โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.จตุคามราษฎร์วิทยา
-
 อบต เมืองไผ่
-
-
-
-
 2.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
-
-
-
-
 3.ชุมชนบ้านดอนนางงาม
-
 หนองบัว
-
-
-
-
 4.ชุมชนบ้านดอนอะราง
-
 เทศบาลตำบลดอนอะราง
-
-
-
-
 5.ชุมชนบ้านโคกว่าน
-
 อบต.โคกว่าน
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดชุมพร
-
 เทศบาลตำบลตาจง
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
-
 อบต.หนองกง
-
-
-
-
 8.ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
-
 ตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 9.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
-
 อบต.โคกมะม่วง
-
-
-
-
 10.บ้านกระเบื้อง
-
 หนองชัยศรี
-
-
-
-
 11.บ้านกองพระทราย
-
 ตำบลปะคำ
-
-
-
-
 12.บ้านก้านเหลือง
-
 อบต.หนองยายพิม์
-
-
-
-
 13.บ้านขลุงไผ่
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
-
-
-
-
 14.บ้านขามน้อย
-
 อบต.เย้ยปราสาท
-
-
-
-
 15.บ้านขามเสม็ดบำรุง
-
 ไทยสามัคคี
-
-
-
-
 16.บ้านคลองหิน
-
 อบต.ลำนางรอง
-
-
-
-
 17.บ้านคลองโป่ง
-
 ลำนางรอง
-
-
-
-
 18.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
-
 นางรอง
-
-
-
-
 19.บ้านคูขาดน้อย
-
 อบต.ท่าโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 20.บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
-
-
-
-
 21.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
-
 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
-
-
-
-
 22.บ้านซับคะนิง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
-
-
-
-
 23.บ้านดงบังซับสมบูรณ์
-
 อบต.ดงอีจาน
-
-
-
-
 24.บ้านดอนสมบูรณ์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
-
-
-
-
 25.บ้านดอนไม้ไฟ
-
 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
-
-
 26.บ้านตลาดแย้
-
 อบต.ถนนหัก
-
-
-
-
 27.บ้านตะกรุมทอง
-
 โคกสว่าง
-
-
-
-
 28.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
-
-
-
-
 29.บ้านตะโก
-
 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
-
-
 30.บ้านตากอง
-
 เทศบาลตำบลหนองตะครอง
-
-
-
-
 31.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
-
-
-
-
 32.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
-
 เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
-
-
 33.บ้านถาวร
-
 เทศบาลตำบลถาวร
-
-
-
-
 34.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
-
 โนนดินแดง
-
-
-
-
 35.บ้านทุ่งจังหัน
-
 อบต.ทุ่งจังหัน
-
-
-
-
 36.บ้านทุ่งโพธิ์
-
 อบต.ชุมแสง
-
-
-
-
 37.บ้านทุ่งใหญ่
-
 ทุ่งแสงทอง
-
-
-
-
 38.บ้านทุ่งไผ่
-
 ตำบลปะคำ
-
-
-
-
 39.บ้านน้อยสะแกกวน
-
 ตำบลโนนดินแดง
-
-
-
-
 40.บ้านน้อยหนองหว้า
-
 เทฐาลตำบลสำโรงใหม่
-
-
-
-
 41.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
-
 เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
-
-
 42.บ้านนาจาน
-
 อบต.เมืองไผ่
-
-
-
-
 43.บ้านนายาวสามัคคี
-
 อบต.เสาเดียว
-
-
-
-
 44.บ้านนิคมเขต
-
 อบต.หนองไทร
-
-
-
-
 45.บ้านบัวตะเคียน
-
 ตำบลพนมรุ้้ง
-
-
-
-
 46.บ้านบาระแนะ
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 47.บ้านบุ
-
 เทศบาลตาจง
-
-
-
-
 48.บ้านบุกระสัง
-
 บุกระสัง
-
-
-
-
 49.บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
-
-
-
-
 50.บ้านบุตาเวสน์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
-
-
-
-
 51.บ้านปรือพวงสำราญ
-
 ตาจง
-
-
-
-
 52.บ้านปลื้มพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
-
-
-
-
 53.บ้านปากช่อง
-
 หนองแวง
-
-
-
-
 54.บ้านป่าไม้สหกรณ์
-
 ลำนางรอง
-
-
-
-
 55.บ้านผไทรวมพล
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 56.บ้านฝ้าย
-
 อบต.เมืองฝ้าย
-
-
-
-
 57.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
-
 อบต.เจริญสุข
-
-
