โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ครุราษฎร์รังสรรค์
-
 ตำบลเวียงคุก
-
-
-
-
 2.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
-
 ค่ายบกหวาน
-
-
-
-
 3.คุรุศิษย์วิทยา
-
 
-
-
-
-
 4.จันทราราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 5.ฉันทนาวัณรถ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 6.ชุมชนบ้านถ่อน
-
 ตำบลบ้านถ่อน
-
-
-
-
 7.ชุมชนบ้านปะโค
-
 เทศบาลตำบลปะโค
-
-
-
-
 8.ชุมชนบ้านพวก
-
 
-
-
-
-
 9.ชุมชนบ้านหม้อ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 10.ชุมชนบ้านโพนสา
-
 
-
-
-
-
 11.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
-
 เทศบาลตำบลสังคม
-
-
-
-
 12.ดงเว้นดงเจริญวิทยา
-
 
-
-
-
-
 13.ดอนก่อโนนสวรรค์
-
 หนองปลาปาก
-
-
-
-
 14.ดาวเรืองสมสะอาด
- -
 
- -
- -
- -
- -
 15.ธนากรสงเคราะห์
-
 
-
-
-
-
 16.นาฮีนุเคราะห์
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านกวดโคกสว่าง
-
 
-
-
-
-
 18.บ้านกองนาง
-
 เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
-
-
 19.บ้านขุมคำ
-
 ตำบลหนองปลาปาก
-
-
-
-
 20.บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
-
 ค่ายบกหวาน
-
-
-
-
 21.บ้านคุยนางขาว
-
 หนองกอมเกาะ
-
-
-
-
 22.บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
-
-
-
-
 23.บ้านดงต้อง
-
 
-
-
-
-
 24.บ้านดงนาคำ
-
 หนองนาง
-
-
-
-
 25.บ้านดงบัง
-
 หนองปลาปาก
-
-
-
-
 26.บ้านดงเจริญ
-
 
-
-
-
-
 27.บ้านดอนขนุนพัฒนา
-
 ด่านศรีสุข
-
-
-
-
 28.บ้านตอแก
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 29.บ้านตาดเสริม
-
 บ้านม่วง
-
-
-
-
 30.บ้านถิ่นทอนเหนือ
-
 พระพุทธบาท
-
-
-
-
 31.บ้านท่ากฐิน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 32.บ้านท่ามะเฟือง
-
 โพนสา
-
-
-
-
 33.บ้านท่าสำราญ
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านทุ่มฝาง
-
 น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย
-
-
-
-
 35.บ้านน้อย
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านนากอ
-
 อบต.คอกช้าง
-
-
-
-
 37.บ้านนาคลอง
-
 วัดธาตุ
-
-
-
-
 38.บ้านนางิ้ว
-
 อบต.นางิ้ว
-
-
-
-
 39.บ้านนาช้างน้ำ
- -
 
- -
- -
- -
- -
 40.บ้านนาดง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
-
-
-
-
 41.บ้านนาน้ำพาย
-
 อบต.หนองนาง
-
-
-
-
 42.บ้านนาบง
-
 
-
-
-
-
 43.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
-
 โพนสว่าง
-
-
-
-
 44.บ้านนาโคก
-
 ผาตั้ง
-
-
-
-
 45.บ้านนาโพธิ์
-
 หนองปลาปาก
-
-
-
-
 46.บ้านน้ำทอน
- -
 
- -
- -
- -
- -
 47.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
-
 
-
-
-
-
 48.บ้านน้ำโมง
-
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
-
-
-
-
 49.บ้านบงวิทยา
-
 
-
-
-
-
 50.บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
-
-
-
-
 51.บ้านปากมาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 52.บ้านปากโสม
-
 ผาตั้ง
-
-
-
-
 53.บ้านป่าสัก
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านผาตั้ง
-
 
