รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***
โรงเรียนซื้อวัตถุดิบหรืออาหารแห้งให้ผู้ปกครอง/นักเรียนมารับอาหารที่โรงเรียน

ลำดับ โรงเรียน เขต
1.  โรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่
2.  โรงเรียนบ้านคลองชะมวง สพป.กระบี่
3.  โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) สพป.กระบี่
4.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สพป.กระบี่
5.  โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่
6.  โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว สพป.กระบี่
7.  โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.กระบี่
8.  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่
9.  โรงเรียนบ้านพรุพี สพป.กระบี่
10.  โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ สพป.กระบี่
11.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่
12.  โรงเรียนบ้านหินเพิง สพป.กระบี่
13.  โรงเรียนบ้านเกาะปอ สพป.กระบี่
14.  โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ สพป.กระบี่
15.  โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป.กระบี่
16.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่
17.  โรงเรียนวัดบางโทง สพป.กระบี่
18.  โรงเรียนวัดบ้านนา สพป.กระบี่
19.  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.กาญจนบุรี เขต 1
20.  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) สพป.กาญจนบุรี เขต 1
21.  โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
22.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
23.  โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1
24.  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
25.  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
26.  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
27.  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 2
28.  โรงเรียนบ้านรางยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 2
29.  โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
30.  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
31.  โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
32.  โรงเรียนวัดดงสัก สพป.กาญจนบุรี เขต 2
33.  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น สพป.กาญจนบุรี เขต 2
34.  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
35.  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด สพป.กาญจนบุรี เขต 4
36.  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
37.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรี เขต 4
38.  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
39.  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
40.  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
41.  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
42.  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
43.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
44.  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
45.  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46.  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
47.  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
48.  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
49.  โรงเรียนคำขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
50.  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
51.  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
52.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
53.  โรงเรียนพิมูลวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
54.  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
55.  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
56.  โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
57.  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
58.  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
59.  โรงเรียนบ้านดงแหลม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
60.  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
61.  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
62.  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
63.  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
64.  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
65.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
66.  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
67.  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
68.  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
69.  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
70.  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
71.  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
72.  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
73.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
74.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
75.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
76.  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
77.  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
78.  โรงเรียนบ้านหนองทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1
79.  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
80.  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.กำแพงเพชร เขต 1
81.  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.กำแพงเพชร เขต 1
82.  โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
83.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) สพป.กำแพงเพชร เขต 1
84.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
85.  โรงเรียนบ้านคอปล้อง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
86.  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
87.  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม สพป.กำแพงเพชร เขต 2
88.  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2
89.  โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
90.  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
91.  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สพป.กำแพงเพชร เขต 2
92.  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
93.  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
94.  โรงเรียน บ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
95.  โรงเรียน บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
96.  โรงเรียน บ้านโคกล่าม สพป.ขอนแก่น เขต 1
97.  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป.ขอนแก่น เขต 1
98.  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1
99.  โรงเรียนบ้านศิลา สพป.ขอนแก่น เขต 1
100.  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต 1
101.  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
102.  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 1
103.  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต 2
104.  โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
105.  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า สพป.ขอนแก่น เขต 2
106.  โรงเรียนบ้านป่าปอ สพป.ขอนแก่น เขต 2
107.  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น สพป.ขอนแก่น เขต 2
108.  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป.ขอนแก่น เขต 2
109.  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2
110.  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ สพป.ขอนแก่น เขต 2
111.  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป.ขอนแก่น เขต 2
112.  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
113.  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 2
114.  โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป.ขอนแก่น เขต 2
115.  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ขอนแก่น เขต 2
116.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต 2
117.  โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2
118.  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 2
119.  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2
120.  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
121.  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3
122.  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป.ขอนแก่น เขต 3
123.  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 3
124.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
125.  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง สพป.ขอนแก่น เขต 3
126.  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป.ขอนแก่น เขต 3
127.  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 3
128.  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ขอนแก่น เขต 3
129.  โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 3
130.  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต 3
131.  โรงเรียนบ้านเมย สพป.ขอนแก่น เขต 3
132.  โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 3
133.  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3
134.  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
135.  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
136.  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
