โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ขวาวคุรุประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำหนองฮี
-
-
-
-
 2.ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา
-
 
-
-
-
-
 3.คำไฮสำโรงวิทยาคาร
-
 คำไฮ
-
-
-
-
 4.คุรุราษฎร์สามัคคี
-
 
-
-
-
-
 5.จตุคามวิทยา
-
 ห้วยหินลาด
-
-
-
-
 6.จตุรคามพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 7.จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา
-
 
-
-
-
-
 8.จานเตยวิทยาประชาสรรค์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 9.ชีโนวาทธำรง
-
 ทุ่งทอง
-
-
-
-
 10.ชีโหล่นวิทยา
-
 บ้านแจ้ง
-
-
-
-
 11.ชุมชนดงสว่างหนองแซง
-
 อบต.หนองขาม อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 12.ชุมชนบ้านผำ
-
 
-
-
-
-
 13.ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 14.ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)
-
 เทศบาลตำหนองฮี
-
-
-
-
 15.ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)
-
 หนองแคน
-
-
-
-
 16.ชุมชนบ้านหมากยาง
-
 สามขา
-
-
-
-
 17.ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
-
 เหล่าหลวง
-
-
-
-
 18.ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)
-
 อบต. บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 19.ชุมชนบ้านโพนเมือง
-
 ตำบลโพนเมือง
-
-
-
-
 20.ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 21.ดงเกลือวิทยา
-
 ตำบลคูเมือง
-
-
-
-
 22.ดอนกลอยวิทยาคาร
-
 เทศบาลหนองฮี
-
-
-
-
 23.ดอนดู่ดอนเจริญ
-
 วารีสวัสดิ์
-
-
-
-
 24.ดอนเสาโฮง
-
 
-
-
-
-
 25.ดอนแฮดวิทยา
-
 
-
-
-
-
 26.ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว
-
-
-
-
 27.ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์
-
 โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 28.ทุ่งกุลาประชารัฐ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 29.ทุ่งศรีเมืองวิทยา
-
 
-
-
-
-
 30.ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม
-
 อบต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 31.นาชมดอนกลางวิทยา
-
 
-
-
-
-
 32.น้ำคำใหญ่วิทยา
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 33.บ่อพันขันวิทยา
-
 ตำบลจำปาขัน
-
-
-
-
 34.บัวสูงบัวเงินวิทยา
-
 เทศบาลตำบลกกกุง
-
-
-
-
 35.บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา
-
 ตำบลกกกุง
-
-
-
-
 36.บ้านกระจายเหล่าสูง
-
 หนองหมื่นถ่าน
-
-
-
-
 37.บ้านกลอยโนนสมบูรณ์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 38.บ้านกอกแก้ว
-
 ตำบลเด่นราษฎร์
-
-
-
-
 39.บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)
-
 กุดน้ำใส
-
-
-
-
 40.บ้านกุดเขียว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง
-
-
-
-
 41.บ้านกู่กาสิงห์
-
 ตำบลกู่กาสิงห์
-
-
-
-
 42.บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)
-
 อบต.โนนสง่า
-
-
-
-
 44.บ้านขมิ้น
-
 เด่นราษฎร์
-
-
-
-
 45.บ้านข่อย
-
 ตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 46.บ้านขัดเค้า
- -
 
- -
- -
- -
- -
 47.บ้านขามป้อม
-
 ขี้เหล็ก
-
-
-
-
 48.บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)
-
 