-
-
 58.บ้านม่วงงาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
-
-
-
-
 59.บ้านยายคำ
-
 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
-
-
 60.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
-
 อบต.หนองโสน
-
-
-
-
 61.บ้านราษฎร์รักแดน
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 62.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
-
 ละหานทราย
-
-
-
-
 63.บ้านลำนางรอง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
-
-
-
-
 64.บ้านลุงขี้หนู
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 65.บ้านวังกระโดน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 66.บ้านศรีภูมิ
-
 หนองชัยศรี
-
-
-
-
 67.บ้านศรีม่วงแดง
-
 หนองชัยศรี
-
-
-
-
 68.บ้านสมจิต
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
-
-
-
-
 69.บ้านส้มป่อย
-
 ส้มป่อย
-
-
-
-
 70.บ้านสระขาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
-
-
-
-
 71.บ้านสระขุด
-
 ทุ่งกระเต็น
-
-
-
-
 72.บ้านสระตะเคียน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
-
-
-
-
 73.บ้านสระประดู่หนองมะค่า
-
 อบต.หนองโบสถ์
-
-
-
-
 74.บ้านสระสะแก
-
 อบต.บุกระสัง
-
-
-
-
 75.บ้านสว่างพัฒนา
-
 เทศบาลตำบลตาจง
-
-
-
-
 76.บ้านสวายสอ
-
 ถนนหัก
-
-
-
-
 77.บ้านสองพี่น้อง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
-
-
-
-
 78.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
-
 สะเดา
-
-
-
-
 79.บ้านสะเดาหวาน
-
 อบต.โคกสูง
-
-
-
-
 80.บ้านสันติสุข
-
 เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
-
-
-
-
 81.บ้านสำราญ
-
 ตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 82.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์
-
-
-
-
 83.บ้านสี่เหลี่ยม
-
 อบต.เจริญสุข
-
-
-
-
 84.บ้านสุขสำราญ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
-
-
-
-
 85.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
-
 ตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 86.บ้านหนองกก
-
 เสาเดียว
-
-
-
-
 87.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
-
 อบต.สะเดา
-
-
-
-
 88.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
-
 ส้มป่อย
-
-
-
-
 89.บ้านหนองกง
-
 บ้านสิงห์ อ.นางรองจ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 90.บ้านหนองกราด
-
 ตำบลหนองตะครอง
-
-
-
-
 91.บ้านหนองกราด
-
 หนองไทร
-
-
-
-
 92.บ้านหนองกราด
-
 ท่าโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 93.บ้านหนองกวางทอง
-
 อบต.สระแก้ว
-
-
-
-
 94.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
-
 เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
-
-
-
-
 95.บ้านหนองกี่สุขสำราญ
-
 อำเภอหนองกี่
-
-
-
-
 96.บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
-
-
-
-
 97.บ้านหนองต้อ
-
 หูทำนบ
-
-
-
-
 98.บ้านหนองตะคร้อ
-
 อบต.เมืองฝ้าย
-
-
-
-
 99.บ้านหนองตะครอง
-
 เทศบาลตำบลหนองตะครอง
-
-
-
-
 100.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
-
 ลำไทรโยง
-
-
-
-
 101.บ้านหนองตาดำ
-
 เย้ยปราสาท
-
-
-
-
 102.บ้านหนองตาเยา
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 103.บ้านหนองถนน
-
 โคกว่าน
-
-
-
-
 104.บ้านหนองถั่วแปบ
-
 หัวถนน
-
-
-
-
 105.บ้านหนองทองลิ่ม
-
 อบต. หนองโบสถ์ อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
-
-
-
-
 106.บ้านหนองน้ำขุ่น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
-
-
-
-
 107.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
-
 ลำนางรอง
-
-
-
-
 108.บ้านหนองบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
-
-
-
-
 109.บ้านหนองบัวลี
-
 ต.ไทยสามัคคี
-
-
-
-
 110.บ้านหนองปรือ
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 111.บ้านหนองพลวง
-