137.  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4
138.  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป.ขอนแก่น เขต 4
139.  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ สพป.ขอนแก่น เขต 4
140.  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สพป.ขอนแก่น เขต 4
141.  โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต 4
142.  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 4
143.  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
144.  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 4
145.  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง สพป.ขอนแก่น เขต 4
146.  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต 4
147.  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
148.  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 4
149.  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
150.  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป.ขอนแก่น เขต 4
151.  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง สพป.ขอนแก่น เขต 4
152.  โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป.ขอนแก่น เขต 4
153.  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4
154.  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4
155.  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
156.  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป.ขอนแก่น เขต 5
157.  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
158.  โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 5
159.  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 5
160.  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต 5
161.  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5
162.  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต 5
163.  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 5
164.  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ สพป.ขอนแก่น เขต 5
165.  โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.ขอนแก่น เขต 5
166.  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5
167.  โรงเรียนวัดพลับ สพป.จันทบุรี เขต 1
168.  โรงเรียนวัดหมูดุด สพป.จันทบุรี เขต 1
169.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด สพป.จันทบุรี เขต 1
170.  โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง สพป.จันทบุรี เขต 2
171.  โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป.จันทบุรี เขต 2
172.  โรงเรียนบ้านบางแก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
173.  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174.  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175.  โรงเรียนวัดอินทาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
176.  โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
177.  โรงเรียนบ้านท่าเลียบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
178.  โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
179.  โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
180.  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
181.  โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
182.  โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
183.  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
184.  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
185.  โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
186.  โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
187.  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
188.  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
189.  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
190.  โรงเรียนวัดไผ่แก้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
191.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป.ชลบุรี เขต 1
192.  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป.ชลบุรี เขต 1
193.  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป.ชลบุรี เขต 1
194.  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
195.  โรงเรียน บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2
196.  โรงเรียน บ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต 2
197.  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ สพป.ชลบุรี เขต 2
198.  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต 2
199.  โรงเรียนวัดป่าแก้ว สพป.ชลบุรี เขต 2
200.  โรงเรียน บ้านภูไทร สพป.ชลบุรี เขต 3
201.  โรงเรียนบ้านชากนอก สพป.ชลบุรี เขต 3
202.  โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป.ชลบุรี เขต 3
203.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) สพป.ชัยนาท
204.  โรงเรียนวัดดอนรังนก สพป.ชัยนาท
205.  โรงเรียนวัดท่าแก้ว สพป.ชัยนาท
206.  โรงเรียนวัดสระไม้แดง สพป.ชัยนาท
207.  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ สพป.ชัยนาท
208.  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
209.  โรงเรียน บ้านโนนลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
210.  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) สพป.ชัยภูมิ เขต 1
211.  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
212.  โรงเรียน โนนหว้านไพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1
213.  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1
214.  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
215.  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
216.  โรงเรียนบ้านหนองไห สพป.ชัยภูมิ เขต 1
217.  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 1
218.  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป.ชัยภูมิ เขต 1
219.  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
220.  โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
221.  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
222.  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
223.  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
224.  โรงเรียนบ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
225.  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
226.  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
227.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
228.  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2
229.  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
230.  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
231.  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
232.  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
233.  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
234.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
235.  โรงเรียนบ้านห้างสูง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
236.  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
237.  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
238.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
239.  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
240.  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2
241.  โรงเรียนบ้านโนนสลวย สพป.ชัยภูมิ เขต 2
242.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2
243.  โรงเรียนสระโพนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2
244.  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2
245.  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
246.  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
247.  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
248.  โรงเรียนบ้านดงลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
249.  โรงเรียนบ้านทามจาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
250.  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
251.  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 3
252.  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป.ชัยภูมิ เขต 3
253.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) สพป.ชัยภูมิ เขต 3
254.  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป.ชัยภูมิ เขต 3
255.  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย สพป.ชุมพร เขต 1
256.  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1
257.  โรงเรียนบ้านสามเสียม สพป.ชุมพร เขต 1
258.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ชุมพร เขต 1
259.  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1
260.  โรงเรียนประชานิคม 2 สพป.ชุมพร เขต 1
261.  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก สพป.ชุมพร เขต 2
262.  โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป.ชุมพร เขต 2
263.  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) สพป.ชุมพร เขต 2
264.  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด สพป.ชุมพร เขต 2
265.  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง สพป.ชุมพร เขต 2
266.  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1
267.  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป.เชียงราย เขต 1
268.  โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป.เชียงราย เขต 1
269.  โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป.เชียงราย เขต 1
