รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
โรงเรียนจ่ายเงินสดเป็นค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครอง/นักเรียน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนดาราคาม สพป.กรุงเทพมหานคร
2.  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป.กรุงเทพมหานคร
3.  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป.กรุงเทพมหานคร
4.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กรุงเทพมหานคร
5.  โรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กรุงเทพมหานคร
6.  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สพป.กรุงเทพมหานคร
7.  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
8.  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป.กรุงเทพมหานคร
9.  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร
10.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กรุงเทพมหานคร
11.  โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนทุ่งพะยอม สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนบ้านคลองปัญญา สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) สพป.กระบี่
20.  โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป.กระบี่
21.  โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป.กระบี่
22.  โรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่
23.  โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก สพป.กระบี่
24.  โรงเรียนบ้านคลองเขม้า สพป.กระบี่
25.  โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป.กระบี่
26.  โรงเรียนบ้านควน สพป.กระบี่
27.  โรงเรียนบ้านควนกลาง สพป.กระบี่
28.  โรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่
29.  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า สพป.กระบี่
30.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.กระบี่
31.  โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป.กระบี่
32.  โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.กระบี่
33.  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.กระบี่
34.  โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป.กระบี่
35.  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่
36.  โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่
37.  โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ สพป.กระบี่
38.  โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน สพป.กระบี่
39.  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย สพป.กระบี่
40.  โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร สพป.กระบี่
41.  โรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่
42.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่
43.  โรงเรียนบ้านนาเทา สพป.กระบี่
44.  โรงเรียนบ้านบกห้อง สพป.กระบี่
45.  โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.กระบี่
46.  โรงเรียนบ้านบางเตียว สพป.กระบี่
47.  โรงเรียนบ้านนางรอง สพป.กระบี่
48.  โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่
49.  โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.กระบี่
50.  โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่
51.  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่
52.  โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป.กระบี่
53.  โรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่
54.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.กระบี่
55.  โรงเรียนบ้านหนองทะเล สพป.กระบี่
56.  โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา สพป.กระบี่
57.  โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.กระบี่
58.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่
59.  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
60.  โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป.กระบี่
61.  โรงเรียนบ้านหลังโสด สพป.กระบี่
62.  โรงเรียนบ้านหาดยาว สพป.กระบี่
63.  โรงเรียนบ้านหว่างคลอง สพป.กระบี่
64.  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ สพป.กระบี่
65.  โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่
66.  โรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) สพป.กระบี่
67.  โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี สพป.กระบี่
68.  โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่
69.  โรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่
70.  โรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป.กระบี่
71.  โรงเรียนบ้านแหลมตง สพป.กระบี่
72.  โรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่
73.  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป.กระบี่
74.  โรงเรียนวัดนทีมุขาราม สพป.กระบี่
75.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป.กระบี่
76.  โรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่
77.  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่
78.  โรงเรียนวิทยาประชาคม สพป.กระบี่
79.  โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่
80.  โรงเรียนวัดช่องแบก สพป.กระบี่
81.  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
82.  โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ สพป.กระบี่
83.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 สพป.กระบี่
84.  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 สพป.กระบี่
85.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) สพป.กระบี่
86.  โรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่
87.  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
88.  โรงเรียนดิศกุล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
89.  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
90.  โรงเรียนบ้านจันอุย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
91.  โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
92.  โรงเรียนบ้านกลอนโด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
93.  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
94.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
95.  โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
96.  โรงเรียนบ้านท่าพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
102.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
103.  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
104.  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
105.  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 1
106.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
107.  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
108.  โรงเรียนบ้านนาสวน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
109.  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
110.  โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
111.  โรงเรียนบ้านรางจิก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
112.  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
113.  โรงเรียนบ้านพุเลียบ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
114.  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
115.  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
116.  โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
117.  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
118.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
119.  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
120.  โรงเรียนบ้านหนองมงคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1
121.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
122.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
123.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
124.  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
125.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
126.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
127.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
128.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
129.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
130.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
131.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
132.  โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
133.  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
134.  โรงเรียนบ้านเนินไพร สพป.กาญจนบุรี เขต 1
135.  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
136.  โรงเรียนบ้านองสิต สพป.กาญจนบุรี เขต 1
137.  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
138.  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
139.  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
140.  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
141.  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
142.  โรงเรียนบ้านโป่งโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
143.  โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1
144.  โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
145.  โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
146.  โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
147.  โรงเรียนวัดลําสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
148.  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
149.  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
150.  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
151.  โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
152.  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
153.  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
154.  โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1
155.  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
156.  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
157.  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1
158.  โรงเรียนบ้านกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
159.  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
160.  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
161.  โรงเรียนบ้านดอนสระ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
162.  โรงเรียนบ้านดอนรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
163.  โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
164.  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า สพป.กาญจนบุรี เขต 2
165.  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
166.  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
167.  โรงเรียนบ้านวังรัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
168.  โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
169.  โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
170.  โรงเรียนบ้านสระจันทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
173.  โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
174.  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
175.  โรงเรียนบ้านหนองตายอด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
176.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป.กาญจนบุรี เขต 2
177.  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
178.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
179.  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านโคราช สพป.กาญจนบุรี เขต 2
184.  โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป.กาญจนบุรี เขต 2
185.  โรงเรียนบ้านเขาศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
186.  โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2
187.  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
188.  โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
