โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านคลองยาง
-
 ตำบลคลองยาง
-
-
-
-
 2.บ้านกลางดง
-
 ตำบลกลางดง
-
-
-
-
 3.บ้านขอนซุง
-
 ตำบลเมืองบางขลัง
-
-
-
-
 4.บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
-
 
-
-
-
-
 5.บ้านคลองสำราญ
-
 อบต.ไทยชนะศึก
-
-
-
-
 6.บ้านคลองแห้ง
-
 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
-
-
 7.บ้านซ่าน
-
 
-
-
-
-
 8.บ้านดงคู่
-
 
-
-
-
-
 9.บ้านดงจันทน์
-
 นครเดิฐ
-
-
-
-
 10.บ้านดงยาง
-
 อบต.หนองอ้อ
-
-
-
-
 11.บ้านดงย่าปา
-
 บ้านตึก
-
-
-
-
 12.บ้านดงไทยวิทยา
-
 นาทุ่ง
-
-
-
-
 13.บ้านดอนจันทร์
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 14.บ้านดอนระเบียง
-
 
-
-
-
-
 15.บ้านดอยไก่เขี่ย
-
 
-
-
-
-
 16.บ้านตาลพร้า
-
 ตำบลศรีนคร
-
-
-
-
 17.บ้านตึก
-
 บ้านตึก
-
-
-
-
 18.บ้านทับผึ้ง
-
 อบต.ทับผึ้ง
-
-
-
-
 19.บ้านท่าชัย
-
 เมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 20.บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
-
 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
-
-
-
-
 21.บ้านท่าทอง
-
 
-
-
-
-
 22.บ้านท่ามักกะสัง
-
 ราวต้นจันทร์
-
-
-
-
 23.บ้านท่าวิเศษ
-
 บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
-
-
 24.บ้านท่าโพธิ์
-
 แม่สำ
-
-
-
-
 25.บ้านทุ่งพล้อ
-
 อบต.ป่างิ้ว
-
-
-
-
 26.บ้านทุ่งมหาชัย
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านธารชะอม
-
 
-
-
-
-
 28.บ้านธารน้ำทิพย์
-
 
-
-
-
-
 29.บ้านนา
-
 
-
-
-
-
 30.บ้านนาขุนไกร
-
 นาขุนไกร
-
-
-
-
 31.บ้านนาต้นจั่น
-
 บ้านตึก
-
-
-
-
 32.บ้านนาพง
-
 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-
 33.บ้านน้ำขุม
-
 อบต.น้ำขุม
-
-
-
-
 34.บ้านบึงงาม
-
 อบต.นครเดิฐ
-
-
-
-
 35.บ้านบึงบอน
-
 เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
-
-
 36.บ้านบึงสวย
-
 นครเดิฐ
-
-
-
-
 37.บ้านบุ่งสัก
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 38.บ้านปากคลองแดน
-
 บ้านซ่าน
-
-
-
-
 39.บ้านปากคะยาง
-
 อบต.บ้านแก่ง
-
-
-
-
 40.บ้านป่ากล้วย
-
 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 41.บ้านปากสาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ
-
-
-
-
 42.บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
-
 แม่สิน
-
-
-
-
 43.บ้านป่ากุมเกาะ
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-
 44.บ้านป่าคา
-
 บ้านแก่ง
-
-
-
-
 45.บ้านปางสา
-
 อบต.แม่สิน
-
-
-
-
 46.บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 47.บ้านป่ายาง
-
 อบต.หนองอ้อ
-
-
-
-
 48.บ้านป่าเลา
-
 ปากน้ำ
-
-
-
-
 49.บ้านผาเวียง
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านฝั่งหมิ่น
-
 ไทยชนะศึก
-
-
-
-
 51.บ้านพระปรางค์
-
 ศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 52.บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
-
 แม่สิน
-
-
-
-
 53.บ้านราวต้นจันทน์
-
 ราวต้นจันทร์
-
-
-
-
 54.บ้านลานตาเมือง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
-
-
 55.บ้านลำโชค
-
 อบต.บ้านแก่ง
-
-
-
-
 56.บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)
-
 นาขุนไกร
-
-
-
-
 57.บ้านวังทอง
-
 วังทอง
-
-
-
-
 58.บ้านวังธาร
-
 