-
-
-
-
 49.บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบล
-
-
-
-
 50.บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)
-
 ขี้เหล็ก
-
-
-
-
 51.บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
-
 สิงห์โคก
-
-
-
-
 52.บ้านขุมเงิน
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 53.บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 54.บ้านค้อแสนสี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ
-
-
-
-
 55.บ้านค้อโนนสว่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 56.บ้านคำพระ
-
 นานวล
-
-
-
-
 57.บ้านคำแดง
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 58.บ้านคุยผงดงน้อย
-
 เหล่าหลวง
-
-
-
-
 59.บ้านคูดินทราย
-
 ทุ่งหลวง
-
-
-
-
 60.บ้านคูฟ้า
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านคูเมือง
-
 เทศบาลตำบลคูเมือง
-
-
-
-
 62.บ้านงูเหลือม
-
 นาใหญ่
-
-
-
-
 63.บ้านจานทุ่งโนนสังข์
-
 สิงห์โคก
-
-
-
-
 64.บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง
-
 ปทุมรัตต์
-
-
-
-
 65.บ้านจานใต้
-
 โพนสูง
-
-
-
-
 66.บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 67.บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว
-
 พนมไพร
-
-
-
-
 68.บ้านชาติ
-
 นานวล
-
-
-
-
 69.บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)
-
 อบต.ชานุวรรณ
-
-
-
-
 70.บ้านดงครั่งน้อย
-
 
-
-
-
-
 71.บ้านดงครั่งใหญ่
-
 ดงครั่งใหญ่
-
-
-
-
 72.บ้านดงช้าง
-
 เมืองปทุมรัตต์
-
-
-
-
 73.บ้านดงบัง
-
 เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
-
-
 74.บ้านดงมัน
-
 
-
-
-
-
 75.บ้านดงหมากไฟ
-
 
-
-
-
-
 76.บ้านดงเมืองจอก
-
 อบต.บ้านดู่
-
-
-
-
 77.บ้านดงเย็น
-
 อบต.เด่นราษฎร์
-
-
-
-
 78.บ้านดอกไม้
-
 เทศบาลตำบลดอกไม้
-
-
-
-
 79.บ้านดอนขาม
-
 
-
-
-
-
 80.บ้านดอนคำ
-
 คำไฮ
-
-
-
-
 81.บ้านดอนบ่อดอนแฮด
-
 โพธิ์ชัย
-
-
-
-
 82.บ้านดอนยางดอนสังข์
-
 
-
-
-
-
 83.บ้านดอนหม่วย
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 84.บ้านดอนเจริญ
-
 พนมไพร
-
-
-
-
 85.บ้านดอนแคน
-
 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
-
-
-
-
 86.บ้านดอนแดง(พนมไพร)
-
 สาวแห
-
-
-
-
 87.บ้านดอนแดง(หนองฮี)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
-
-
-
-
 88.บ้านดู่
-
 บ้านดู่
-
-
-
-
 89.บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)
-
 อบต.ดูกอึ่ง
-
-
-
-
 90.บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)
-
 ตำบลโนนสวรรค์
-
-
-
-
 91.บ้านดู่ฝายใหญ่
-
 อบต.หนองแคน
-
-
-
-
 92.บ้านตลาดไชย
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 93.บ้านตังหมอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 94.บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
-
 หัวโทน
-
-
-
-
 95.บ้านตาจ่อยหนองสระ
-
 
-
-
-
-
 96.บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
-
 
-
-
-
-
 97.บ้านตาแหลวโนนหมากแงว
-
 น้ำคำ
-
-
-
-
 98.บ้านทองหลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
-
-
-
-
 99.บ้านท่าค้อ
-
 
-
-
-
-
 100.บ้านท่าลาดวารีวิทยา
-
 แสนสุข
-
-
-
-
 101.บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 102.บ้านธาตุจอมศรี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 103.บ้านธาตุสามัคคี
-
 ตำบลโพนเมือง
-
-
-
-
 104.บ้านนกเหาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ ต.ดงครั่งใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด
-
-
-
-
 105.บ้านนา
-
 อบต.นาใหญ่
-
-
-
-
 106.บ้านนางเตี้ยไศลทอง
-
 
-
-
-
-
 107.บ้านนานวลราษฎร์นิยม
-
 
-
-
-
-
 108.บ้านนาแค
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
-
-
-
-
 109.บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์)
-
 ตำบลโนนสวรรค์
-
-
-
-
 110.บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 111.บ้านน้ำคำน้อย
-
 
-
-
-
-
 112.บ้านน้ำคำน้อยวิทยา
-
 สระคู
-
-
-
-
 113.บ้านน้ำอ้อม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 114.บ้านน้ำเงิน
-
 