189.  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
190.  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
191.  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
192.  โรงเรียนวัดบ้านทวน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
193.  โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 2
194.  โรงเรียนวัดพังตรุ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
195.  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
196.  โรงเรียนวัดสนามแย้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
197.  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
198.  โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
199.  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
200.  โรงเรียนวัดหนองพลับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
201.  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
202.  โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
203.  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
204.  โรงเรียนวัดเบญพาด สพป.กาญจนบุรี เขต 2
205.  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
206.  โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต 2
207.  โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
208.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
209.  โรงเรียนบ้านดินโส สพป.กาญจนบุรี เขต 3
210.  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
211.  โรงเรียนบ้านประจําไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
212.  โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
213.  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก สพป.กาญจนบุรี เขต 3
214.  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
215.  โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
216.  โรงเรียนบ้านยางโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
217.  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
218.  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
219.  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
220.  โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
221.  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
222.  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
223.  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
224.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
225.  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 3
226.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
227.  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3
228.  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
229.  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
230.  โรงเรียนบ้านหินแหลม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
231.  โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
232.  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3
233.  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
234.  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
235.  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม สพป.กาญจนบุรี เขต 3
236.  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
237.  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
238.  โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
239.  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
240.  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
241.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สพป.กาญจนบุรี เขต 3
242.  โรงเรียนหลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3
243.  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
244.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
245.  โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
246.  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
247.  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
248.  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
249.  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
250.  โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
251.  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
252.  โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
253.  โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป.กาญจนบุรี เขต 4
254.  โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
255.  โรงเรียนบ้านรางขาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
256.  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
257.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
258.  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4
259.  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
260.  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
261.  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป.กาญจนบุรี เขต 4
262.  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
263.  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
264.  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป.กาญจนบุรี เขต 4
265.  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
266.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
267.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.กาญจนบุรี เขต 4
268.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
269.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
270.  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
271.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
272.  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
273.  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
274.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
275.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
276.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
277.  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
278.  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
279.  โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
280.  โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
281.  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
282.  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
283.  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
284.  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
285.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) สพป.กาญจนบุรี เขต 4
286.  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป.กาญจนบุรี เขต 4
287.  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
288.  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
289.  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
290.  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
291.  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
292.  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
293.  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
294.  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
295.  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
296.  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
297.  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
298.  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
299.  โรงเรียนคำแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
300.  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
301.  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
302.  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
303.  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
304.  โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
305.  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
306.  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
307.  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
308.  โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
309.  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
310.  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
311.  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
312.  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
313.  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
314.  โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
315.  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
316.  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
317.  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
318.  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
319.  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
320.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
321.  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
322.  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
323.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
324.  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
325.  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
326.  โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
327.  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
328.  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
329.  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
330.  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
331.  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
332.  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
333.  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
334.  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
335.  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
336.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
337.  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
338.  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
339.  โรงเรียนหนองตุวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
340.  โรงเรียนสิงห์สะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
341.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
342.  โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
343.  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
344.  โรงเรียนหนองแวงแสน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
345.  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
346.  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
347.  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
348.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
349.  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
350.  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
351.  โรงเรียนเสมาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
352.  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
353.  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
354.  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
355.  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
356.  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
357.  โรงเรียนโคกก่องวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
358.  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
359.  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
360.  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
361.  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
362.  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