270.  โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.เชียงราย เขต 1
271.  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.เชียงราย เขต 1
272.  โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป.เชียงราย เขต 1
273.  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 2
274.  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป.เชียงราย เขต 2
275.  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป.เชียงราย เขต 2
276.  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป.เชียงราย เขต 2
277.  โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป.เชียงราย เขต 2
278.  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 2
279.  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2
280.  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป.เชียงราย เขต 2
281.  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
282.  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2
283.  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป.เชียงราย เขต 2
284.  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สพป.เชียงราย เขต 3
285.  โรงเรียนบ้านจะตี สพป.เชียงราย เขต 3
286.  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป.เชียงราย เขต 3
287.  โรงเรียนบ้านผาฮี้ สพป.เชียงราย เขต 3
288.  โรงเรียนบ้านผาจี สพป.เชียงราย เขต 3
289.  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3
290.  โรงเรียนบ้านสันกอง สพป.เชียงราย เขต 3
291.  โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป.เชียงราย เขต 3
292.  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต 3
293.  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สพป.เชียงราย เขต 3
294.  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สพป.เชียงราย เขต 3
295.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
296.  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป.เชียงราย เขต 4
297.  โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
298.  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สพป.เชียงราย เขต 4
299.  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สพป.เชียงราย เขต 4
300.  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4
301.  โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
302.  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
303.  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
304.  โรงเรียนบ้านช้างใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
305.  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 2
306.  โรงเรียนบ้านปางขุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
307.  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
308.  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
309.  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
310.  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2
311.  โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
312.  โรงเรียนบ้านแม่แมม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
313.  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2
314.  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
315.  โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
316.  โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
317.  โรงเรียนวัดแม่เลย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
318.  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
319.  โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
320.  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
321.  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
322.  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
323.  โรงเรียนบ้านสินชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
324.  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
325.  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
326.  โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
327.  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป.เชียงใหม่ เขต 3
328.  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
329.  โรงเรียนวัดปางมะโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
330.  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สพป.เชียงใหม่ เขต 4
331.  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 4
332.  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 4
333.  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
334.  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 5
335.  โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
336.  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
337.  โรงเรียนบ้านบงตัน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
338.  โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
339.  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
340.  โรงเรียนบ้านยางแก้ว สพป.เชียงใหม่ เขต 5
341.  โรงเรียนบ้านวังหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
342.  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป.เชียงใหม่ เขต 5
343.  โรงเรียนบ้านอูตูม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
344.  โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
345.  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
346.  โรงเรียนบ้านใบหนา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
347.  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป.เชียงใหม่ เขต 5
348.  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
349.  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
350.  โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
351.  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
352.  โรงเรียนบ้านต่อเรือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
353.  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
354.  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.เชียงใหม่ เขต 6
355.  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
356.  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
357.  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
358.  โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
359.  โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป.เชียงใหม่ เขต 6
360.  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
361.  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
362.  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น สพป.เชียงใหม่ เขต 6
363.  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
364.  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 6
365.  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
366.  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สพป.เชียงใหม่ เขต 6
367.  โรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต 1
368.  โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.ตรัง เขต 1
369.  โรงเรียนบ้านวังศิลา สพป.ตรัง เขต 1
370.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต 1
371.  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สพป.ตรัง เขต 1
372.  โรงเรียนวัดท่าพญา สพป.ตรัง เขต 1
373.  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1
374.  โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป.ตรัง เขต 2
375.  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป.ตรัง เขต 2
376.  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป.ตรัง เขต 2
377.  โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป.ตรัง เขต 2
378.  โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป.ตรัง เขต 2
379.  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว สพป.ตราด
380.  โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.ตราด
381.  โรงเรียนวัดบางปรือ สพป.ตราด
382.  โรงเรียนวัดสลัก สพป.ตราด
383.  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ สพป.ตราด
384.  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป.ตาก เขต 1
385.  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.ตาก เขต 1
386.  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต 1
387.  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
388.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู สพป.ตาก เขต 2
389.  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สพป.ตาก เขต 2
390.  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป.ตาก เขต 2
391.  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป.ตาก เขต 2
392.  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สพป.ตาก เขต 2
393.  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป.ตาก เขต 2
394.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต 2
395.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี สพป.ตาก เขต 2
396.  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป.ตาก เขต 2
397.  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
398.  โรงเรียนบ้านแม่จวาง สพป.ตาก เขต 2
399.  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2
400.  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป.ตาก เขต 2
