โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านตุ้มท่า
-
 ท่าจำปี
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านห้วยลาน
-
 ห้วยลาน
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านแม่สุก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านแม่ใส
- -
 
- -
- -
- -
- -
 6.ตำบลสันป่าม่วง
-
 ตำบลสันป่าม่วง
-
-
-
-
 7.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
-
 ตำบลดงเจน
-
-
-
-
 8.บ้านกาดถี
-
 
-
-
-
-
 9.บ้านค่า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 10.บ้านค่าบน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลป่าซาง
-
-
-
-
 11.บ้านจำป่าหวาย
-
 
-
-
-
-
 12.บ้านจำไก่
-
 
-
-
-
-
 13.บ้านดง
-
 ดงสุวรรณ
-
-
-
-
 14.บ้านดงบุญนาค
- -
 
- -
- -
- -
- -
 15.บ้านดงอินตา
-
 ตำบลบ้านเหล่า
-
-
-
-
 16.บ้านดอกคำใต้
-
 เมืองดอกคำใต้
-
-
-
-
 17.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
-
 ท่าวังทอง
-
-
-
-
 18.บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 19.บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
-
 อบต.จำป่าหวาย
-
-
-
-
 20.บ้านต๋อม
-
 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
-
-
-
-
 21.บ้านต๊ำดอนมูล
- -
 
- -
- -
- -
- -
 22.บ้านต๊ำพระแล
-
 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
-
-
-
-
 23.บ้านต๊ำม่อน
-
 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
-
-
-
-
 24.บ้านต๊ำเหล่า
-
 
-
-
-
-
 25.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
-
 ตำบลบ้านถ้ำ
-
-
-
-
 26.บ้านถ้ำประชาบำรุง
-
 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
-
-
-
-
 27.บ้านทุ่งต้นศรี
-
 ห้วยลาน
-
-
-
-
 28.บ้านทุ่งป่าข่า
-
 เทศบาลตำบลศรีถ้อย
-
-
-
-
 29.บ้านทุ่งหลวง
-
 ดอนศรีชุม
-
-
-
-
 30.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านป่าคา
-
 เทศบาลตำบลแม่ปืม
-
-
-
-
 32.บ้านปาง
-
 คือเวียง
-
-
-
-
 33.บ้านปางงุ้น
-
 เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
-
-
 34.บ้านป่าตึง
-
 
-
-
-
-
 35.บ้านป่าสักสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลศรีถ้อย
-
-
-
-
 36.บ้านป่าแฝกเหนือ
-
 เทศบาลตำบลเป่าแฝก
-
-
-
-
 37.บ้านป่าแฝกใต้
- -
 
- -
- -
- -
- -
 38.บ้านปิน
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านภูเงิน
-
 เทศบาลตำบลแม่ปืม
-
-
-
-
 40.บ้านม่วงคำ
-
 ห้วยแก้ว
-
-
-
-
 41.บ้านร่องคำ
-
 
-
-
-
-
 42.บ้านร่องจว้า
-
 เมืองดอกคำใต้
-
-
-
-
 43.บ้านร่องปอ
-
 
-
-
-
-
 44.บ้านร่องห้า
-
 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
-
-
-
-
 45.บ้านวังขอนแดง
-
 
-
-
-
-
 46.บ้านศาลา
-
 ท่าวังทอง
-
-
-
-
 47.บ้านสันจกปก
-
 อบต.ดอกคำใต้
-
-
-
-
 48.บ้านสันต้นผึ้ง
-
 แม่อิง
-
-
-
-
 49.บ้านสันต้นม่วง
-
 เจริญราษฎร์
-
-
-
-
 50.บ้านสันเวียงใหม่
-
 เทศบาลตำบลบ้านสาง
-
-
-
-
 51.บ้านสาง
-
 เทศบาลตำบลบ้านสาง
-
-
-
-
 52.บ้านหนองลาว
-
 อบท
-
-
-
-
 53.บ้านหนองสระ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 54.บ้านหนองหล่ม
-
 เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
-
-
 55.บ้านห้วยทรายขาว
-
 ห้วยแก้ว
-
-
-
-
 56.บ้านห้วยบง
-
 ตำบลแม่ปืม
-
-
-
-
 57.บ้านห้วยเคียน
-
 เทศบาลตำบลแม่กา
-
-
-
-
 58.บ้านห้วยเจริญราษฏร์
-
 เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
-
-
-
-
 59.บ้านห้วยแก้ว
-
 อบท.
-
-
-
-
 60.บ้านอิงโค้ง
-
 ห้วยแก้ว
-
-
-
-
 61.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
-
 ดงเจน
-
-
-
-
 62.บ้านเนินสมบูรณ์
-
 ห้วยลาน
-
-
-
-
 63.บ้านเหล่า
-
 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
-
-
-
-
 64.บ้านแม่กา
-
 เทศบาลตำบลแม่กา
-
-
-
-
 65.บ้านแม่จว้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
-
-
-
-
 66.บ้านแม่จว้าใต้
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
-
 เทศบาลแม่กา
-
-
-
-
 68.บ้านแม่นาเรือใต้
-
 แม่นาเรือ
-
-
-
-
 69.บ้านแม่พริก
-
 เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
-
-
 70.บ้านแม่อิง
-
 ตำบอลดงเจน
-
-
-
-
 71.บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
-
 ตำบลแม่ใจ
-
-
-
-
 72.บ้านโป่ง
-
 บ้านใหม่
-
-
-
-
 73.บ้านโพธิ์ทอง
-
 คือเวียง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
-
-
-
-
 74.บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้)
-
 เทศบาลตำบลหนองหล่ม
-
-
-
-
 75.บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา)
-
 บ้านใหม่
-
-
-
-
 76.บ้านไร่
-
 แม่นาเรือ
-
-
-
-
 77.บ้านไร่อ้อย
-
 
-
-
-
-
 78.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
-
 เทศบาลเมืองดอกคำใต้
-
-
-
-
 79.อนุบาลพะเยา
-
 สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
-
-
-
-
 80.อนุบาลภูกามยาว
-
 ตำบลดงเจน
-
-
-
-
 81.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
-
 เทศบาลแม่กา
-
-
-
-
 82.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
-
 ศรีถ้อย
-
-
-
-
 83.เจริญใจ
-
 
-
-
-
-
 84.ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
-
 เมืองดอกคำใต้
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net