363.  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
364.  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
365.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
366.  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
367.  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
368.  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
369.  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
370.  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
371.  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
372.  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
373.  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
374.  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
375.  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
376.  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
377.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
378.  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
379.  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
380.  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
381.  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
382.  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
383.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
384.  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
385.  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
386.  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
387.  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
388.  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
389.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
398.  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
399.  โรงเรียนป่าหวายศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
400.  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
401.  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
402.  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
403.  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
404.  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
405.  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
406.  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
407.  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
408.  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
409.  โรงเรียนหนองบัวชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
410.  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
411.  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
412.  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
413.  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
414.  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
415.  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
416.  โรงเรียนหนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
417.  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
418.  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
419.  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
420.  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
421.  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
422.  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
423.  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
424.  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
425.  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
426.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
427.  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
428.  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
429.  โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
430.  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
431.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
432.  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
433.  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
434.  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
435.  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
436.  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
437.  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
438.  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
439.  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
440.  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
441.  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
442.  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
443.  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
444.  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
445.  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
446.  โรงเรียนนาขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
447.  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
448.  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
449.  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
450.  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
451.  โรงเรียนนาทันวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
452.  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
453.  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
454.  โรงเรียนบ้านกกตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
455.  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
456.  โรงเรียนบ้านคุย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
457.  โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
458.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
459.  โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
460.  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
461.  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
462.  โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
463.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
464.  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
465.  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
466.  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
467.  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
468.  โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
469.  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
470.  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
471.  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
472.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
473.  โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
474.  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
475.  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
476.  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
477.  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
478.  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
479.  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
480.  โรงเรียนบ้านโพนนาดี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
481.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
482.  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
483.  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
484.  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
485.  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
486.  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
487.  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
488.  โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
489.  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
490.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
491.  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
492.  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
493.  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
494.  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
495.  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
496.  โรงเรียนหนองโพนสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
497.  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
498.  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
499.  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
500.  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
501.  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
502.  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
503.  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
504.  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
505.  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
506.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
507.  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
508.  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
509.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
510.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
511.  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
512.  โรงเรียนบ้านคลองเรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
513.  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
514.  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
515.  โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
516.  โรงเรียนบ้านจิกลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
517.  โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
518.  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
519.  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
520.  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
521.  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
522.  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
523.  โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
524.  โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
525.  โรงเรียนบ้านท่านา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
526.  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
527.  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
528.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
529.  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
530.  โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
531.  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
532.  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
533.  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
534.  โรงเรียนบ้านบางลาด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
535.  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
536.  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
537.  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
538.  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
539.  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
540.  โรงเรียนบ้านพานทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
541.  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
542.  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
543.  โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
544.  โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
545.  โรงเรียนบ้านวังมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
546.  โรงเรียนบ้านวังประดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