-
-
-
-
 115.บ้านบัวขาว
-
 สระบัว
-
-
-
-
 116.บ้านบัวงาม
-
 โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 117.บ้านบุ่งเบา
-
 
-
-
-
-
 118.บ้านปลาค้าว
-
 จำปาขัน
-
-
-
-
 119.บ้านป่าดวนพังหาด
-
 ตำบลคูเมือง
-
-
-
-
 120.บ้านป่ายาง
-
 ตำบลเกษตรวิสัย
-
-
-
-
 121.บ้านป่ายางวนาทิพย์
-
 เทศบาลตำบลเมืองสรวง
-
-
-
-
 122.บ้านผำโนนสว่าง
-
 
-
-
-
-
 123.บ้านฝาง
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 124.บ้านพนัสดงสว่างวิทย์
-
 อบต.ชานุวรรณ
-
-
-
-
 125.บ้านพิลา
-
 ขี้เหล็ก
-
-
-
-
 126.บ้านภูงา
-
 
-
-
-
-
 127.บ้านภูดิน
-
 
-
-
-
-
 128.บ้านม่วง
-
 
-
-
-
-
 129.บ้านมหิงษาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 130.บ้านมะกอก
-
 
-
-
-
-
 131.บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 132.บ้านยางเครือด่านน้อย
-
 เมืองทุ่ง
-
-
-
-
 133.บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)
-
 
-
-
-
-
 134.บ้านยางเลิง
-
 
-
-
-
-
 135.บ้านร้านหญ้า
-
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
-
-
-
-
 136.บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)
-
 
-
-
-
-
 137.บ้านลิ้นฟ้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
-
-
-
-
 138.บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา
-
 วารีสวัสดิ์
-
-
-
-
 139.บ้านวารีสีสุก
-
 
-
-
-
-
 140.บ้านศาลา
-
 อาจสามารถ
-
-
-
-
 141.บ้านสมสะอาด
-
 วารีสวัสดิ์
-
-
-
-
 142.บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์)
-
 
-
-
-
-
 143.บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ)
-
 หินกอง
-
-
-
-
 144.บ้านสระบัว
-
 สระบัว
-
-
-
-
 145.บ้านสระแก้วเจริญศิลป์
-
 อบต.สระแก้ว
-
-
-
-
 146.บ้านสระโพนทอง
-
 เทศบาลตำทุ่งหลวง
-
-
-
-
 147.บ้านสวนปอ
-
 
-
-
-
-
 148.บ้านสว่าง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 149.บ้านสองชั้น
- -
 
- -
- -
- -
- -
 150.บ้านส่องอนามัย
-
 อาจสามารถ
-
-
-
-
 151.บ้านสาหร่าย
-
 เทศบาลตำบลทุ่งกุลา
-
-
-
-
 152.บ้านสำราญ
-
 อาจสามารถ
-
-
-
-
 153.บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลเมืองบัว
-
-
-
-
 154.บ้านสำราญหนองบาก
-
 อบต.หนองแคน
-
-
-
-
 155.บ้านสำโรง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่
-
-
-
-
 156.บ้านสิงห์ไคล
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 157.บ้านสูงยาง
-
 ตำบลคูเมือง
-
-
-
-
 158.บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 159.บ้านหญ้าหน่อง
-
 จำปาขัน
-
-
-
-
 160.บ้านหนองกุง
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 161.บ้านหนองขาม
-
 เทศบาลตำบลบปทุมรัตต์
-
-
-
-
 162.บ้านหนองคูณ
-
 เด่นราษฎร์
-
-
-
-
 163.บ้านหนองคูโคกเพ็ก
-
 
-
-
-
-
 164.บ้านหนองจาน
-
 
-
-
-
-
 165.บ้านหนองช้าง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 166.บ้านหนองทัพไทย
-
 
-
-
-
-
 167.บ้านหนองนาหล้า
-
 
-
-
-
-
 168.บ้านหนองบัว
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 169.บ้านหนองบั่ววิทยา
-
 
