โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ระนอง
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1. บ้านท่าฉาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 2. บ้านห้วยเสียด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 3.กระบุรี
-
 
-
-
-
-
 4.ชนม์พัฒนา
-
 
-
-
-
-
 5.ชาติเฉลิม
-
 เมืองระนอง
-
-
-
-
 6.ทับหลีสุริยวงศ์
-
 มะมุ
-
-
-
-
 7.ทับไชยาพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 8.ทุ่งตาพลวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9.นิคมสงเคราะห์
-
 จ.ป.ร.
-
-
-
-
 10.บ้านกำพวน
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 11.บ้านขจัดภัย
-
 เทศบาลราชกรูด
-
-
-
-
 12.บ้านคลองของ
-
 เทศบาลราชกรูด
-
-
-
-
 13.บ้านคลองเงิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 14.บ้านควนไทรงาม
-
 นาคา
-
-
-
-
 15.บ้านชาคลี
-
 
-
-
-
-
 16.บ้านดอนกลาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 17.บ้านทรายแดง
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านทองหลาง
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านทะเลนอก
-
 เทศบาลตำบลกำพวน
-
-
-
-
 20.บ้านทับจาก
-
 บางใหญ่
-
-
-
-
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านทุ่งหงาว
-
 เมศบาลตำบลหงาว
-
-
-
-
 23.บ้านนกงาง
-
 เทศบาลราชกรูด
-
-
-
-
 24.บ้านนา
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 25.บ้านน้ำขาว
-
 
-
-
-
-
 26.บ้านน้ำจืดน้อย
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านบกกราย
-
 น้ำจืด
-
-
-
-
 28.บ้านบางกล้วยนอก
-
 ตำบลนาคา
-
-
-
-
 29.บ้านบางกลาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 30.บ้านบางกุ้ง
-
 อบต.น้ำจืด
-
-
-
-
 31.บ้านบางขุนแพ่ง
-
 บางพระเหนือ
-
-
-
-
 32.บ้านบางนอน
-
 เทศบาลตำบลบางนอน
-
-
-
-
 33.บ้านบางปรุ
-
 กะเปอร์
-
-
-
-
 34.บ้านบางมัน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
-
-
-
-
 35.บ้านบางริ้น
-
 เทศบาลเมืองบางริ้น
-
-
-
-
 36.บ้านบางสองรา
-
 บางใหญ่
-
-
-
-
 37.บ้านบางสีกิ้ม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 38.บ้านบางหิน
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านบางเบน
-
 ม่วงกลวง
-
-
-
-
 40.บ้านปลายคลอง
-
 
-
-
-
-
 41.บ้านปลายคลองวัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 42.บ้านปากน้ำ
-
 ตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 43.บ้านปากแพรก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 44.บ้านภูเขาทอง
-
 กำพวน
-
-
-
-
 45.บ้านราชกรูด
-
 ตำบลราชกรูด
-
-
-
-
 46.บ้านละอุ่นใต้
-
 ตำบลละอุ่น
-
-
-
-
 47.บ้านลำเลียง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
-
-
-
-
 48.บ้านสองพี่น้อง
-
 มะมุ
-
-
-
-
 49.บ้านสองแพรก
- -
 
- -
- -
- -
- -
 50.บ้านสองแพรก
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านสำนัก
-
 
-
-
-
-
 52.บ้านสุขสำราญ
-
 กำพวน
-
-
-
-
 53.บ้านหนองจิก
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านหาดจิก
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านหาดทรายดำ
-
 หงาว
-
-
-
-
 56.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก)
-
 หงาว
-
-
-
-
 57.บ้านหินช้าง
-
 ตำบลปากน้ำท่าเรือ
-
-
-
-
 58.บ้านหินดาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
-
-
-
-
 59.บ้านหินวัว
-
 เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
-
-
-
-
 60.บ้านเกาะช้าง
-
 เกาะพยาม
-
-
-
-
 61.บ้านเกาะพยาม
-
 
-
-
-
-
 62.บ้านเกาะสินไห
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
-
-
 63.บ้านเกาะเหลา
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านเขานางหงส์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 65.บ้านเขาฝาชี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
-
-
-
-
 66.บ้านเชี่ยวเหลียง
-
 อบต.บ้านนา
-
-
-
-
 67.บ้านแหลมนาว
-
 นาคา
-
-
-
-
 68.ประชาอุทิศ
-
 อบต.กะเปอร์
-
-
-
-
 69.มัชฌิมวิทยา
-
 อบต.มะมุ
-
-
-
-
 70.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60
-
 บางริ้น
-
-
-
-
 71.ระวิราษฎร์บำรุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 72.วัดช่องลม
-
 อบต.บางแก้ว
-
-
-
-
 73.วัดสุวรรณคีรี
-
 ปากจั่น
-
-
-
-
 74.วัดหาดส้มแป้น
-
 หาดส้มแป้น
-
-
-
-
 75.อนุบาลบ้านด่าน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 76.อนุบาลระนอง
-
 ระนอง
-
-
-
-
 77.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
 เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
-
-
-
-
 78.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา
-
 ตำบลบางนอน
-
-
-
-
 79.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
-
 
-
-
-
-
 80.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
-
 ลำเลียง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net