547.  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
548.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
549.  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต สพป.กำแพงเพชร เขต 1
550.  โรงเรียนบ้านสมอโคน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
551.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
552.  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 1
553.  โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
554.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
555.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
556.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
557.  โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
558.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
559.  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
560.  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
561.  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
562.  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
563.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
564.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
565.  โรงเรียนบ้านหัวยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
566.  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
567.  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
568.  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
569.  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต 1
570.  โรงเรียนบ้านเขาคีริส สพป.กำแพงเพชร เขต 1
571.  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
572.  โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
573.  โรงเรียนบ้านเนินกรอย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
574.  โรงเรียนบ้านเมืองพาน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
575.  โรงเรียนบ้านแม่บัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
576.  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
577.  โรงเรียนบ้านเด่นพระ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
578.  โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป.กำแพงเพชร เขต 1
579.  โรงเรียนบ้านโนนสมอ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
580.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
581.  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
582.  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
583.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
584.  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
585.  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
586.  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
587.  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
588.  โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
589.  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
590.  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
591.  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
592.  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
593.  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
594.  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
595.  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
596.  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
597.  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
598.  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
599.  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
600.  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
601.  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
602.  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
603.  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
604.  โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
605.  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
606.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
607.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
608.  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
609.  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
610.  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
611.  โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
612.  โรงเรียนบ้านคลองแขยง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
613.  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
614.  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
615.  โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
616.  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
617.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
618.  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
619.  โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
620.  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
621.  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
622.  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านนิคม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2
628.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
629.  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
630.  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านปางลับแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
632.  โรงเรียนบ้านปางมะนาว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
633.  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
634.  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
635.  โรงเรียนบ้านพัดโบก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
636.  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
637.  โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
638.  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
639.  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
640.  โรงเรียนบ้านรังแถว สพป.กำแพงเพชร เขต 2
641.  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
642.  โรงเรียนบ้านวังน้ำ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
643.  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
644.  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
645.  โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
646.  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
647.  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
648.  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
649.  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
650.  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
651.  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
652.  โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
653.  โรงเรียนบ้านสามเรือน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
654.  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
655.  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
656.  โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
657.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
658.  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
659.  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
660.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
661.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
662.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
663.  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
664.  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
665.  โรงเรียนบ้านเกาะตาล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
666.  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
667.  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
668.  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
669.  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล สพป.กำแพงเพชร เขต 2
670.  โรงเรียนบ้านโนนพลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
671.  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต 2
672.  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
673.  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
674.  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
675.  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
676.  โรงเรียนบ้านไผ่งาม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
677.  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
678.  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
679.  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
680.  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
681.  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
682.  โรงเรียนวชิรสารศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
683.  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
684.  โรงเรียนวัดคลองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
685.  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
686.  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
687.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
688.  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
689.  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
690.  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
691.  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
692.  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
693.  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
694.  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
695.  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า สพป.กำแพงเพชร เขต 2
696.  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
697.  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต 2
698.  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต 2
699.  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) สพป.กำแพงเพชร เขต 2
700.  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1
701.  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง สพป.ขอนแก่น เขต 1
702.  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
703.  โรงเรียน บ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
704.  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
705.  โรงเรียน บ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต 1
706.  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 1
707.  โรงเรียน บ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 1
708.  โรงเรียน บ้านหนองคลอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
709.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
710.  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
711.  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต 1
712.  โรงเรียน บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
713.  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ สพป.ขอนแก่น เขต 1
714.  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
715.  โรงเรียน หินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
716.  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
717.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
718.  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต 1
719.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
720.  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย สพป.ขอนแก่น เขต 1
721.  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 1