-
-
-
-
 55.บ้านฝางวิทยา
-
 
-
-
-
-
 56.บ้านพร้าวเหนือ
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านพานพร้าว
-
 พานพร้าว
-
-
-
-
 58.บ้านฟ้าประทาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
-
-
-
-
 59.บ้านม่วง
-
 บ้านม่วง
-
-
-
-
 60.บ้านม่วงน้ำไพร
-
 อบต.สังคม
-
-
-
-
 61.บ้านวังน้ำมอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
-
-
-
-
 62.บ้านวังมน
-
 บ้านม่วง
-
-
-
-
 63.บ้านวังยาง
-
 วัดธาตุ
-
-
-
-
 64.บ้านว่าน
-
 อบต.บ้านว่าน
-
-
-
-
 65.บ้านศรีเชียงใหม่
-
 อำเภอศรีเชียงใหม่
-
-
-
-
 66.บ้านศูนย์กลาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
-
-
-
-
 67.บ้านสมสนุกดงหนองบอน
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 68.บ้านสร้างพอก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
-
-
-
-
 69.บ้านสวยหลง
-
 โพนสว่าง
-
-
-
-
 70.บ้านสังกะลีนาขาม
-
 แก้งไก่
-
-
-
-
 71.บ้านสาวแล
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านหงส์ทองสามขา
-
 เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
-
-
 73.บ้านหนอง
-
 บ้านม่วง
-
-
-
-
 74.บ้านหนองนาง
-
 อบต.หนองนาง
-
-
-
-
 75.บ้านหนองบ่อ
-
 ตำบลปะโค
-
-
-
-
 76.บ้านหนองบัววิทยา
-
 
-
-
-
-
 77.บ้านหนองบัวเงิน
-
 อบต.สระใคร
-
-
-
-
 78.บ้านหนองผือ
-
 
-
-
-
-
 79.บ้านหนองหมื่น
-
 อบต.ค่ายบกหวาน
-
-
-
-
 80.บ้านหนองเดิ่น
-
 หนองกอมเกาะ
-
-
-
-
 81.บ้านหนองแวง
-
 น้ำโมง
-
-
-
-
 82.บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
-
 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 83.บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
-
 
-
-
-
-
 84.บ้านหมากก่องฝายแตก
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 85.บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 86.บ้านห้วยไซงัว
-
 อบต.ผาตั้ง
-
-
-
-
 87.บ้านหัวทราย
-
 พานพร้าว
-
-
-
-
 88.บ้านอุ่มเย็น
-
 น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย
-
-
-
-
 89.บ้านเดื่อ
-
 
-
-
-
-
 90.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 91.บ้านเดื่อใต้
-
 ตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 92.บ้านเทพประทับ
-
 อบต.นางิ้ว
-
-
-
-
 93.บ้านเทวีดอนขม
-
 บ้านเดื่อ
-
-
-
-
 94.บ้านเทา-นาบอน
-
 อบต.นางิ้ว
-
-
-
-
 95.บ้านเบิดวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 96.บ้านเป้า
-
 บ้านว่าน
-
-
-
-
 97.บ้านเมืองบาง
-
 เทศบาลวัดธาตุ
-
-
-
-
 98.บ้านเมืองหมี
-
 ตำบลกวนวัน
-
-
-
-
 99.บ้านเวียงคุก
-
 ตำบลเวียงคุก
-
-
-
-
 100.บ้านเสียว
-
 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก
-
-
-
-
 101.บ้านเหมือดแอ่
-
 คอกช้าง
-
-
-
-
 102.บ้านแก้งใหม่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 103.บ้านแสนสุข
-
 อบต.บ้านว่าน
-
-
-
-
 104.บ้านโคกก่อง
-
 พระธาตุบังพวน
-
-
-
-
 105.บ้านโคกคอน
-
 อบต.โคกคอน
-
-
-
-
 106.บ้านโคกป่าฝาง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 107.บ้านโคกสำราญ
-
 ค่ายบกหวาน
-
-
-
-
 108.บ้านโคกแมงเงา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 109.บ้านโนนแดง
-
 