-
-
-
-
 59.บ้านวังพิกุล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
-
-
-
-
 60.บ้านวังยายมาก
-
 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 61.บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
-
 วังลึก
-
-
-
-
 62.บ้านวังสมบูรณ์
-
 อบต.นาขุนไกร
-
-
-
-
 63.บ้านวังแร่
-
 คลองยาง
-
-
-
-
 64.บ้านวังไฟไหม้
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านวัดโบสถ์
-
 เมืองบางขลัง
-
-
-
-
 66.บ้านศรีสวรรค์
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านศาลาไก่ฟุบ
-
 
-
-
-
-
 68.บ้านสะท้อ
-
 อบต.แม่สิน
-
-
-
-
 69.บ้านสันติพิทยาคาร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
-
-
-
-
 70.บ้านสันติสุข
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านสันหีบ
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 73.บ้านสารจิตร
-
 
-
-
-
-
 74.บ้านสุเม่น
-
 แม่สิน
-
-
-
-
 75.บ้านหนองกลับ
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 77.บ้านหนองบัว(ศรีสัชนาลัย)
-
 
-
-
-
-
 78.บ้านหนองป่าตอ
-
 ท่าทอง
-
-
-
-
 79.บ้านหนองผักบุ้ง
-
 ตำบลกลางดง
-
-
-
-
 80.บ้านหนองยาว
-
 เกาะตาเลี้ยง
-
-
-
-
 81.บ้านหนองรังสิต
-
 บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
-
-
 82.บ้านหนองหมื่นชัย
-
 ไทยชนะศึก
-
-
-
-
 83.บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
-
 อบต.หนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
-
-
-
 84.บ้านหนองแหน(ศรีนคร)
-
 อบต.นครเดิฐ
-
-
-
-
 85.บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง)
-
 
-
-
-
-
 86.บ้านหมอนสูง
-
 
-
-
-
-
 87.บ้านห้วยตม
-
 อบต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
-
-
-
 88.บ้านห้วยติ่ง
-
 ดงคู่
-
-
-
-
 89.บ้านห้วยหยวก
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านห้วยเจริญ
-
 ตำบลกลางดง
-
-
-
-
 91.บ้านห้วยโป้
-
 อบต.แม่สิน
-
-
-
-
 92.บ้านห้วยไคร้
-
 ดงคู่
-
-
-
-
 93.บ้านหัวฝาย
-
 เทศบาลตำบลกลางดง
-
-
-
-
 94.บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
-
 เกาะตาเลี้ยง
-
-
-
-
 95.บ้านเกาะน้อย
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านเขาดินไพรวัน
-
 อบต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
-
-
-
-
 97.บ้านเขาทอง
-
 นาทุ่ง
-
-
-
-
 98.บ้านเตว็ดกลาง
-
 อบต.ทับผึ้ง
-
-
-
-
 99.บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านแก่ง
-
 
-
-
-
-
 101.บ้านแม่คุ
-
 บ้านตึก
-
-
-
-
 102.บ้านแม่ท่าแพ
-
 
-
-
-
-
 103.บ้านแม่ทุเลา
-
 ไทยชนะศึก
-
-
-
-
 104.บ้านแม่ทุเลาใน
-
 ตำบลกลางดง
-
-
-
-
 105.บ้านแม่บ่อทอง
-
 กลางดง
-
-
-
-
 106.บ้านแม่ราก
-
 
