โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
-
 วังทอง
-
-
-
-
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
-
 ท่าตาล
-
-
-
-
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
-
 ดินทอง
-
-
-
-
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
-
 เนินกุ่ม
-
-
-
-
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย
-
 ตำบลไทรย้อย
-
-
-
-
 7.บ้านกลาง
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 8.บ้านคลองเป็ด
-
 วังพิกุล
-
-
-
-
 9.บ้านคลองเมือง
-
 วังพิกุล
-
-
-
-
 10.บ้านชมภู
-
 
-
-
-
-
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 12.บ้านซำรัง
-
 อบต.ชมพู
-
-
-
-
 13.บ้านซำหวาย
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
-
 ดินทอง
-
-
-
-
 15.บ้านดงพลวง
-
 วังพิกุล
-
-
-
-
 16.บ้านดินทอง
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านตอเรือ
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านถ้ำเต่า
-
 แม่ระกา
-
-
-
-
 19.บ้านท่าข้าม
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 20.บ้านท่ายาง
-
 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
-
 21.บ้านทุ่งน้อย
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านทุ่งยาว
-
 
-
-
-
-
 23.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 24.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
-
-
 25.บ้านนาพราน
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 26.บ้านน้ำปาด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
-
-
-
-
 27.บ้านน้ำพรม
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 28.บ้านน้ำยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 29.บ้านน้ำริน
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 30.บ้านบึงพร้าว
-
 อบต.ชัยนาม
-
-
-
-
 31.บ้านบุใหญ่
-
 ท่าตาล
-
-
-
-
 32.บ้านปากยาง
-
 แก่งโสภา
-
-
-
-
 33.บ้านป่าขนุน
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านป่ามะกรูด
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านผาท่าพล
-
 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
-
-
 36.บ้านผารังหมี
-
 ตำบลไทรย้อย
-
-
-
-
 37.บ้านพัฒนาดงน้อย
-
 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
-
-
 38.บ้านพุกระโดน
-
 ตำบลไทรย้อย
-
-
-
-
 39.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
-
 อขต.แก่งโสภา
-
-
-
-
 40.บ้านยางโทน
-
 อบต ไผ่ล้อม
-
-
-
-
 41.บ้านลำภาศ
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านวังขวัญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง
-
-
-
-
 43.บ้านวังดินสอ
-
 ตำบลวังนกแอ่น
-
-
-
-
 44.บ้านวังดินเหนียว
-
 วังยาง
-
-
-
-
 45.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 46.บ้านวังนกแอ่น
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 47.บ้านวังพรม
-
 
-
-
-
-
 48.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านวังสาร
-
 ท่าตาล
-
-
-
-
 50.บ้านวังโพรง
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านวังไม้ตอก
-
 พันชาลี
-
-
-
-
 52.บ้านสะเดา
-
 อบต.หนองพระ
-
-
-
-
 53.บ้านหนองกลด
-
 เทศบาลเนินกุ่ม
-
-
-
-
 54.บ้านหนองขมิ้น
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านหนองขอนประชาสรรค์
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านหนองขอนประชาสรรค์
-
 เนินมะปราง
-
-
-
-
 57.บ้านหนองงา
-
 พันชาลี
-
-
-
-
 58.บ้านหนองดู่
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านหนองปรือ
-
 บ้านกลาง
-
-
-
-
 60.บ้านหนองพระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
-
-
-
-
 61.บ้านหนองสระพัง
-
 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
-
 62.บ้านหนองไม้ยางดำ
-
 อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
-
-
 63.บ้านห้วยบ่อทอง
-
 เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
-
-
 64.บ้านหินประกาย
-
 บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
-
-
-
-
 65.บ้านเข็ก
-
 แม่ระกา
-
-
-
-
 66.บ้านเขาดิน
-
 เทศบาลตำบลไทรย้อย
-
-
-
-
 67.บ้านเขาน้อย
-
 แก่งโสภา
-
-
-
-
 68.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
-
 อบต วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
-
-
-
-
 69.บ้านเขาเขียว
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านเจริญผล
-
 อบต.หนองพระ
-
-
-
-
 71.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านเนินมะปราง
-
 อำเภอเนินมะปราง
-
-
-
-
 73.บ้านเนินสะอาด
-
 ท่าหมื่นราม
-
-
-
-
 74.บ้านเนินไม้แดง
-
 พันชาลี
-
-
-
-
 75.บ้านแก่งกุลาสามัคคี
-
 แก่งโสภา
-
-
-
-
 76.บ้านแก่งจูงนาง
-
 วังนกแอ่น
-
-
-
-
 77.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
-
-
-
-
 78.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
-
-
-
-
 79.บ้านแม่ระกา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
-
-
-
-
 80.บ้านโคกวังสาร
-
 ไทรย้อย
-
-
-
-
 81.บ้านโป่งปะ
-
 
