ขั้นตอนการแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน ทำได้ดังนี้

1. เข้าระบบแอดมินเขต
2. เลือกรายชื่อแอดมินที่ต้องการแก้ไขและกดปุ่ม "เปิดดู"
3. พิมพ์ชื่อ Username ที่ต้องการแก้ไข (เฉพาะภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น) และกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการบันทึก กรณีต้องการแก้ไข Password ก็ทำเช่นเดียวกับการแก้ไข Username


วิดีโอแนะนำการแก้ไขข้อมูล

"> ขั้นตอนการแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน ทำได้ดังนี้

1. เข้าระบบแอดมินเขต
2. เลือกรายชื่อแอดมินที่ต้องการแก้ไขและกดปุ่ม "เปิดดู"
3. พิมพ์ชื่อ Username ที่ต้องการแก้ไข (เฉพาะภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น) และกดปุ่ม ENTER เพื่อทำการบันทึก กรณีต้องการแก้ไข Password ก็ทำเช่นเดียวกับการแก้ไข Username


วิดีโอแนะนำการแก้ไขข้อมูล

">
โรงเรียน
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
แอดมินโรงเรียน
 
แอดมิน

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvg
Shooo
อาหารการกิน

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

 
 

 

Powered By www.thaieducation.net@2019