-
-
-
-
 170.บ้านหนองบึง
-
 
-
-
-
-
 171.บ้านหนองผือโนนค้อ
-
 ตำบลเมืองสรวง
-
-
-
-
 172.บ้านหนองพลับ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 173.บ้านหนองฟ้า
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 174.บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย
-
 สระบัว
-
-
-
-
 175.บ้านหนองยาง(อาจสามารถ)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 176.บ้านหนองยาง(โพนทราย)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 177.บ้านหนองย่างงัว
-
 โหรา
-
-
-
-
 178.บ้านหนองยางหนองไผ่
-
 บ่อพันขัน
-
-
-
-
 179.บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์
- -
 
- -
- -
- -
- -
 180.บ้านหนองสรวงหนองซำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 181.บ้านหนองสระหงส์
-
 กำแพง
-
-
-
-
 182.บ้านหนองสังข์
-
 เหล่าหลวง
-
-
-
-
 183.บ้านหนองส้าวโพนงอย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 184.บ้านหนองหมื่นถ่าน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 185.บ้านหนองหว้า
-
 
-
-
-
-
 186.บ้านหนองหัวคน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 187.บ้านหนองหินน้อย
-
 เทศบาลตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 188.บ้านหนองอ่างดอกรัก
-
 
-
-
-
-
 189.บ้านหนองอีเข็ม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 190.บ้านหนองฮาง
-
 หนองขาม
-
-
-
-
 191.บ้านหนองเปลือยตาแสง
-
 
-
-
-
-
 192.บ้านหนองเรือ
-
 อบต.หนองบัว
-
-
-
-
 193.บ้านหนองเหล็ก
-
 
-
-
-
-
 194.บ้านหนองแล้ง
-
 ห้วยหินลาด
-
-
-
-
 195.บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ)
-
 ห้วยหินลาด
-
-
-
-
 196.บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย)
-
 ตำบลเกษตรวิสัย
-
-
-
-
 197.บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
-
 อบต.ดูกอึ่ง
-
-
-
-
 198.บ้านหนองไผ่ลุ่ม
-
 
-
-
-
-
 199.บ้านหนองไศล
-
 
-
-
-
-
 200.บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา
-
 
-
-
-
-
 201.บ้านหมอตา
-
 เทศบาลตำบลดอกไม้
-
-
-
-
 202.บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ
-
 อบต.หน่อม
-
-
-
-
 203.บ้านหว่านไฟ
-
 
-
-
-
-
 204.บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ)
-
 หัวช้าง
-
-
-
-
 205.บ้านหัวช้างเลิงแก
-
 เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
-
-
-
-
 206.บ้านหัวดง
-
 
-
-
-
-
 207.บ้านหัวดงกำแพง
-
 เทศบาลตำบลเมืองบัว
-
-
-
-
 208.บ้านหัวดอนชาด
-
 
-
-
-
-
 209.บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 210.บ้านหัวนา(พนมไพร)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 211.บ้านหัวนา(เมืองสรวง)
-
 เทศบาลตำบลกกกุง
-
-
-
-
 212.บ้านหัวหนองกุดหลด
-
 วารีสวัสดิ์
-
-
-
-
 213.บ้านหัวหนองตาด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 214.บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
-
 
-
-
-
-
 215.บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ
-
 หัวโทน
-
-
-
-
 216.บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 217.บ้านหินกอง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 218.บ้านอี่เม้ง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 219.บ้านฮ่องทราย
-
 
-
-
-
-
 220.บ้านฮ่องสังข์
-
 
-
-
-
-
 221.บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง
-
 
-
-
-
-
 222.บ้านเขวาตะคลอง
-
 ตำบลทุ่งทอง
-
-
-
-
 223.บ้านเขวาทุ่ง
-
 สระบัว
-
-
-
-
 224.บ้านเขวาหรดี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 225.บ้านเขวาโคกสวายโดด
-
 สระบัว
-
-
-
-
 226.บ้านเขวาใหญ่
-
 
