รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
ผู้นำชุมชน/ผู้แทนนำไปแจกนักเรียนที่บ้าน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 2
4.  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.ชัยนาท
5.  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2
6.  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7.  โรงเรียนบ้านแม่โพ สพป.ตาก เขต 2
8.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
9.  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
10.  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง
11.  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
12.  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ สพป.สุรินทร์ เขต 1
13.  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
14.  โรงเรียนบ้านพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
15.  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
16.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1
17.  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
18.  โรงเรียนบ้านปลาอีด สพป.ยโสธร เขต 1
19.  โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป.ยโสธร เขต 2
20.  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
21.  โรงเรียนบ้านขาวัว สพป.อุดรธานี เขต 3
22.  โรงเรียนบ้านขัวล้อ สพป.อุดรธานี เขต 4
23.  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม สพป.เลย เขต 1
24.  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สพป.เลย เขต 2
25.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป.มหาสารคาม เขต 1
26.  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
27.  โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
28.  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
29.  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง สพป.สกลนคร เขต 2
30.  โรงเรียนบ้านม้า สพป.สกลนคร เขต 2
31.  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง สพป.ลำพูน เขต 1
32.  โรงเรียนบ้านแม่อาง สพป.ลำปาง เขต 1
33.  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) สพป.น่าน เขต 1
34.  โรงเรียนบ้านสีพรม สพป.พะเยา เขต 2
35.  โรงเรียนบ้านพุต่อ สพป.อุทัยธานี เขต 2
36.  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก สพป.สุโขทัย เขต 1
37.  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต 1
38.  โรงเรียนวัดลำชะล่า สพป.พิจิตร เขต 1
39.  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า สพป.ราชบุรี เขต 1
40.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
41.  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านหินดาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net