401.  โรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2
402.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย สพป.ตาก เขต 2
403.  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป.ตาก เขต 2
404.  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก
405.  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก
406.  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม สพป.นครนายก
407.  โรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก
408.  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก
409.  โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก
410.  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป.นครนายก
411.  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก
412.  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต 1
413.  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม สพป.นครปฐม เขต 1
414.  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป.นครปฐม เขต 1
415.  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา สพป.นครปฐม เขต 1
416.  โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1
417.  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1
418.  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ สพป.นครปฐม เขต 2
419.  โรงเรียนบ้านบางเตย สพป.นครปฐม เขต 2
420.  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2
421.  โรงเรียนวัดประชานาถ สพป.นครปฐม เขต 2
422.  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป.นครปฐม เขต 2
423.  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป.นครราชสีมา เขต 1
424.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1
425.  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
426.  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1
427.  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต 1
428.  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
429.  โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
430.  โรงเรียนบ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต 2
431.  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.นครราชสีมา เขต 2
432.  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย สพป.นครราชสีมา เขต 2
433.  โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.นครราชสีมา เขต 2
434.  โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป.นครราชสีมา เขต 2
435.  โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป.นครราชสีมา เขต 2
436.  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 2
437.  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 2
438.  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3
439.  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
440.  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต 3
441.  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป.นครราชสีมา เขต 3
442.  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.นครราชสีมา เขต 3
443.  โรงเรียนบ้านซับสะเดา สพป.นครราชสีมา เขต 3
444.  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต 3
445.  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
446.  โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป.นครราชสีมา เขต 3
447.  โรงเรียนบ้านวังหมี สพป.นครราชสีมา เขต 3
448.  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สพป.นครราชสีมา เขต 3
449.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 3
450.  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 3
451.  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป.นครราชสีมา เขต 3
452.  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 3
453.  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 3
454.  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 3
455.  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 5
456.  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป.นครราชสีมา เขต 5
457.  โรงเรียนบ้านคลองแค สพป.นครราชสีมา เขต 5
458.  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป.นครราชสีมา เขต 5
459.  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
460.  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป.นครราชสีมา เขต 5
461.  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 5
462.  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5
463.  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 5
464.  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต 5
465.  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 5
466.  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป.นครราชสีมา เขต 5
467.  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต 5
468.  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 5
469.  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
470.  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส สพป.นครราชสีมา เขต 5
471.  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5
472.  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5
473.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต 6
474.  โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 6
475.  โรงเรียนบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 6
476.  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต 6
477.  โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป.นครราชสีมา เขต 6
478.  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป.นครราชสีมา เขต 6
479.  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต 6
480.  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา เขต 6
481.  โรงเรียนบ้านเสมา สพป.นครราชสีมา เขต 6
482.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6
483.  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 6
484.  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป.นครราชสีมา เขต 6
485.  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
486.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป.นครราชสีมา เขต 7
487.  โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.นครราชสีมา เขต 7
488.  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 7
489.  โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป.นครราชสีมา เขต 7
490.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครราชสีมา เขต 7
491.  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 7
492.  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป.นครราชสีมา เขต 7
493.  โรงเรียนประโดกสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 7
494.  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 7
495.  โรงเรียนหนองกรดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
496.  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต 7
497.  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7
498.  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
499.  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
500.  โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
501.  โรงเรียนวัดสระเพลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
502.  โรงเรียนวัดเจดีย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
503.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
504.  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
505.  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
506.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
507.  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
508.  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
509.  โรงเรียนวัดควนยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
510.  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
511.  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
512.  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
513.  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
514.  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
515.  โรงเรียนทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
516.  โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
517.  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
518.  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
519.  โรงเรียนบ้านพรุบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
520.  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
521.  โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
522.  โรงเรียนวัดคลองขยัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
523.  โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
524.  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
525.  โรงเรียนวัดทองพูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
526.  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
527.  โรงเรียนวัดท่าเสริม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
528.  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
529.  โรงเรียนวัดบางทวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
530.  โรงเรียนวัดปากแพรก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
531.  โรงเรียนวัดบางศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
532.  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
533.  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
534.  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
535.  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
536.  โรงเรียนวัดโคกยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
537.  โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
538.  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
539.  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
540.  โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
541.  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
542.  โรงเรียนบ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
543.  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
544.  โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
545.  โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
546.  โรงเรียนบ้านน้ำขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
547.  โรงเรียนบ้านปากดวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
548.  โรงเรียนวัดปากด่าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
549.  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
550.  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
551.  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
552.  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
553.  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
554.  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
555.  โรงเรียนวัดดอนสนวน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
556.  โรงเรียนวัดรังงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
557.  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร สพป.นครสวรรค์ เขต 1
558.  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
559.  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
560.  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 1
561.  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 1
562.  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
563.  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
564.  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
565.  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
566.  โรงเรียนบ้านหนองละมาน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
567.  โรงเรียนบ้านหนองไม้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
568.  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 2
569.  โรงเรียนวัดมาบมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต 2
570.  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2
571.  โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
572.  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
573.  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
574.  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
575.  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
576.  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล สพป.นครสวรรค์ เขต 3
577.  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
578.  โรงเรียนบ้านวังแรง สพป.นครสวรรค์ เขต 3
579.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครสวรรค์ เขต 3
580.  โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต 3
581.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
582.  โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป.นครสวรรค์ เขต 3
583.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป.นครสวรรค์ เขต 3
584.  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง สพป.นครสวรรค์ เขต 3
585.  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย สพป.นครสวรรค์ เขต 3
586.  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
587.  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป.นครสวรรค์ เขต 3
588.  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) สพป.นนทบุรี เขต 1
589.  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
590.  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต 2
591.  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สพป.นนทบุรี เขต 2
592.  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป.นราธิวาส เขต 1
593.  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) สพป.นราธิวาส เขต 1
594.  โรงเรียนบ้านกูยิ สพป.นราธิวาส เขต 1
595.  โรงเรียนบ้านค่าย สพป.นราธิวาส เขต 1
596.  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต 1
597.  โรงเรียนบ้านจอเบาะ สพป.นราธิวาส เขต 1
598.  โรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต 1
599.  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป.นราธิวาส เขต 1
600.  โรงเรียนบ้านตันหยง สพป.นราธิวาส เขต 1
601.  โรงเรียนบ้านบลูกา สพป.นราธิวาส เขต 1
602.  โรงเรียนบ้านบากง สพป.นราธิวาส เขต 1
603.  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1
604.  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ สพป.นราธิวาส เขต 1
605.  โรงเรียนบ้านรือเสาะ สพป.นราธิวาส เขต 1
606.  โรงเรียนบ้านสาคร สพป.นราธิวาส เขต 1
607.  โรงเรียนบ้านอีนอ สพป.นราธิวาส เขต 1
608.  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ สพป.นราธิวาส เขต 1
609.  โรงเรียนบ้านอีโยะ สพป.นราธิวาส เขต 1
610.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1
611.  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สพป.นราธิวาส เขต 2
612.  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สพป.นราธิวาส เขต 2
613.  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สพป.นราธิวาส เขต 2
614.  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป.นราธิวาส เขต 2
615.  โรงเรียนบ้านบางขุด สพป.นราธิวาส เขต 2
616.  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง สพป.นราธิวาส เขต 2
617.  โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป.นราธิวาส เขต 2
618.  โรงเรียนบ้านปลักปลา สพป.นราธิวาส เขต 2
619.  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สพป.นราธิวาส เขต 2
620.  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ สพป.นราธิวาส เขต 2
621.  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สพป.นราธิวาส เขต 2
622.  โรงเรียนบ้านสะปอม สพป.นราธิวาส เขต 2
623.  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป.นราธิวาส เขต 2
624.  โรงเรียนบ้านสายะ สพป.นราธิวาส เขต 2
625.  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป.นราธิวาส เขต 2
626.  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สพป.นราธิวาส เขต 2
627.  โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป.นราธิวาส เขต 2
628.  โรงเรียนราชภักดี สพป.นราธิวาส เขต 2
629.  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สพป.นราธิวาส เขต 2
630.  โรงเรียนสุคิริน สพป.นราธิวาส เขต 2
631.  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ สพป.นราธิวาส เขต 3
632.  โรงเรียนบ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3
633.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3
634.  โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป.นราธิวาส เขต 3
635.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นราธิวาส เขต 3
636.  โรงเรียนบ้านไอกรอส สพป.นราธิวาส เขต 3
637.  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1
638.  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
639.  โรงเรียนวัดคันลัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1
640.  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.สมุทรปราการ เขต 1
641.  โรงเรียนคลองพระยานาคราช สพป.สมุทรปราการ เขต 2
642.  โรงเรียนตลาดคลองสวน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
643.  โรงเรียนปากคลองสอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
644.  โรงเรียนวัดฉาง สพป.ปทุมธานี เขต 1
645.  โรงเรียนวัดอู่ข้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1
646.  โรงเรียนศาลาพัน สพป.ปทุมธานี เขต 1
647.  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1
648.  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2
649.  โรงเรียนร่วมจิตประสาท สพป.ปทุมธานี เขต 2
650.  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี สพป.ปทุมธานี เขต 2
651.  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สพป.ปทุมธานี เขต 2
652.  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2
653.  โรงเรียนวัดแสงมณี สพป.ปทุมธานี เขต 2
654.  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง สพป.ปทุมธานี เขต 2
655.  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล สพป.ปทุมธานี เขต 2
656.  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
657.  โรงเรียนวัดกุฎีลาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
658.  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
659.  โรงเรียนวัดจําปา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
660.  โรงเรียนวัดพระงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
661.  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
662.  โรงเรียนวัดศรีประชา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