722.  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
723.  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
724.  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
725.  โรงเรียนบ้านดงเก่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
726.  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
727.  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
728.  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต 1
729.  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
730.  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
731.  โรงเรียนบ้านบึงแก สพป.ขอนแก่น เขต 1
732.  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
733.  โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 1
734.  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
735.  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต 1
736.  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
737.  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
738.  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สพป.ขอนแก่น เขต 1
739.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 1
740.  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
741.  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1
742.  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
743.  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
744.  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
745.  โรงเรียนบ้านเลิง สพป.ขอนแก่น เขต 1
746.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต 1
747.  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
748.  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป.ขอนแก่น เขต 1
749.  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม สพป.ขอนแก่น เขต 1
750.  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต 1
751.  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1
752.  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 1
753.  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 1
754.  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต 1
755.  โรงเรียนบ้านโนนกู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
756.  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน สพป.ขอนแก่น เขต 1
757.  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต 1
758.  โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
759.  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
760.  โรงเรียนบ้านไก่นา สพป.ขอนแก่น เขต 1
761.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สพป.ขอนแก่น เขต 1
762.  โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
763.  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1
764.  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
765.  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
766.  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
767.  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
768.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต 1
769.  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
770.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป.ขอนแก่น เขต 2
771.  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 2
772.  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป.ขอนแก่น เขต 2
773.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป.ขอนแก่น เขต 2
774.  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป.ขอนแก่น เขต 2
775.  โรงเรียนบัวเหลือง สพป.ขอนแก่น เขต 2
776.  โรงเรียนดอนหมู สพป.ขอนแก่น เขต 2
777.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 2
778.  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
779.  โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป.ขอนแก่น เขต 2
780.  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.ขอนแก่น เขต 2
781.  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว สพป.ขอนแก่น เขต 2
782.  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
783.  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 2
784.  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
785.  โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 2
786.  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.ขอนแก่น เขต 2
787.  โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
788.  โรงเรียนบ้านบัว สพป.ขอนแก่น เขต 2
789.  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป.ขอนแก่น เขต 2
790.  โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
791.  โรงเรียนบ้านละว้า สพป.ขอนแก่น เขต 2
792.  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 2
793.  โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 2
794.  โรงเรียนบ้านลาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
795.  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม สพป.ขอนแก่น เขต 2
796.  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
797.  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน สพป.ขอนแก่น เขต 2
798.  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
799.  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 2
800.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
801.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 2
802.  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด สพป.ขอนแก่น เขต 2
803.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สพป.ขอนแก่น เขต 2
804.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ขอนแก่น เขต 2
805.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป.ขอนแก่น เขต 2
806.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 2
807.  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
808.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
809.  โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 2
810.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
811.  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 2
812.  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2
813.  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป.ขอนแก่น เขต 2
814.  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 2
815.  โรงเรียนบ้านแท่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
816.  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 2
817.  โรงเรียนบ้านโกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
818.  โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป.ขอนแก่น เขต 2
819.  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
820.  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
821.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
822.  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ขอนแก่น เขต 2
823.  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 2
824.  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 2
825.  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน สพป.ขอนแก่น เขต 2
826.  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
827.  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
828.  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2
829.  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 2
830.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 2
831.  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
832.  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 2
833.  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 2
834.  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
835.  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป.ขอนแก่น เขต 2
836.  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 2
837.  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
838.  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 2
839.  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
840.  โรงเรียน บ้านโนนตะโก สพป.ขอนแก่น เขต 3
841.  โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
842.  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
843.  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
844.  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
845.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป.ขอนแก่น เขต 3
846.  โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
847.  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3
848.  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
849.  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
850.  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3
851.  โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
852.  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป.ขอนแก่น เขต 3
853.  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
854.  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 3
855.  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
856.  โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป.ขอนแก่น เขต 3
857.  โรงเรียนบ้านปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
858.  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป.ขอนแก่น เขต 3
859.  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
860.  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา สพป.ขอนแก่น เขต 3
861.  โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป.ขอนแก่น เขต 3
862.  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 3
863.  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
864.  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
865.  โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
866.  โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป.ขอนแก่น เขต 3
867.  โรงเรียนบ้านละหานนา สพป.ขอนแก่น เขต 3
868.  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3
869.  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
870.  โรงเรียนบ้านหนองกาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
871.  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
872.  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง สพป.ขอนแก่น เขต 3
873.  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
874.  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป.ขอนแก่น เขต 3
875.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง สพป.ขอนแก่น เขต 3
876.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 3
877.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
878.  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3
879.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3
880.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
881.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
882.  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 3
883.  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
884.  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า สพป.ขอนแก่น เขต 3
885.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
886.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 3
887.  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
888.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 3
889.  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3
890.  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป.ขอนแก่น เขต 3
891.  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