-
-
-
-
 227.บ้านเด่นราษฎร์
-
 เด่นราษฎร์
-
-
-
-
 228.บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)
-
 ช้างเผือก
-
-
-
-
 229.บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์
-
 บ่อพันขัน
-
-
-
-
 230.บ้านเป้า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
-
-
-
-
 231.บ้านเม็กหางเหย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 232.บ้านเมืองคลอง
-
 หนองขาม
-
-
-
-
 233.บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว
-
 หนองขาม
-
-
-
-
 234.บ้านเมืองสรวง
-
 
-
-
-
-
 235.บ้านเล้าข้าว
- -
 
- -
- -
- -
- -
 236.บ้านเหนือ
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 237.บ้านเหม้าวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู
-
-
-
-
 238.บ้านเหล่าข้าว
-
 ยางคำ
-
-
-
-
 239.บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์
-
 ขี้เหล็ก
-
-
-
-
 240.บ้านเหล่าติ้ว
-
 บ่อพันขัน
-
-
-
-
 241.บ้านเหล่าบากสามัคคี
-
 
-
-
-
-
 242.บ้านเหล่าหัวภู
-
 กกกุง
-
-
-
-
 243.บ้านเหล่าฮก
-
 อ.เมืองสรวง
-
-
-
-
 244.บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 245.บ้านแขม
-
 
-
-
-
-
 246.บ้านแคน(วันครู 2503)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา
-
-
-
-
 247.บ้านแจ้ง
-
 บ้านแจ้ง
-
-
-
-
 248.บ้านแดง
-
 
-
-
-
-
 249.บ้านแวงวังเซียม
-
 หน่อม
-
-
-
-
 250.บ้านแสนสี
-
 
-
-
-
-
 251.บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
-
 เทศบาลตำบลดอกไม้
-
-
-
-
 252.บ้านโคกกลาง
-
 หนองแคน
-
-
-
-
 253.บ้านโคกก่อง
-
 โพนสูง
-
-
-
-
 254.บ้านโคกสำโรง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
-
-
-
-
 255.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์)
-
 
-
-
-
-
 256.บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์)
-
 อบต.โนนสง่า
-
-
-
-
 257.บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
-
-
-
 258.บ้านโนนจิกหนองคู
-
 นานวล
-
-
-
-
 259.บ้านโนนชัยศรีหนองแคน
-
 อบต.โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 260.บ้านโนนตาด
-
 เทศบาลทุ่งกุลา
-
-
-
-
 261.บ้านโนนทรายสระทอง
-
 
-
-
-
-
 262.บ้านโนนม่วง
-
 อบต.นานวล
-
-
-
-
 263.บ้านโนนยางรัฐพัฒนา
-
 บ้านแจ้ง
-
-
-
-
 264.บ้านโนนวิทยาพัฒน์
-
 เทศบาลตำบลโพนเมือง
-
-
-
-
 265.บ้านโนนศิลา
-
 
-
-
-
-
 266.บ้านโนนสวรรค์
-
 เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
-
-
-
-
 267.บ้านโนนสะอาดหนองแต้
-
 ดอกล้ำ
-
-
-
-
 268.บ้านโนนแฮด
-
 
-
-
-
-
 269.บ้านโปง(ประชาสามัคคี)
-
 
-
-
-
-
 270.บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
-
 หนองทัพไทย
-
-
-
-
 271.บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์)
-
 เทศบาลตำบลโพนสูง
-
-
-
-
 272.บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร)
- -
 
- -
- -
- -
- -
 273.บ้านโพธิ์ใหญ่
-
 อบต.โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 274.บ้านโพนครกน้อย
-
 อบต.สระคู
-
-
-
-
 275.บ้านโพนงาม
-
 ดอกล้ำ
-
-
-
-
 276.บ้านโพนดวน
-
 ทต.หินกอง
-
-
-
-
 277.บ้านโพนดวนสาวเอ้
-
 ศรีสว่าง
-
-
-
-
 278.บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์)
-
 ขี้เหล็ก
-
-
-
-
 279.บ้านโพนทอง(โพนทราย)
-
 