663.  โรงเรียนวัดไก่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
664.  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
665.  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
666.  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
667.  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
668.  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
669.  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
670.  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
671.  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
672.  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
673.  โรงเรียนวัดข่อย สพป.อ่างทอง
674.  โรงเรียนวัดจันทราราม สพป.อ่างทอง
675.  โรงเรียนวัดทองเลื่อน สพป.อ่างทอง
676.  โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ สพป.อ่างทอง
677.  โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน สพป.อ่างทอง
678.  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส สพป.อ่างทอง
679.  โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม สพป.อ่างทอง
680.  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป.ลพบุรี เขต 1
681.  โรงเรียนวัดข่อยใต้ สพป.ลพบุรี เขต 1
682.  โรงเรียนวัดสำราญ สพป.ลพบุรี เขต 1
683.  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
684.  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลพบุรี เขต 2
685.  โรงเรียนบ้านเก่า สพป.สิงห์บุรี
686.  โรงเรียนวัดกลาง สพป.สิงห์บุรี
687.  โรงเรียนวัดน้อย สพป.สิงห์บุรี
688.  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สพป.สิงห์บุรี
689.  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป.สิงห์บุรี
690.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป.สิงห์บุรี
691.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สพป.สระบุรี เขต 1
692.  โรงเรียนพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1
693.  โรงเรียนวัดช้าง สพป.สระบุรี เขต 1
694.  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สพป.สระบุรี เขต 1
695.  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม สพป.สระบุรี เขต 1
696.  โรงเรียนวัดนาร่อง สพป.สระบุรี เขต 1
697.  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป.สระบุรี เขต 1
698.  โรงเรียนวัดหัวถนน สพป.สระบุรี เขต 1
699.  โรงเรียนวัดห้วยลี่ สพป.สระบุรี เขต 1
700.  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2
701.  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2
702.  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป.สระบุรี เขต 2
703.  โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2
704.  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป.สระบุรี เขต 2
705.  โรงเรียนวัดท่าคล้อ สพป.สระบุรี เขต 2
706.  โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2
707.  โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป.สระบุรี เขต 2
708.  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2
709.  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 2
710.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2
711.  โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป.ระยอง เขต 1
712.  โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1
713.  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ สพป.ระยอง เขต 2
714.  โรงเรียน บ้านหนองไทร สพป.ระยอง เขต 2
715.  โรงเรียน วัดสันติวัน สพป.ระยอง เขต 2
716.  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม สพป.ระยอง เขต 2
717.  โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป.ระยอง เขต 2
718.  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ สพป.ระยอง เขต 2
719.  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม สพป.ระยอง เขต 2
720.  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
721.  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
722.  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
723.  โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
724.  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
725.  โรงเรียนบ้านเขากระแต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
726.  โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
727.  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
728.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
729.  โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป.สระแก้ว เขต 1
730.  โรงเรียนบ้านวังแดง สพป.สระแก้ว เขต 1
731.  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย สพป.สระแก้ว เขต 1
732.  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง สพป.สระแก้ว เขต 1
733.  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป.สระแก้ว เขต 1
734.  โรงเรียนวังไผ่ สพป.สระแก้ว เขต 1
735.  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง สพป.สระแก้ว เขต 1
736.  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป.สระแก้ว เขต 2
737.  โรงเรียนบ้านคลองหว้า สพป.สระแก้ว เขต 2
738.  โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป.สระแก้ว เขต 2
739.  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง สพป.สระแก้ว เขต 2
740.  โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2
741.  โรงเรียนบ้านวังยาว สพป.สระแก้ว เขต 2
742.  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข สพป.สระแก้ว เขต 2
743.  โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป.สระแก้ว เขต 2
744.  โรงเรียนวัดหนองติม สพป.สระแก้ว เขต 2
745.  โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
746.  โรงเรียนบ้านสระคูณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
747.  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
748.  โรงเรียนบ้านหนองเพิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
749.  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
750.  โรงเรียนวัดโคกสะอาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
751.  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
752.  โรงเรียนบ้านตรุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
753.  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
754.  โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
755.  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
756.  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
757.  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
758.  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
759.  โรงเรียนบ้านหว้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
760.  โรงเรียนบ้านหินกอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
761.  โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
762.  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
763.  โรงเรียนวัดธรรมถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
764.  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
765.  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
766.  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
767.  โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
768.  โรงเรียนบ้านสระขุด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
769.  โรงเรียนบ้านหนองกก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
770.  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
771.  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
772.  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
773.  โรงเรียนบ้านโคกขาม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
774.  โรงเรียนบ้านเสลา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
775.  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
776.  โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
777.  โรงเรียนบ้านดงย่อ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
778.  โรงเรียนบ้านพงแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
779.  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
780.  โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
781.  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
782.  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
783.  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
784.  โรงเรียนบ้านกระดาน สพป.สุรินทร์ เขต 1
785.  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป.สุรินทร์ เขต 1
786.  โรงเรียนบ้านจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
787.  โรงเรียนบ้านตะบัล สพป.สุรินทร์ เขต 1
788.  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป.สุรินทร์ เขต 1
789.  โรงเรียนบ้านหนองขนาด สพป.สุรินทร์ เขต 1
790.  โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.สุรินทร์ เขต 1
791.  โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป.สุรินทร์ เขต 1
792.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 1
793.  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก สพป.สุรินทร์ เขต 1
794.  โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป.สุรินทร์ เขต 1
795.  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.สุรินทร์ เขต 1
796.  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 1
