โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.สงขลา เขต 3
จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1. ชุมชนบ้านปาดัง
-
 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
-
-
-
-
 2. บ้านกระอาน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
-
-
-
-
 3. บ้านหนองสาหร่าย
-
 อบต.ท่าม่วง
-
-
-
-
 4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย)
-
 อบต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
-
-
-
-
 5. บ้านเมาะลาแต
-
 ทุ่งพอ
-
-
-
-
 6. บ้านโมย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี
-
-
-
-
 7. วัดคลองยอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
-
-
-
-
 8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
-
 ทุ่งหมอ
-
-
-
-
 9.กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
-
-
-
-
 10.ชาติตระการโกศล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
-
-
-
-
 11.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
-
-
-
-
 12.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
-
 อบต.จะโหนง
-
-
-
-
 13.ชุมชนบ้านทางควาย
-
 อบต.จะโหนง
-
-
-
-
 14.ชุมชนบ้านนากัน
-
 อบต.บ้านโหนด
-
-
-
-
 15.ชุมชนบ้านนาทับ
-
 เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
-
-
 16.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
-
 อบต.สะท้อน
-
-
-
-
 17.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
-
 อบต.สะพานไม้แก่น
-
-
-
-
 18.ชุมชนวัดควนมีด
-
 คลองเปียะ
-
-
-
-
 19.ชุมชนวัดน้ำขาว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว
-
-
-
-
 20.ชุมชนวัดปลักชะเมา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
-
-
-
-
 21.ทองอยู่นุตกุล
-
 อบต.ประกอบ
-
-
-
-
 22.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
-
 บาโหย
-
-
-
-
 23.นิคมสร้างตนเองเทพา 2
-
 ท่าม่วง
-
-
-
-
 24.นิคมสร้างตนเองเทพา 3
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
-
-
-
-
 25.นิคมสร้างตนเองเทพา 4
-
 ท่าม่วง
-
-
-
-
 26.บ่อเกดวิจิตรวิทยา
-
 อบต.ทุ่งหมอ
-
-
-
-
 27.บ้านกรงอิตํา
-
 อบต.เกาะสะบ้า
-
-
-
-
 28.บ้านกะทิง
-
 อบต.ทับช้าง
-
-
-
-
 29.บ้านคลองกวางเขาวัง
-
 คลองกวาง
-
-
-
-
 30.บ้านคลองขุด
-
 ปากบาง
-
-
-
-
 31.บ้านคลองประดู่
-
 ปากบาง
-
-
-
-
 32.บ้านคลองแงะ(จะนะ)
-
 อบต.น้ำขาว
-
-
-
-
 33.บ้านคลองแงะ(สะเดา)
-
 เทศบลาตำบลคลองแงะ
-
-
-
-
 34.บ้านควนขี้แรด
-
 อบต.นาหว้า อ.จะนะจ.สงชลา
-
-
-
-
 35.บ้านควนตานี
-
 อบต.สำนักแต้ว
-
-
-
-
 36.บ้านควนตีหมุน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
-
-
-
-
 37.บ้านควนหมาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
-
-
-
-
 38.บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย)
-
 อบต.เปียน
-
-
-
-
 39.บ้านควนหรัน(เทพา)
-
 อบต.ท่าม่วง
-
-
-
-
 40.บ้านควนหัวช้าง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ
-
-
-
-
 41.บ้านควนเจดีย์
-
 ลำไพล
-
-
-
-
 42.บ้านควนเสม็ด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