 อบต.สะเดา
-
-
-
-
 112.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
-
 เทศบาลตาจง
-
-
-
-
 113.บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่
-
-
-
-
 114.บ้านหนองมัน
-
 บุกระสัง
-
-
-
-
 115.บ้านหนองยาง
-
 เทศบาลตำบลตาจง
-
-
-
-
 116.บ้านหนองยาง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง
-
-
-
-
 117.บ้านหนองย่างหมู
-
 เมืองฝ้าย
-
-
-
-
 118.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
-
-
-
-
 119.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
-
 เทศบาลอำเภอนางรอง
-
-
-
-
 120.บ้านหนองละหานทราย
-
 เทศบาลตำบลละหานทราย
-
-
-
-
 121.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข อำภเอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
-
-
 122.บ้านหนองหญ้าวัว
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 123.บ้านหนองหมี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
-
-
-
-
 124.บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 125.บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่)
-
 อบต.โคกสูง
-
-
-
-
 126.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
-
 ทรัพย์พระยา
-
-
-
-
 127.บ้านหนองหัวหมู
-
 ทุ่งกระเต็น
-
-
-
-
 128.บ้านหนองเต่า
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
-
-
-
-
 129.บ้านหนองเพชร
-
 เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 130.บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง
-
 เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
-
-
 131.บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง
-
 อบต.ลำนางรอง
-
-
-
-
 132.บ้านหนองแช่ไม้
-
 สะเดา
-
-
-
-
 133.บ้านหนองแวง
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง
-
-
-
-
 134.บ้านหนองโคลน
-
 สระทอง
-
-
-
-
 135.บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย
-
 ตาจง
-
-
-
-
 136.บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง)
-
 อบต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 137.บ้านหนองโสน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
-
-
-
-
 138.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
-
 หนองไทร
-
-
-
-
 139.บ้านหนองไผ่
-
 อบต.เมืองไผ่
-
-
-
-
 140.บ้านห้วยก้อม
-
 เสาเดียว
-
-
-
-
 141.บ้านหินโคน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
-
-
-
-
 142.บ้านหูทำนบ
-
 อบต.หูทำนบ
-
-
-
-
 143.บ้านอุบลสามัคคี
-
 อบต.โนนสุวรรณ
-
-
-
-
 144.บ้านเขว้า
-
 อบต.อีสานเขต
-
-
-
-
 145.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข
-
-
-
-
 146.บ้านเทพพยัคฆ์
-
 เทศบาลตำบลตาจง
-
-
-
-
 147.บ้านเทพพัฒนา
-
 อบต.โคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
-
-
 148.บ้านเพชรเจริญพัฒนา
-
 อบต. ท่าโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 149.บ้านเสลา
-
 ชุมแสง
-
-
-
-
 150.บ้านเสลาโสรง
-
 อบต.ทรัพย์พระยา
-
-
-
-
 151.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
-
 เสาเดียว
-
-
-
-
 152.บ้านแท่นทัพไทย
-
 เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
-
-
-
-
 153.บ้านแท่นบัลลังก์
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
-
-
-
-
 154.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
-
 อบต.นางรอง
-
-
-
-
 155.บ้านโกรกแก้ว
-
 ตำบลโกรกแก้ว
-
-
-
-
 156.บ้านโคกกระชาย
-
 เมืองไผ่
-
-
-
-
 157.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
-
 อบต.ท่าโพธิ์ชัย
-
-
-
-
 158.บ้านโคกขาม
-
 เทศบาลตำบลตาจง
-
-
-
-
 159.บ้านโคกงิ้ว
-
 เทศบาลตำบลปะคำ
-
-
-
-
 160.บ้านโคกตะโก
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 161.บ้านโคกตาพรม
-
 ตำบลตาจง
-
-
-
-
 162.บ้านโคกปราสาท
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
-
-
-
-