-
-
-
-
 110.บ้านโพธิ์ตาก
-
 
-
-
-
-
 111.บ้านโพนทอง
-
 อบต. โพนทอง
-
-
-
-
 112.บ้านโพนพระ
-
 
-
-
-
-
 113.บ้านโพนสวรรค์
-
 สระใคร
-
-
-
-
 114.บ้านโสกกล้า
-
 แก้งไก่
-
-
-
-
 115.บ้านไทยสามัคคี
-
 หนองปลาปาก
-
-
-
-
 116.บ้านไร่
-
 
-
-
-
-
 117.ป่าสักวิทยา
-
 เทศบาลตำบลกองนาง
-
-
-
-
 118.พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
-
 พระพุทธบาท
-
-
-
-
 119.พร้าวใต้เจริญสุข
-
 
-
-
-
-
 120.พัฒนาคำแก้ว
-
 บ้านหม้อ
-
-
-
-
 121.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
- -
 
- -
- -
- -
- -
 122.ร่วมมิตรวิทยา
-
 
-
-
-
-
 123.ราชประชานุเคราะห์ 14
-
 เทศบาลตำบลค่ายบกหวาน
-
-
-
-
 124.ราษฎร์นุเคราะห์
-
 
-
-
-
-
 125.ราษฎร์สามัคคี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
-
-
-
-
 126.วัดพระธาตุบังพวน
-
 
-
-
-
-
 127.สมสะอาดดงมุขวิทยา
-
 
-
-
-
-
 128.สระใครไชยานุเคราะห์
-
 อบต.สระใคร
-
-
-
-
 129.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
-
 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
-
-
-
-
 130.สีกายวิทยาคม
-
 
-
-
-
-
 131.หนองปลาปากจำปาทอง
-
 หนองปลาปาก
-
-
-
-
 132.หนองผือวิทยาคม
-
 พระธาตุบังพวน
-
-
-
-
 133.หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
-
 
-
-
-
-
 134.หัวหาดวิทยา
-
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
-
-
-
-
 135.หาดคำบอนวัฒนา
-
 เทศบาลตำบลหาดคำ
-
-
-
-
 136.หินโงมวิทยา
-
 
-
-
-
-
 137.อนุบาลดอนไผ่
-
 
-
-
-
-
 138.อนุบาลดารณีท่าบ่อ
-
 เมืองท่าบ่อ
-
-
-
-
 139.อนุบาลบ้านคอกช้าง
-
 คอกช้าง
-
-
-
-
 140.อนุบาลศรีเชียงใหม่
-
 ศรีเชียงใหม่
-
-
-
-
 141.อนุบาลสังคม
-
 เทศบาลตำบลสังคม
-
-
-
-
 142.อนุบาลหนองคาย
-
 เมือ
-
-
-
-
 143.อนุบาลอรุณรังษี
- -
 
- -
- -
- -
- -
 144.อักษรอดุลวิทยา
-
 เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
-
-
 145.อาโอยาม่า 2
-
 
-
-
-
-
 146.เนินพระเนาว์วิทยา
-
 เทศบาลเมืองหนองคาย
-
-
-
-
 147.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
-
 ตำบลหาดคำ
-
-
-
-
 148.โกมลวิทยาคาร
-
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
-
-
-
-
 149.โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
-
 
-
-
-
-
 150.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
-
 บ้านฝาง
-
-
-
-
 151.โนนสง่าหนองแวงวิทยา
-
 พานพร้าว
-
-
-
-
 152.โพนศิลางามวิทยา
-
 ตำบลบ้านถ่อน
-
-
-
-
 153.โพนสว่างป่าตองวิทยา
-
 
-
-
-
-
 154.ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
-
 พระธาตุบังพวน
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net