-
-
-
-
 43.บ้านคอลอมุดอ
-
 อบต.จะแหน
-
-
-
-
 44.บ้านคูนายสังข์
-
 แค
-
-
-
-
 45.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
-
 อบต.คู
-
-
-
-
 46.บ้านคูหา
-
 อบต.คูหา
-
-
-
-
 47.บ้านฉลุง
-
 อบต.ทุ่งพอ
-
-
-
-
 48.บ้านช้างคลอด
-
 อบต.ท่าหมอไทร
-
-
-
-
 49.บ้านตลิ่งชัน
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 50.บ้านตะเคียนทอง
-
 ทุ่งพอ
-
-
-
-
 51.บ้านตะเคียนเภา
-
 ปริก
-
-
-
-
 52.บ้านตาแปด
-
 อบต.ปากบาง อำเภอเทพา
-
-
-
-
 53.บ้านตูหยง
-
 อบต.ปากบาง อ.เทพา
-
-
-
-
 54.บ้านถํ้าตลอด
-
 เขาแดง
-
-
-
-
 55.บ้านทรายขาว
-
 อบต.สะพานไม้แก่น
-
-
-
-
 56.บ้านทับยาง
-
 อบต.คูหา
-
-
-
-
 57.บ้านทับโกบ
-
 เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
-
-
 58.บ้านทัพหลวง
-
 คูหา
-
-
-
-
 59.บ้านท่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
-
-
-
-
 60.บ้านท่าข่อย
-
 เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
-
-
-
-
 61.บ้านท่าคลอง
-
 ตำบลนาทับ
-
-
-
-
 62.บ้านท่าม่วง
-
 อบต.ท่าม่วง
-
-
-
-
 63.บ้านท่าหมาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร
-
-
-
-
 64.บ้านท่าโพธิ์
-
 ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 65.บ้านท่าไทร
-
 เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
-
-
 66.บ้านทุ่งครก
-
 แค
-
-
-
-
 67.บ้านทุ่งนาเคียน
-
 อบต.ขุนตัดหวาย
-
-
-
-
 68.บ้านทุ่งนํ้าขาว
-
 เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
-
-
 69.บ้านทุ่งโพธิ์
-
 ลำไพล
-
-
-
-
 70.บ้านทุ่งไพล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
-
-
-
-
 71.บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
-
 เทศบาลปาดังเบซาร์
-
-
-
-
 72.บ้านทําเนียบ
-
 ท่าพระยา
-
-
-
-
 73.บ้านนนท์
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 74.บ้านนา
-
 เทศบาลตำบลจะนะ
-
-
-
-
 75.บ้านนาจวก
-
 อบต. ท่าม่วง
-
-
-
-
 76.บ้านนาจะแหน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
-
-
-
-
 77.บ้านนาทวี
-
 ตำบลนาทวี
-
-
-
-
 78.บ้านนาปรัง
-
 อบต.คลองกวาง
-
-
-
-
 79.บ้านนาม่วง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
-
-
-
-
 80.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 81.บ้านนํ้าลัด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
-
-
-
-
 82.บ้านนํ้าเค็ม
-
 บ้านนา
-
-
-
-
 83.บ้านบ่อทอง
-
 เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
-
-
 84.บ้านบ่อนํ้าส้ม
-
 องค์บริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
-
-
-
-
 85.บ้านบ่อเตย
-
 อบต.ปากบาง
-
-
-
-
 86.บ้านบ่อโชน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
-
-
-
-
 87.บ้านบาโหย
-
 อบต.บาโหย
-
-
-
-
 88.บ้านประกอบ
-
 ประกอบ
-
-
-
-
 89.บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
-
 ตำบลปริก
-
-
-
-
 90.บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
-
 เทศบาลตำบลปริก
-
-
-
-
 91.บ้านปลักบ่อ
-
 เทศบาลท่าพระยา
-
-
-
-
 92.บ้านป็อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน
-
-
-
-
 93.บ้านปากช่อง
-
 อบตจะโหนง
-
-
-
-
 94.บ้านปากบาง
-
 อบต.สะกอม
-
-
-
-
 95.บ้านปากบางนาทับ
-
 เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
-
-
 96.บ้านปากบางสะกอม
-
 อบต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
-
-
-
-
 97.บ้านป่ากอ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
-
-
-
-
 98.บ้านป่างาม
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 99.บ้านป่าชิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
-
-
-
-
 100.บ้านป่าเร็ด
-
 อบต.ปลักหนู
-
-
-
-
 101.บ้านป่าโอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
-
-
-
-
 102.บ้านพระพุทธ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
-
-
-
-
 103.บ้านพรุชิง
-
 อบต.ท่าม่วง
-
-
-
-
 104.บ้านพรุตู
-
 เกาะสะบ้า
-
-
-
-
 105.บ้านพรุหลุมพี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
-
-
-
-
 106.บ้านพรุหวา
-
 ประกอบ
-
-
-
-
 107.บ้านพรุเตียว
-
 เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
-
-
 108.บ้านพอบิด
-
 อบต.ท่าประดู่
-
-
-
-
 109.บ้านพังลา
-
 พังลา
-
-
-
-
 110.บ้านม่วง
-
 สำนักแต้ว
-
-
-
-
 111.บ้านม่วงถํ้า
-
 สะกอม อ.เทพา
-
-
-
-
 112.บ้านม้างอน
-
 เทศบาลตำบลนาทับ
-
-
-
-
 113.บ้านมุนี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
-
-
-
-
 114.บ้านยางเกาะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
-
-
-
-
 115.บ้านระตะ
-
 พังลา
-
-
-
-
 116.บ้านล่องควน
-
 อบต.คูหา
-
-
-
-
 117.บ้านลางา
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 118.บ้านลำชิง
-
 คลองทราย
-
-
-
-
 119.บ้านลำเปา
-
 ตำบลลำไพล
-
-
-
-
 120.บ้านลำไพล
-
 เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
-
-
 121.บ้านลําลอง
-
 เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
-
-
 122.บ้านวังบวบ
-
 อบต.ฉาง
-
-
-
-
 123.บ้านวังใหญ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
-
-
-
-
 124.บ้านวังใหญ่ปลายรํา
-
 เทศบาลตำบลนาทวีนอก
-
-
-
-
 125.บ้านสม็อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
-
-
-
-
 126.บ้านสวรรค์
-
 อบต.สะกอม อ.เทพา
-
-
-
-
 127.บ้านสะกอม
-
 อบต.สะกอม
-
-
-
-
 128.บ้านสะพานหัก
-
 ท่าหมอไทร
-
-
-
-
 129.บ้านสะพานเคียน
-
 สะท้อน
-
-
-
-
 130.บ้านสุเหร่า
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 131.บ้านสุโสะ
-
 ธารคีรี
-
-
-
-
 132.บ้านสํานักขาม
-
 เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
-
-
 133.บ้านสํานักหว้า
-
 อบต.เขามีเกียรติ
-
-
-
-
 134.บ้านหน่ำฮั้ว
-
 ตำบลสำนักขาม
-
-
-
-
 135.บ้านห้วยบอน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด
-
-
-
-
 136.บ้านห้วยเต่า
-
 อบต.คูหา
-
-
-
-
 137.บ้านหว้าหลัง
-
 อบต.นาหว้า
-
-
-
-
 138.บ้านหัวถนน
-
 อบต.ปริก
-
-
-
-
 139.บ้านเก่า(นาทวี)
-
 อบต.คลองกวาง
-
-
-
-
 140.บ้านเกาะค่าง
-
 สำนักแต้ว
-
-
-
-
 141.บ้านเกาะทาก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 142.บ้านเกาะแลหนัง
-
 อบต.ปากบาง
-
-
-
-
 143.บ้านเขาจันทร์