 163.บ้านโคกมะค่า
-
 อบต.ชุมแสง
-
-
-
-
 164.บ้านโคกยาง
-
 อีสานเขต
-
-
-
-
 165.บ้านโคกยางหนองตาสี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 166.บ้านโคกยางหนองถนน
-
 อบต.ก้านเหลือง
-
-
-
-
 167.บ้านโคกลอย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
-
-
-
-
 168.บ้านโคกลอย
-
 อบต.โคกสว่าง
-
-
-
-
 169.บ้านโคกสมบูรณ์
-
 อบต.ไทยเจริญ
-
-
-
-
 170.บ้านโคกสว่าง
-
 อบต.โคกสว่าง
-
-
-
-
 171.บ้านโคกสะอาด
-
 เทศบาลตำบลดอนอะราง
-
-
-
-
 172.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
-
 ตำบลถาวร
-
-
-
-
 173.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
-
 อบต.หนองโสน
-
-
-
-
 174.บ้านโคกสูงคูขาด
-
 อบต.ตำบลโคกสูง
-
-
-
-
 175.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
-
 เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
-
-
 176.บ้านโคกเขาพัฒนา
-
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโคกมะม่วง
-
-
-
-
 177.บ้านโคกเฟือง
-
 เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
-
-
-
-
 178.บ้านโคกโสนทองวิทยา
-
 เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 179.บ้านโคกไม้แดง
-
 ตำบลสำโรงใหม่
-
-
-
-
 180.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
-
 หูทำนบ
-
-
-
-
 181.บ้านโนนขี้เหล็ก
-
 ตำบล ดอนอะราง
-
-
-
-
 182.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
-
 เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 183.บ้านโนนทอง
-
 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา่
-
-
-
-
 184.บ้านโนนพะไล
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
-
-
-
-
 185.บ้านโนนศิลา
-
 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
-
-
 186.บ้านโนนสูงน้อย
-
 อบต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 187.บ้านโพธิ์ทอง
-
 เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 188.บ้านไทยสามัคคี
-
 ไทยสามัคคี
-
-
-
-
 189.บ้านไทยเจริญ
-
 ไทยเจริญ
-
-
-
-
 190.บ้านไทรออ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
-
-
-
-
 191.บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
-
 ลำไทรโยง
-
-
-
-
 192.มิตรภาพโนนสมบูรณ์
-
 อบต.โคกสูง
-
-
-
-
 193.วราวัฒนา
-
 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
-
-
-
-
 194.วัดกัลยาณธรรมาราม
-
 หนองตะครอง
-
-
-
-
 195.วัดก้านเหลือง
-
 ก้านเหลือง
-
-
-
-
 196.วัดน้ำไหล
-
 อบต.สะเดา
-
-
-
-
 197.วัดบ้านหนองตราดใหญ่
-
 อบต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
-
-
-
-
 198.วัดสุขสำราญ
-
 ยายแย้มวัฒนา
-
-
-
-
 199.วัดห้วยหิน
-
 เทศบาลตำบลห้วยหิน
-
-
-
-
 200.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
-
 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
-
-
-
-
 201.วัดเย้ยปราสาท
-
 เย้ยปราสาท
-
-
-
-
 202.วัดโนนศรีคูณ
-
 เสาเดียว
-
-
-
-
 203.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
-
 เทศบาลเมืองนางรอง
-
-
-
-
 204.อนุบาลปะคำ
-
 เทศบาลตำบลปะคำ
-
-
-
-
 205.อนุบาลหนองกี่
-
 เทศบาลตำบลหนองกี่
-
-
-
-
 206.อนุบาลหนองหงส์
-
 เทศบาลตำบลหนองหงส์
-
-
-
-
 207.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
-
 เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
-
-
-
-
 208.อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
-
 สำโรงใหม่
-
-
-
-
 209.อนุบาลโนนดินแดง
-
 เทศบาลตำบลโนนดินแดง
-
-
-
-
 210.อนุบาลโนนสุวรรณ
-
 โนนสุวรรณ
-
-
-
-
 211.เบญจมาศกุญชร
-
 อบต.สระทอง
-
-
-
-
 212.ไตรคาม
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
-
-
-
-
 213.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
-
 เทศบาลตำบลถาวร
-
-
-
-
 214.ไทยรัฐวิทยา 90
-
 อบต.อีสานเขต
-
-
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net