-
-
-
-
 107.บ้านแม่สาน
-
 แม่สำ
-
-
-
-
 108.บ้านแม่สำ
-
 อบต แม่สำ
-
-
-
-
 109.บ้านแม่ฮู้
-
 แม่สิน
-
-
-
-
 110.บ้านแม่เทิน
-
 
-
-
-
-
 111.บ้านแสงสว่าง
-
 บ้านใหม่ไชยมงคล
-
-
-
-
 112.บ้านโคกกะทือ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
-
-
-
-
 113.บ้านโซกม่วง
-
 ทุ่งเสลี่ยม
-
-
-
-
 114.บ้านโซกเปือย
-
 นาขุนไกร
-
-
-
-
 115.บ้านโป่งตีนตั่ง
-
 แม่สิน
-
-
-
-
 116.บ้านโป่งฝาง
-
 
-
-
-
-
 117.บ้านใหม่โพธิ์งาม
-
 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-
 118.บ้านไทยชนะศึก
-
 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
-
-
-
-
 119.บ้านไผ่ตะล่อม
-
 คลองยาง
-
-
-
-
 120.บ้านไม้งาม
-
 อบต.ปากน้ำ
-
-
-
-
 121.บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
-
 บ้านไร่
-
-
-
-
 122.ประชาอุทิศ
-
 
-
-
-
-
 123.มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
-
 
-
-
-
-
 124.มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
-
-
-
-
 125.วัดกรงทอง
-
 
-
-
-
-
 126.วัดคลองกระจง
-
 คลองกระจง
-
-
-
-
 127.วัดคุ้งยาง
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-
 128.วัดตลิ่งชัน
-
 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 129.วัดบ้านกรุ
-
 
-
-
-
-
 130.วัดบ้านคลอง
-
 
-
-
-
-
 131.วัดบ้านเหมือง
-
 ตำบลศรีนคร
-
-
-
-
 132.วัดปากคลองช้าง
-
 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
-
-
-
-
 133.วัดปากน้ำ
-
 อบต.ปากน้ำ
-
-
-
-
 134.วัดป่าถ่อน
-
 หนองกลับ
-
-
-
-
 135.วัดภูนก
-
 
-
-
-
-
 136.วัดวังค่า
-
 ป่างิ้ว
-
-
-
-
 137.วัดวังใหญ่
-
 วังใหญ่
-
-
-
-
 138.วัดศรีสังวร
-
 
-
-
-
-
 139.วัดศิริบูรณาราม
-
 
-
-
-
-
 140.วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
-
 เมืองบางยม
-
-
-
-
 141.วัดเกาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ
-
-
-
-
 142.วัดเกาะน้อย
-
 อบต.หนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
-
-
-
-
 143.วัดแสนตอ
-
 
-
-
-
-
 144.วัดโบราณหลวง
-
 
-
-
-
-
 145.วัดไทรย้อย
-
 ย่านยาว
-
-
-
-
 146.วัดไผ่ล้อม
-
 ย่านยาว
-
-
-
-
 147.ศีกษาเกษตรศิลป์
-
 คลองมะพลับ
-
-
-
-
 148.สามัคคีวิทยา
-
 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-
 149.หนองอ้อบำเพ็ญ
-
 
-
-
-
-
 150.หมอนสูงประชาสรรค์
-
 เมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 151.หาดเสี้ยววิทยา
-
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
-
-
-
-
 152.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
-
 
-
-
-
-
 153.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
-
 ศรีนคร
-
-
-
-
 154.อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
-
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
-
-
-
-
 155.อนุบาลศรีสำโรง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
-
-
-
-
 156.อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
-
 ย่านยาว
-
-
-
-
 157.เชิงผา
-
 
-
-
-
-
 158.เทวัญอำนวยวิทย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
-
-
-
-
 159.แม่สานสามัคคี
-
 แม่สำ
-
-
-
-
 160.โรตารี่สวรรคโลก 1
-
 อบต.คลองมะพลับ
-
-
-
-
 161.ไชยะวิทยา
-
 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
-
-
-
-
 162.ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
-
 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net