-
 จะโหนง
-
-
-
-
 144.บ้านเขาน้อย
-
 สะกอม
-
-
-
-
 145.บ้านเคลียง
-
 ตำบลนาทวีนอก
-
-
-
-
 146.บ้านเทพา
-
 ตำบลเทพา
-
-
-
-
 147.บ้านเลียบ
-
 อบต.สะกอม
-
-
-
-
 148.บ้านแค
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลแค
-
-
-
-
 149.บ้านแซะ
-
 อบต.สะกอม
-
-
-
-
 150.บ้านแพร้ว
-
 ท่าหมอไทร
-
-
-
-
 151.บ้านแม่ที
-
 เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
-
-
 152.บ้านโคกกอ
-
 อบต.ท่าม่วง
-
-
-
-
 153.บ้านโคกตก
-
 อบต.ทุ่งพอ
-
-
-
-
 154.บ้านโคกพยอม
-
 อบต.เกาะสะบ้า
-
-
-
-
 155.บ้านโคกม้า
-
 เทศบาลตำบลบ้านนา
-
-
-
-
 156.บ้านโคกสิเหรง
-
 ทุ่งพอ
-
-
-
-
 157.บ้านโต้นนท์
-
 อบต.คลองทราย
-
-
-
-
 158.บ้านโหนด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลคู
-
-
-
-
 159.บ้านใหม่(สะเดา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
-
-
-
-
 160.บ้านใหม่(เทพา)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
-
-
-
-
 161.บ้านไร่(สะบ้าย้อย)
-
 ท่าพระยา
-
-
-
-
 162.บ้านไร่(สะเดา)
-
 เทศบาลตำบลปาดัง
-
-
-
-
 163.ประสิทธิ์ทวีสิน 2
-
 สะท้อน
-
-
-
-
 164.มหิดล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
-
-
-
-
 165.ลําไพลราษฎร์อุทิศ
-
 ตำบลลำไพล
-
-
-
-
 166.วัดขุนตัดหวาย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
-
-
-
-
 167.วัดคงคาสวัสดิ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
-
-
-
-
 168.วัดช่องเขา
-
 คลองเปียะ
-
-
-
-
 169.วัดท่าประดู่
-
 อบต.ท่าประดู่
-
-
-
-
 170.วัดทุ่งข่า
-
 อบต.ท่าประดู่
-
-
-
-
 171.วัดทุ่งพระ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง
-
-
-
-
 172.วัดนาปรือ
-
 อบต.คู
-
-
-
-
 173.วัดนาหมอศรี
-
 อบต.นาหมอศรี
-
-
-
-
 174.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
-
 เกาะสะบ้า
-
-
-
-
 175.วัดบ้านลุ่ม
-
 อบต.ทับช้าง
-
-
-
-
 176.วัดบ้านไร่
-
 ป่าชิง
-
-
-
-
 177.วัดประจ่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
-
-
-
-
 178.วัดปริก
-
 เทศบาลตำบลลำไพล
-
-
-
-
 179.วัดม่วงก็อง
-
 พังลา
-
-
-
-
 180.วัดลําพดจินดาราม
-
 อบต.คลองทราย
-
-
-
-
 181.วัดวังไทร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
-
-
-
-
 182.วัดศรีวิเทศสังฆาราม
-
 เทศบาลตำบลสำนักขาม
-
-
-
-
 183.วัดสองพี่น้อง
-
 อบต.ท่าโพธิ์
-
-
-
-
 184.วัดห้วยคู
-
 องค์การบริหารตำบลสำนักแต้ว
-
-
-
-
 185.วัดเกษมรัตน์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
-
-
-
-
 186.วัดเขามีเกียรติ
-
 เขามีเกียรติ
-
-
-
-
 187.วัดเทพาไพโรจน์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา
-
-
-
-
 188.สมาคมไทยผลิตยา 2
-
 ตำบลปาดังเบซาร์
-
-
-
-
 189.สะบ้าย้อย
-
 เทศบาลตำบลท่าพระยา
-
-
-
-
 190.สังวาลย์วิท ๒
-
 เทศบาลตำบลปาดัง
-
-
-
-
 191.อุทยานอุทิศ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน
-
-
-
-
 192.เหมืองควนกรด
-
 อบต.ท่าหมอไทร
-
-
-
-
 193.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
-
 เขามีเกียรติ
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net