797.  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต 1
798.  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2
799.  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต 2
800.  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 2
801.  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.สุรินทร์ เขต 2
802.  โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป.สุรินทร์ เขต 2
803.  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต 2
804.  โรงเรียนบ้านยาง สพป.สุรินทร์ เขต 2
805.  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) สพป.สุรินทร์ เขต 2
806.  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม สพป.สุรินทร์ เขต 2
807.  โรงเรียนบ้านโพนขวาว สพป.สุรินทร์ เขต 2
808.  โรงเรียนบ้านกุง สพป.สุรินทร์ เขต 3
809.  โรงเรียนบ้านจังเอิล สพป.สุรินทร์ เขต 3
810.  โรงเรียนบ้านจีกแดก สพป.สุรินทร์ เขต 3
811.  โรงเรียนบ้านตรวจ สพป.สุรินทร์ เขต 3
812.  โรงเรียนบ้านถนน สพป.สุรินทร์ เขต 3
813.  โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.สุรินทร์ เขต 3
814.  โรงเรียนบ้านสะกาด สพป.สุรินทร์ เขต 3
815.  โรงเรียนบ้านสะเดา สพป.สุรินทร์ เขต 3
816.  โรงเรียนบ้านอำปึลกง สพป.สุรินทร์ เขต 3
817.  โรงเรียนบ้านเสรียง สพป.สุรินทร์ เขต 3
818.  โรงเรียนบ้านโคกกรม สพป.สุรินทร์ เขต 3
819.  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สพป.สุรินทร์ เขต 3
820.  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข สพป.สุรินทร์ เขต 3
821.  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 3
822.  โรงเรียนบ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
823.  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
824.  โรงเรียนบ้านทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
825.  โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
826.  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
827.  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
828.  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
829.  โรงเรียนบ้านหยอด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
830.  โรงเรียนบ้านเทิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
831.  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
832.  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
833.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
834.  โรงเรียนบ้านจังเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
835.  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
836.  โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
837.  โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
838.  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
839.  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
840.  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
841.  โรงเรียนบ้านคำเผีอ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
842.  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
843.  โรงเรียนบ้านนาตราว สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
844.  โรงเรียนบ้านปะอุง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
845.  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
846.  โรงเรียนบ้านระกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
847.  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
848.  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
849.  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
850.  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
851.  โรงเรียนบ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
852.  โรงเรียนวัดเขียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
853.  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
854.  โรงเรียนบ้านกันทรอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
855.  โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
856.  โรงเรียนบ้านนารังกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
857.  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
858.  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
859.  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
860.  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
861.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
862.  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
863.  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
864.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
865.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
866.  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
867.  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
868.  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
869.  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
870.  โรงเรียนบ้านนามน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
871.  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
872.  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1
873.  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป.อุบลราชธานี เขต 1
874.  โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
875.  โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
876.  โรงเรียนบ้านยางเทิง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
877.  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
878.  โรงเรียนบ้านพับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
879.  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
880.  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
881.  โรงเรียนบ้านหนองบก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
882.  โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป.อุบลราชธานี เขต 1
883.  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 1
884.  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
885.  โรงเรียนบ้านเค็ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
886.  โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
887.  โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป.อุบลราชธานี เขต 1
888.  โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป.อุบลราชธานี เขต 1
889.  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 1
890.  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
891.  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
892.  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
893.  โรงเรียนศรีศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1
894.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป.อุบลราชธานี เขต 1
895.  โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
896.  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต 2
897.  โรงเรียนบ้านคำหาด สพป.อุบลราชธานี เขต 2
898.  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
899.  โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
900.  โรงเรียนบ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 2
901.  โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
902.  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
903.  โรงเรียนบ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต 2
904.  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต 2
905.  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
906.  โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 2
907.  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) สพป.อุบลราชธานี เขต 2
908.  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
909.  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น สพป.อุบลราชธานี เขต 2
910.  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
911.  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
912.  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
913.  โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
914.  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
915.  โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
916.  โรงเรียนบ้านวังพอก สพป.อุบลราชธานี เขต 3
917.  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
918.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
919.  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
920.  โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
921.  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป.อุบลราชธานี เขต 3
922.  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
923.  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว สพป.อุบลราชธานี เขต 4
924.  โรงเรียนบ้านคูสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
925.  โรงเรียนบ้านทางสาย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
926.  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
927.  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 4
928.  โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
929.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
930.  โรงเรียนบ้านสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต 4
931.  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป.อุบลราชธานี เขต 4