-
-
-
-
 280.บ้านโพนทัน
-
 
-
-
-
-
 281.บ้านโพนพอุง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 282.บ้านโพนยานาง
-
 นาใหญ่
-
-
-
-
 283.บ้านโพนสะอาด
-
 เหล่าหลวง
-
-
-
-
 284.บ้านโพนสูง
-
 เทศบาลตำบลโพนสูง
-
-
-
-
 285.บ้านโพนหิน
-
 
-
-
-
-
 286.บ้านโพนเงินโพนทอง
-
 ดงครั่งใหญ่
-
-
-
-
 287.บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์
-
 ตำบลทุ่งหลวง
-
-
-
-
 288.บ้านโพนแท่น
-
 
-
-
-
-
 289.บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
-
 เกษตรวิสัย
-
-
-
-
 290.บ้านโหรา
-
 อบต.โหรา
-
-
-
-
 291.บ้านไทรทอง
-
 
-
-
-
-
 292.ประสิทธาราม
-
 หนองแคน
-
-
-
-
 293.ปัญจคามประชาสรรค์
-
 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 294.ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 295.ยางคำวิทยา
-
 
-
-
-
-
 296.ร่องคำหงษ์ทองวิทยา
-
 อาจสามารถ
-
-
-
-
 297.วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
-
-
-
-
 298.วัดบ้านโพนเงิน
-
 เทศบาลตำบลเมืองบัว
-
-
-
-
 299.วัดแจ่มอารมณ์
-
 ตำบลดงครั้งใหญ่
-
-
-
-
 300.สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์
-
 ศรีสว่าง
-
-
-
-
 301.สามขาพิทยาคม
-
 สามขา
-
-
-
-
 302.สาวแหวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
-
-
-
-
 303.สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 304.สีสวาดเล็บขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
-
-
-
-
 305.หนองกุงวิทยา
-
 โพธิ์ใหญ่
-
-
-
-
 306.หนองขามวิทยา
-
 
-
-
-
-
 307.หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา
-
 
-
-
-
-
 308.หนองบัวคุรุประชาสรรค์
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 309.หนองบัวประชาสรรค์
-
 เทศบาลตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 310.หนองพระบางตลาดม่วง
-
 อบต.กำแพง
-
-
-
-
 311.หนองยางวิทยาคม
-
 เทศบาลตำบลกกกุง
-
-
-
-
 312.หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
-
 
-
-
-
-
 313.หนองหินใหญ่วิทยา
-
 ตำบลหนองหิน
-
-
-
-
 314.ห้วยหินลาด
-
 เมืองทุ่ง
-
-
-
-
 315.หว่านท่าสมอวิทยา
-
 อบต.ทุ่งศรีเมือง
-
-
-
-
 316.อนุบาลเมืองพนมไพร
-
 ตำบลพนมไพร
-
-
-
-
 317.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
-
 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
-
-
-
 318.เมืองจำปาขัน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 319.เมืองทุ่งวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง
-
-
-
-
 320.เมืองบัววิทยาคาร
- -
 
- -
- -
- -
- -
 321.เมืองปทุมรัตต์
-
 เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
-
-
-
-
 322.เมืองสุวรรณภูมิ
-
 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
-
-
-
-
 323.เมืองอาจสามารถ
-
 
-
-
-
-
 324.เมืองอารัมย์
-
 เมืองทุ่ง
-
-
-
-
 325.เมืองเกษตรวิสัย
-
 ตำบลเกษตรวิสัย
-
-
-
-
 326.เมืองโพนทราย
-
 ตำบลโพนทราย
-
-
-
-
 327.โนนไทยวิทยาคาร
-
 
-
-
-
-
 328.โพนขวาวพิทยาคม
-
 ทุ่งศรีเมือง
-
-
-
-
 329.โสภาพพิทยาภรณ์
-
 อบต.สระคู
-
-
-
-
 330.ไตรคามสามัคคี
-
 โนนสว่าง
-
-
-
-
 331.ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี
-
 อบต.น้ำคำ
-
-
-
-
 332.ไตรราษฎร์วิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -

Powered By www.thaieducation.net