โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.กฤษณา
-
 กฤษณา
-
-
-
-
 2.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
-
 เทศบาลตำบลโคกคราม
-
-
-
-
 3.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
-
 สนามชัย
-
-
-
-
 4.บางปลาม้า
-
 ตะค่า
-
-
-
-
 5.บางแม่หม้าย
-
 อบต บางใหญ่
-
-
-
-
 6.บ้านคลองชะอม
-
 ปลายนา
-
-
-
-
 7.บ้านคลองชะโด
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านดอนโพ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9.บ้านท่าเสด็จ
-
 
-
-
-
-
 10.บ้านบางกุ้ง
-
 เทศบาลตำบลบางกุ้ง
-
-
-
-
 11.บ้านรางกะทุ่ม
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านรางทอง
-
 บางใหญ่
-
-
-
-
 13.บ้านรางหางม้า
-
 เทศบาลตำบลปลายนา
-
-
-
-
 14.บ้านหนองขาม
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านหนองบอน
-
 ตำบลท่าเสด็จ
-
-
-
-
 16.บ้านหนองปรือ
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านหนองสรวง
-
 เทศบาลตำบลปลายนา
-
-
-
-
 18.บ้านหนองเพียน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 19.บ้านห้วยเจริญ
-
 ตำบลวังนำ้ซับ
-
-
-
-
 20.บ้านโพธิ์ศรี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.บ้านไผ่แปลกแม่
-
 
-
-
-
-
 22.วัดกระทุ่มทอง
-
 
-
-
-
-
 23.วัดคลองโมง
-
 
-
-
-
-
 24.วัดคันทด
-
 ท่าระหัด
-
-
-
-
 25.วัดคูบัว
-
 
-
-
-
-
 26.วัดจระเข้ใหญ่
-
 อบต.จระเข้ใหญ่
-
-
-
-
 27.วัดจำปี
-
 
-
-
-
-
 28.วัดช่องลม
-
 เทศบาลตำบลไผ่กองดิน
-
-
-
-
 29.วัดชีปะขาว
-
 เทศบาลตำบลตะค่า
-
-
-
-
 30.วัดดงขี้เหล็ก
-
 
-
-
-
-
 31.วัดดอนกระเบื้อง
-
 อบต.บางใหญ่
-
-
-
-
 32.วัดดอนกลาง
-
 อบต.ไผ่ขวาง
-
-
-
-
 33.วัดดอนขาด
-
 วัดโบสถ์
-
-
-
-
 34.วัดดอนตาจีน
-
 อบต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
-
-
-
-
 35.วัดดอนตาล
-
 อบต.ดอนตาล
-
-
-
-
 36.วัดดอนบุบผาราม
-
 เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
-
-
-
-
 37.วัดดอนสุทธาวาส
-
 ดอนปรู
-
-
-
-
 38.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
-
 อบต.ดอนมะสังข์
-
-
-
-
 39.วัดดอนโพธิ์ทอง
-
 
-
-
-
-
 40.วัดดอนไข่เต่า
-
 
-
-
-
-
 41.วัดดารา
-
 ตำบลตะค่า
-
-
-
-
 42.วัดดาว
-
 วัดดาว
-
-
-
-
 43.วัดตปะโยคาราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
-
-
-
-
 44.วัดตะลุ่ม
-
 อบต.มะขามล้ม
-
-
-
-
 45.วัดทรงกระเทียม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 46.วัดนิเวศน์ธรรมาราม
-
 อบต.ดอนกำยาน
-
-
-
-
 47.วัดบรรไดทอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 48.วัดบางจิก
-
 อบต.วัดโบสถ์
-
-
-
-
 49.วัดบางเลน
-
 กฤษณา
-
-
-
-
 50.วัดบางใหญ่
-
 อบต.บางใหญ่
-
-
-
-
 51.วัดบ้านกร่าง
-
 
-
-
-
-
 52.วัดบ้านกล้วย
-
 
-
-
-
-
 53.วัดบ้านหมี่
-
 ตำบลบางปลาม้า
-
-
-
-
 54.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
-
 
-
-
-
-
 55.วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
-
 ตำบลบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 56.วัดบึงคา
-
 สาลี
-
-
-
-
 57.วัดประชุมชน
-
 ตำบลบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 58.วัดปลายนา
-
 ตำบลวังน้ำซับ
-
-
-
-
 59.วัดปากคลองกุ่ม
-
 
-
-
-
-
 60.วัดป่าพระเจ้า
-
 เทศบาลตำบลปลายนา
-
-
-
-
 61.วัดป่าพฤกษ์
-
 เทศบาลบ้านแหลมพัฒนา
-
-
-
-
 62.วัดปู่เจ้า
-
 ตำบลบ้านกร่าง
-
-
-
-
 63.วัดพระธาตุ
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลสวนแตง
-
-
-
-
 64.วัดพร้าว
-
 
-
-
-
-
 65.วัดพังม่วง
-
 
-
-
-
-
 66.วัดพันตำลึง
-
 
-
-
-
-
 67.วัดพิหารแดง
-
 พิหารแดง
-
-
-
-
 68.วัดม่วงเจริญผล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 69.วัดมเหยงคณ์
-
 ท่าระหัด
-
-
-
-
 70.วัดยาง
-
 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
-
-
-
-
 71.วัดราษฎร์บำรุง
-
 ไผ่กองดิน
-
-
-
-
 72.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
-
-
-
-
 73.วัดลาดกระจับ
-
 ศาลาขาว
-
-
-
-
 74.วัดลาดตาล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 75.วัดลาดน้ำขาว
-
 อบต.สาลี
-
-
-
-
 76.วัดลาดปลาเค้า
-
 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
-
-
-
-
 77.วัดลานคา
-
 ต้นคราม
-
-
-
-
 78.วัดวรจันทร์
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
-
-
-
-
 79.วัดวังกุ่ม
-
 ห้วยวังทอง
-
-
-
-
 80.วัดวังน้ำเย็น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 81.วัดวังพระนอน
-
 
-
-
-
-
 82.วัดวังพลับเหนือ
-
 
-
-
-
-
 83.วัดวังพลับใต้
-
 
-
-
-
-
 84.วัดศาลาท่าทราย
-
 อบต.จรเข้ใหญ่
-
-
-
-
 85.วัดศีรษะเกษ
-
 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
-
-
-
-
 86.วัดศุขเกษม
-
 ตำบลบ้านแหลมพัฒนา
-
-
-
-
 87.วัดสกุณปักษี
-
 ตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
 88.วัดสระประทุม
-
 
-
-
-
-
 89.วัดสวนแตง
-
 เทศบาลสวนแตง
-
-
-
-
 90.วัดสว่างอารมณ์
-
 พิหารแดง
-
-
-
-
 91.วัดสังฆจายเถร
-
 
-
-
-
-
 92.วัดสัปรสเทศ
-
 เทศบาลตำบลวังยาง
-
-
-
-
 93.วัดสามจุ่น
-
 ดอนปรู
-
-
-
-
 94.วัดสามทอง
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 95.วัดสามัคคีธรรม
-
 เทศบาลท่าเสด็จ
-
-
-
-
 96.วัดสาลี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี
-
-
-
-
 97.วัดสำนักตะฆ่า
-
 
-
-
-
-
 98.วัดสุขเกษม
-
 
-
-
-
-
 99.วัดสุวรรณนาคี
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 100.วัดหนองโสน
-
 สนามคลี
-
-
-
-
 101.วัดหน่อสุวรรณ
-
 อบต.โคกโคเฒ่า
-
-
-
-
 102.วัดห้วยสุวรรณวนาราม
-
 ดอนปรู
-
-
-
-
 103.วัดองครักษ์
-
 องครักษ์
-
-
-
-
 104.วัดอุทุมพราราม
-
 ดอนโพธิ์ทอง
-
-
-
-
 105.วัดอู่ยา
-
 อบต.ดอนกำยานา
-
-
-
-
 106.วัดเกาะ
-
 วังหว้า
-
-
-
-
 107.วัดเขาดิน
-
 ท่าเสด็จ
-
-
-
-
 108.วัดเถรพลาย
-
 วังน้ำซับ
-
-
-
-
 109.วัดเทพสุธาวาส
-
 อบต.มดแดง
-
-
-
-
 110.วัดเสาธง
-
 บางปลาม้า
-
-
-
-
 111.วัดเสาธงทอง
-
 
-
-
-
-
 112.วัดเสาธงทอง
-
 สาลี
-
-
-
-
 113.วัดแก้ว
-
 ทับตีเหล็ก
-
-
-
-
 114.วัดโคกโคเฒ่า
-
 อบต.โคกโคเฒ่า
-
-
-
-
 115.วัดโคกโพธิ์
-
 
-
-
-
-
 116.วัดโบสถ์
-
 
-
-
-
-
 117.วัดโพธิ์ตะควน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
-
-
-
-
 118.วัดโพธิ์ท่าทราย
-
 
-
-
-
-
 119.วัดโพธิ์นฤมิตร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 120.วัดโพธิ์ศรี
-
 
-
-
-
-
 121.วัดใหม่รัตนเจดีย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 122.วัดไก่เตี้ย
-
 
-
-
-
-
 123.วัดไผ่ขวาง
-
 ไผ่ขวาง
-
-
-
-
 124.วัดไผ่มุ้ง
-
 วังน้ำเย็น
-
-
-
-
 125.วัดไผ่ลูกนก
-
 
-
-
-
-
 126.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
-
-
-
-
 127.วัดไผ่เดี่ยว
-
 
-
-
-
-
 128.สุพรรณภูมิ
-
 เมืองสุพรรณบบุรี
-
-
-
-
 129.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
-
 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
-
-
-
-
 130.อนุบาลวัดสวนหงส์
-
 
-
-
-
-
 131.อนุบาลศรีประจันต์
-
 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
-
-
-
-
 132.อนุบาลสุพรรณบุรี
-
 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
-
-
-
-
 133.อินทร์ศรัทธาราษฎร์
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 134.เมืองสุพรรณบุรี
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 135.โรงเรียนวัดลำบัว
-
 อบต.จรเข้ใหญ่
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net