-
-
-
-
 82.บ้านใหม่ชัยเจริญ
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านใหม่ทองประเสริฐ
-
 อบต.เนินมะปราง
-
-
-
-
 84.บ้านใหม่พนมทอง
-
 อบต.ตำบลบ้านกลาง
-
-
-
-
 85.บ้านใหม่สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
-
-
 86.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
-
 ตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
-
 87.บ้านไทรดงยั้ง
-
 อบต.วังยาง
-
-
-
-
 88.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
-
-
-
-
 89.บึงราชนก
-
 
-
-
-
-
 90.ประชาสรรค์วิทยา
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 91.ประชาสามัคคี
-
 ท่าตาล
-
-
-
-
 92.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
-
 อบต.แก่งโสภา
-
-
-
-
 93.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
-
 วังทอง
-
-
-
-
 94.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
-
 ชมพู
-
-
-
-
 95.รัฐราษฎร์บำรุง
-
 
-
-
-
-
 96.ราษฎร์ดำริ
-
 โคกสลุด
-
-
-
-
 97.ราษฎร์อุปถัมภ์
-
 ชัยนาม
-
-
-
-
 98.ราษฎร์เจริญ
-
 
-
-
-
-
 99.วัดกรุงศรีเจริญ
-
 นครป่าหมาก
-
-
-
-
 100.วัดดงข่อย
-
 อบต. วังพิกุล
-
-
-
-
 101.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
-
 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
-
-
-
-
 102.วัดตายม
-
 
-
-
-
-
 103.วัดท่านา
-
 
-
-
-
-
 104.วัดท่ามะขาม
-
 อบต.ไผ่ล้อม
-
-
-
-
 105.วัดท่าหมื่นราม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
-
-
-
-
 106.วัดบางกระทุ่ม
-
 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
-
-
-
-
 107.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
-
 อบต.วังทอง
-
-
-
-
 108.วัดบ้านมุง
-
 เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
-
-
 109.วัดบึงลำ
-
 นครป่าหมาก
-
-
-
-
 110.วัดปลวกง่าม
-
 
-
-
-
-
 111.วัดพันชาลี
-
 พันชาลี
-
-
-
-
 112.วัดย่านยาว
-
 โคกสลุด
-
-
-
-
 113.วัดราษฎร์สโมสร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
-
-
-
-
 114.วัดวังพิกุล
-
 วังพิกุล
-
-
-
-
 115.วัดสนามคลีตะวันตก
-
 
-
-
-
-
 116.วัดสนามคลีตะวันออก
-
 เทศบาลตำบลสนามคลี
-
-
-
-
 117.วัดสิริสุทธาวาส
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 118.วัดสุพรรณพนมทอง
-
 พันชาลี
-
-
-
-
 119.วัดแหลมพระธาตุ
-
 นครป่าหมาก
-
-
-
-
 120.วัดโคกสลุด
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 121.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 122.ศึกษาลัย
-
 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
-
-
-
-
 123.สามัคคีธรรม
-
 
-
-
-
-
 124.สามัคคีประชาราษฎร์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
-
-
-
-
 125.ห้วยพลู
-
 
-
-
-
-
 126.หัวเขาราษฎร์บำรุง
-
 เทศบาลตำบลบ้านมุง
-
-
-
-
 127.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
-
 แก่งโสภา
-
-
-
-
 128.เนินดินราษฎร์อุทิศ
-
 อบต.เนินมะปราง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net