892.  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
893.  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป.ขอนแก่น เขต 3
894.  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.ขอนแก่น เขต 3
895.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
896.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป.ขอนแก่น เขต 3
897.  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3
898.  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป.ขอนแก่น เขต 3
899.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
900.  โรงเรียนบ้านเปาะ สพป.ขอนแก่น เขต 3
901.  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
902.  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) สพป.ขอนแก่น เขต 3
903.  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
904.  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) สพป.ขอนแก่น เขต 3
905.  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขต 3
906.  โรงเรียนบ้านโนนกราด สพป.ขอนแก่น เขต 3
907.  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
908.  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
909.  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
910.  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา สพป.ขอนแก่น เขต 3
911.  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
912.  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
913.  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง สพป.ขอนแก่น เขต 3
914.  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป.ขอนแก่น เขต 3
915.  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3
916.  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
917.  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา สพป.ขอนแก่น เขต 3
918.  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
919.  โรงเรียนโนนทองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
920.  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3
921.  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
922.  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 3
923.  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 4
924.  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
925.  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม สพป.ขอนแก่น เขต 4
926.  โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
927.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
928.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
929.  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
930.  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
931.  โรงเรียนน้ำพอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
932.  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
933.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
934.  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต 4
935.  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
936.  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย สพป.ขอนแก่น เขต 4
937.  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
938.  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
939.  โรงเรียนบ้านคำมืด สพป.ขอนแก่น เขต 4
940.  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
941.  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
942.  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
943.  โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต 4
944.  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
945.  โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
946.  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
947.  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย สพป.ขอนแก่น เขต 4
948.  โรงเรียนบ้านนาคู สพป.ขอนแก่น เขต 4
949.  โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 4
950.  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 4
951.  โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป.ขอนแก่น เขต 4
952.  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
953.  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
954.  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
955.  โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป.ขอนแก่น เขต 4
956.  โรงเรียนบ้านบะแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 4
957.  โรงเรียนบ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
958.  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง สพป.ขอนแก่น เขต 4
959.  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 4
960.  โรงเรียนบ้านฟากพอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
961.  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 4
962.  โรงเรียนบ้านวังชัย สพป.ขอนแก่น เขต 4
963.  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป.ขอนแก่น เขต 4
964.  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
965.  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง สพป.ขอนแก่น เขต 4
966.  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต 4
967.  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
968.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ สพป.ขอนแก่น เขต 4
969.  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
970.  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป.ขอนแก่น เขต 4
971.  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
972.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 4
973.  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป.ขอนแก่น เขต 4
974.  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
975.  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
976.  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น สพป.ขอนแก่น เขต 4
977.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 4
978.  โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.ขอนแก่น เขต 4
979.  โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต 4
980.  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 4
981.  โรงเรียนบ้านหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต 4
982.  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
983.  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
984.  โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป.ขอนแก่น เขต 4
985.  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
986.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 4
987.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
988.  โรงเรียนบ้านโนน สพป.ขอนแก่น เขต 4
989.  โรงเรียนศรีเมืองแอม สพป.ขอนแก่น เขต 4
990.  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า สพป.ขอนแก่น เขต 4
991.  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
992.  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 4
993.  โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต 5
994.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
995.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5
996.  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต 5
997.  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป.ขอนแก่น เขต 5
998.  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป.ขอนแก่น เขต 5
999.  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1000.  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1001.  โรงเรียนท่ากุญชร สพป.ขอนแก่น เขต 5
1002.  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1003.  โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1004.  โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1005.  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1006.  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.ขอนแก่น เขต 5
1007.  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1008.  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1009.  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1010.  โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1011.  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว สพป.ขอนแก่น เขต 5
1012.  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1013.  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1014.  โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1015.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 5
1016.  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1017.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 5
1018.  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
1019.  โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป.ขอนแก่น เขต 5
1020.  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต 5
1021.  โรงเรียนบ้านป่าน สพป.ขอนแก่น เขต 5
1022.  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต 5
1023.  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
1024.  โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1025.  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1026.  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1027.  โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1028.  โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป.ขอนแก่น เขต 5
1029.  โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.ขอนแก่น เขต 5
1030.  โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป.ขอนแก่น เขต 5
1031.  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1032.  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต 5
1033.  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1034.  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1035.  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต 5
1036.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป.ขอนแก่น เขต 5
1037.  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1038.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1039.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1040.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ขอนแก่น เขต 5
1041.  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1042.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต 5
1043.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป.ขอนแก่น เขต 5
1044.  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป.ขอนแก่น เขต 5
1045.  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1046.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
1047.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1048.  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1049.  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1050.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1051.  โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.ขอนแก่น เขต 5
1052.  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป.ขอนแก่น เขต 5
1053.  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1054.  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.ขอนแก่น เขต 5
1055.  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต 5
1056.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป.ขอนแก่น เขต 5
1057.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
1058.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป.ขอนแก่น เขต 5
1059.  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 5
1060.  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด