93.บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
-
 
-
-
-
-
 94.บ้านราวปลา
-
 ทุ่งหว้า
-
-
-
-
 95.บ้านราไว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
-
-
-
-
 96.บ้านลาหงา
-
 ละงู
-
-
-
-
 97.บ้านวังตง
-
 นาทอน
-
-
-
-
 98.บ้านวังประจัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
-
-
-
-
 99.บ้านวังปริง
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านวังพระเคียน
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 101.บ้านวังพะเนียด
-
 อบต.เกตรี
-
-
-
-
 102.บ้านวังสายทอง
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านสนกลาง
-
 เเหสมสน
-
-
-
-
 104.บ้านสวนเทศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
-
-
-
-
 105.บ้านสาคร
-
 อบต.สาคร
-
-
-
-
 106.บ้านสาครเหนือ
-
 สาคร
-
-
-
-
 107.บ้านสายควน
-
 อบต.ท่าแพ
-
-
-
-
 108.บ้านหนองหอยโข่ง
-
 
-
-
-
-
 109.บ้านห้วยน้ำดำ
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านห้วยมะพร้าว
-
 
-
-
-
-
 111.บ้านห้วยไทร
-
 ละงู
-
-
-
-
 112.บ้านหัวกาหมิง
-
 
-
-
-
-
 113.บ้านหัวควน
-
 
-
-
-
-
 114.บ้านหาญ
-
 
-
-
-
-
 115.บ้านหาดทรายยาว
-
 ตันหยงโป
-
-
-
-
 116.บ้านอุได
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านอุไร
-
 
-
-
-
-
 118.บ้านเกตรี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
-
-
-
-
 119.บ้านเกาะบูโหลน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 120.บ้านเกาะยวน
-
 
-
-
-
-
 121.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
-
 อบต เกาะสาหร่าย
-
-
-
-
 122.บ้านเกาะยาว
-
 ปูยู
-
-
-
-
 123.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
-
 เกาะสาหร่าย
-
-
-
-
 124.บ้านเกาะอาดัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
-
-
-
-
 125.บ้านเขาจีน
-
 คลองขุด
-
-
-
-
 126.บ้านเขาใคร
-
 
-
-
-
-
 127.บ้านเจ๊ะบิลัง
-
 เจ๊ะบิลัง
-
-
-
-
 128.บ้านเนินสูง
-
 
-
-
-
-
 129.บ้านเหนือคลอง
-
 
-
-
-
-
 130.บ้านแป-ระเหนือ
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านแป-ระใต้
-
 
-
-
-
-
 132.บ้านโกตา
-
 อบต.กำแพง
-
-
-
-
 133.บ้านโคกประดู่
-
 
-
-
-
-
 134.บ้านโคกพะยอม
-
 อบต.ละงู
-
-
-
-
 135.บ้านโตนปาหนัน
-
 อบต.ทุ่งนุ้ย
-
-
-
-
 136.บ้านในเมือง
-
 
-
-
-
-
 137.บ้านใหม่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
-
-
-
-
 138.บ้านไทรงาม
-
 อบต.ควนขัน
-
-
-
-
 139.บ้านไร่
-
 อบต. ท่าเรือ
-
-
-
-
 140.บ้านไสใหญ่
-
 กำแพง
-
-
-
-
 141.ผังปาล์ม 1
-
 
-
-
-
-
 142.ผังปาล์ม 2
-
 ปาล์มพัฒนา
-
-
-
-
 143.ผังปาล์ม 3
-
 อบต.ปาล์มพัฒนา
-
-
-
-
 144.ผังปาล์ม 4
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
-
-
-
-
 145.ผังปาล์ม 7
-
 ปาล์มพัฒนา
-
-
-
-
 146.วรรธนะสาร
-
 ป่าแก่บ่อหิน
-
-
-
-
 147.วัดชมพูนิมิต
-
 เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
-
-
-
-
 148.วัดหน้าเมือง
-
 เทศบาลตำบลคลองขุด
-
-
-
-
 149.สมาคมเลขานุการสตรี 3
-
 สาคร
-
-
-
-
 150.อนุบาลควนกาหลง
-
 ควนกาหลง
-
-
-
-
 151.อนุบาลควนโดน
-
 เทศบาลตำบลควนโดน
-
-
-
-
 152.อนุบาลท่าแพ
-
 
-
-
-
-
 153.อนุบาลทุ่งหว้า
-
 เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
-
-
-
-
 154.อนุบาลมะนัง
-
 นิคมพัฒนา
-
-
-
-
 155.อนุบาลละงู
-
 เทศบาลตำบลกำแพง
-
-
-
-
 156.อนุบาลสตูล
-
 
-
-
-
-
 157.อนุบาลเมืองสตูล
-
 เทศบาลตำบลฉลุง
-
-
-
-
 158.เพียงหลวง ๔
-
 
-
-
-
-
 159.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
-
 
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net