932.  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต 4
933.  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม สพป.อุบลราชธานี เขต 4
934.  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 4
935.  โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.อุบลราชธานี เขต 4
936.  โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
937.  โรงเรียนบ้านคำนาแซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
938.  โรงเรียนบ้านคำบาก สพป.อุบลราชธานี เขต 5
939.  โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป.อุบลราชธานี เขต 5
940.  โรงเรียนบ้านบัวเทียม สพป.อุบลราชธานี เขต 5
941.  โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป.อุบลราชธานี เขต 5
942.  โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
943.  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
944.  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
945.  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
946.  โรงเรียนบ้านแสนถาวร สพป.อุบลราชธานี เขต 5
947.  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 5
948.  โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
949.  โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป.ยโสธร เขต 1
950.  โรงเรียนบ้านตับเต่า สพป.ยโสธร เขต 1
951.  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป.ยโสธร เขต 1
952.  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สพป.ยโสธร เขต 1
953.  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ สพป.ยโสธร เขต 1
954.  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สพป.ยโสธร เขต 1
955.  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก สพป.ยโสธร เขต 1
956.  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) สพป.ยโสธร เขต 1
957.  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป.ยโสธร เขต 1
958.  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สพป.ยโสธร เขต 1
959.  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
960.  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป.ยโสธร เขต 1
961.  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป.ยโสธร เขต 1
962.  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม สพป.ยโสธร เขต 1
963.  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) สพป.ยโสธร เขต 1
964.  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร สพป.ยโสธร เขต 1
965.  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ สพป.ยโสธร เขต 1
966.  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ สพป.ยโสธร เขต 1
967.  โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป.ยโสธร เขต 2
968.  โรงเรียนบ้านคำเลา สพป.ยโสธร เขต 2
969.  โรงเรียนบ้านนาทม สพป.ยโสธร เขต 2
970.  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า สพป.ยโสธร เขต 2
971.  โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต 2
972.  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.ยโสธร เขต 2
973.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ยโสธร เขต 2
974.  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป.อำนาจเจริญ
975.  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ
976.  โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป.อำนาจเจริญ
977.  โรงเรียนบ้านคำย่านาง สพป.อำนาจเจริญ
978.  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า สพป.อำนาจเจริญ
979.  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา สพป.อำนาจเจริญ
980.  โรงเรียนบ้านดอนหมู สพป.อำนาจเจริญ
981.  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ
982.  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.อำนาจเจริญ
983.  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.อำนาจเจริญ
984.  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป.อำนาจเจริญ
985.  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อำนาจเจริญ
986.  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล สพป.อำนาจเจริญ
987.  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง สพป.อำนาจเจริญ
988.  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง สพป.อำนาจเจริญ
989.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) สพป.อำนาจเจริญ
990.  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป.บึงกาฬ
991.  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม สพป.บึงกาฬ
992.  โรงเรียนบ้านคำภู สพป.บึงกาฬ
993.  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง สพป.บึงกาฬ
994.  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง สพป.บึงกาฬ
995.  โรงเรียนบ้านนาซาว สพป.บึงกาฬ
996.  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป.บึงกาฬ
997.  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า สพป.บึงกาฬ
998.  โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป.บึงกาฬ
999.  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ
1000.  โรงเรียนบ้านโนนสา สพป.บึงกาฬ
1001.  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
1002.  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป.บึงกาฬ
1003.  โรงเรียนบ้านข่าน้อย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1004.  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1005.  โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1006.  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1007.  โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1008.  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1009.  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1010.  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1011.  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1012.  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1013.  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
1014.  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1015.  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1016.  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1017.  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
1018.  โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป.อุดรธานี เขต 1
1019.  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
1020.  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อุดรธานี เขต 1
1021.  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป.อุดรธานี เขต 1
1022.  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป.อุดรธานี เขต 1
1023.  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ สพป.อุดรธานี เขต 1
1024.  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1
1025.  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป.อุดรธานี เขต 1
1026.  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต 1
1027.  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต 1
1028.  โรงเรียนบ้านดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต 1
1029.  โรงเรียนบ้านดู่ สพป.อุดรธานี เขต 1
1030.  โรงเรียนบ้านดงอุดม สพป.อุดรธานี เขต 1
1031.  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป.อุดรธานี เขต 1
1032.  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต 1
1033.  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง สพป.อุดรธานี เขต 1
1034.  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต 1
1035.  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 1
1036.  โรงเรียนบ้านนาแอง สพป.อุดรธานี เขต 1
1037.  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง สพป.อุดรธานี เขต 1
1038.  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป.อุดรธานี เขต 1
1039.  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 สพป.อุดรธานี เขต 1
1040.  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
1041.  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป.อุดรธานี เขต 1
1042.  โรงเรียนบ้านเชียงพัง สพป.อุดรธานี เขต 1
1043.  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน สพป.อุดรธานี เขต 1
1044.  โรงเรียนบ้านเม่น สพป.อุดรธานี เขต 1
1045.  โรงเรียนบ้านเตาไห สพป.อุดรธานี เขต 1
1046.  โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.อุดรธานี เขต 1
1047.  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
1048.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) สพป.อุดรธานี เขต 1
1049.  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
1050.  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต 2
1051.  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อุดรธานี เขต 2
1052.  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร สพป.อุดรธานี เขต 2
1053.  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) สพป.อุดรธานี เขต 2
1054.  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.อุดรธานี เขต 2
1055.  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.อุดรธานี เขต 2
1056.  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง สพป.อุดรธานี เขต 2
1057.  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา สพป.อุดรธานี เขต 2
1058.  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป.อุดรธานี เขต 2
1059.  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 2