โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยะลา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ท่าละมัย
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 2.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
-
  ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 3.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 4.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
 5.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
-
 อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 6.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
-
 ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 7.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
-
 ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 8.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 9.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
-
 เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
-
-
-
-
 11.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
-
 เทศบาลตำบลบันนังสตา
-
-
-
-
 12.บ้านกาตอง
-
 อบต.กาตอง
-
-
-
-
 13.บ้านกาโสด
-
 ตำบลบันนังสตา
-
-
-
-
 14.บ้านกือลอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
 15.บ้านคชศิลา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
-
-
-
-
 16.บ้านคลองน้ำใส
-
 อบต.บาละ
-
-
-
-
 17.บ้านคีรีลาดพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
-
-
 18.บ้านฉลองชัย
-
 เขื่อนบางลาง
-
-
-
-
 19.บ้านซีเยาะ
-
 อบต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
-
-
-
-
 20.บ้านตะบิงติงงี
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 21.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 22.บ้านตังกาเด็ง
-
 ถ้ำทะลุ
-
-
-
-
 23.บ้านตันหยง
-
 อบต.บาโร๊ะ
-
-
-
-
 24.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
-
 อบต.บาโร๊ะ
-
-
-
-
 25.บ้านตาชี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
-
-
-
-
 26.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 27.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
-
 ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 28.บ้านทรายแก้ว
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 29.บ้านทำนบ
-
 อบต.บ้านทำนบ
-
-
-
-
 30.บ้านธารทิพย์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
-
-
 31.บ้านนิบง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
-
-
-
-
 32.บ้านบันนังกูแว
-
 อบต.บันนังสตา
-
-
-
-
 33.บ้านบันนังดามา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
-
-
-
-
 34.บ้านบางลาง
-
 บาเจาะ
-
-
-
-
 35.บ้านบาจุ
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 36.บ้านบายอ
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 37.บ้านบาละ
-
 บาละ
-
-
-
-
 38.บ้านบาเจาะ
-
 อบต.บาเจาะ
-
-
-
-
 39.บ้านบาโงยซิแน
-
 อบต.บาโงยซิแน
-
-
-
-
 40.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
-
 กาตอง
-
-
-
-
 41.บ้านปะแต
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 42.บ้านป่าหวัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
-
-
 43.บ้านปาแดรู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบล กาตอง
-
-
-
-
 44.บ้านพงกูแว
-
 อบต.ยะหา
-
-
-
-
 45.บ้านยะหา
-
 เทศบาลตำบลยะหา
-
-
-
-
 46.บ้านยือนัง
-
 อบต.กาบัง
-
-
-
-
 47.บ้านรัตนา
-
 อบต.ยะหา
-
-
-
-
 48.บ้านรานอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
-
-
 49.บ้านละแอ
-
 อบต.ละแอ
-
-
-
-
 50.บ้านลากอ
-
 อบต.ยะหา
-
-
-
-
 51.บ้านลาแล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
-
-
-
-
 52.บ้านลีตอ
-
 องค์บริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
-
-
-
-
 53.บ้านลือเน็ง
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 54.บ้านลูโบ๊ะปันยัง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
-
-
-
-
 55.บ้านวังสำราญ
-
 ละแอ
-
-
-
-
 56.บ้านวังหิน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
-
-
 57.บ้านสันติ
-
 เทศบาลเขื่อนบางลาง
-
-
-
-
 58.บ้านสาคู
-
 บาเจาะ
-
-
-
-
 59.บ้านหลักเขต
-
 ตำบลปะแต
-
-
-
-
 60.บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
-
 อบต บาโร๊ะ
-
-
-
-
 61.บ้านเจาะตาแม
-
 อบต.กาตอง
-
-
-
-
 62.บ้านเจาะปันตัง
-
 อบต บันนังสตา
-
-
-
-
 63.บ้านเตรียมปัญญา
-
 อบต.ละแอ
-
-
-
-
 64.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
-
 อบต.บันนังสตา
-
-
-
-
 65.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
-
-
-
-
 66.สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลปะแต
-
-
-
-
 67.อาสินศึกษา
-
 ยะหา
-
-
-
-
 68.เขื่อนบางลาง
-
 เขื่อนบางลาง
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net