โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมประเภทเลี้ยงสัตว์

เลือกดูประเภทกิจกรรม 1.กิจกรรมประเภทเลี้ยงสัตว์    2.กิจกรรมประเภทเกษตร    3.กิจกรรมประเภทอื่น ๆ
ลำดับ รายการ จำนวนโรงเรียน ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ ไม่ระบุการ
ดำเนินงาน
รายชื่อโรงเรียน
1.  ปลากินพืชในบ่อดิน
2.  ปลาดุก
3.  ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
4.  ปลาดุกในบ่อดิน
5.  ปลาดุกในบ่อพลาสติก
6.  ปลาบึก 1 ไร่ (2,400 ตร.ม.) 1,200 ตัว/ไร่
7.  ปลาสวาย
8.  ปลาเทโพ/เทพา/เขียวมรกต 1,500 ตัว/ไร่
9.  ปลูกพืชผลไม้
10.  พ่อแม่พันธุ์เป็ดพื้นเมือง
11.  พ่อแม่เป็ดเทศ
12.  พ่อแม่ไก่พื้นเมือง
13.  ฟาร์มไส้เดือน
14.  ลูกเป็ดเทศ
15.  ลูกไก่พื้นเมือง
16.  ลูกไก่เนื้อ
17.  เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.)
18.  เลี้ยงกุ้งก้ามแดง
19.  เลี้ยงกุ้งลอบสเตอร์
20.  เลี้ยงจิ้งหรีด
21.  เลี้ยงตะพาบน้ำ
22.  เลี้ยงนกกระทา
23.  เลี้ยงปลา
24.  เลี้ยงปลาดุก(บ่อ)
25.  เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
26.  เลี้ยงปลาดุกยักษ์
27.  เลี้ยงปลาดุกในกระชัง
28.  เลี้ยงปลาตะเพียน
29.  เลี้ยงปลาทับทิม
30.  เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
31.  เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน
32.  เลี้ยงปลานิลในกระชัง
33.  เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
34.  เลี้ยงปลานิลในบ่อปูน
35.  เลี้ยงปลาบึก
36.  เลี้ยงปลาหมอ
37.  เลี้ยงปลาหมอเทศ
38.  เลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง
39.  เลี้ยงปลาเบญจพรรณ
40.  เลี้ยงปลาในกระชัง(กระชัง)
41.  เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว)
42.  เลี้ยงผึ้ง
43.  เลี้ยงลูกสุกรแม่พันธุ์
44.  เลี้ยงลูกหมูป่า
45.  เลี้ยงวัวแม่พันธุ์
46.  เลี้ยงสุกรขุน
47.  เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน)
48.  เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
49.  เลี้ยงหมูป่า(แม่พันธุ์)
50.  เลี้ยงหมูหลุมพื้นเมือง
51.  เลี้ยงหอยแมลงภู่
52.  เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง
53.  เลี้ยงเป็ดเทศ
54.  เลี้ยงเป็ดไข่
55.  เลี้ยงแพะ
56.  เลี้ยงแพะแม่พันธุ์
57.  เลี้ยงใส้เดือน
58.  เลี้ยงไก่ดำ
59.  เลี้ยงไก่สามสายพันธุ์
60.  เลี้ยงไก่ไข่
61.  ไก่งวง
62.  ไก่พันธุ์เนื้อ
63.  ไก่พื้นเมือง
ตารางสรุปการรายงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
จำนวนโรงเรียน  6,415 ร้อยละ
ปัจจุบันยังคงดำเนินการ  3,324 51.82
ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการ  443 6.91
ไม่ได้รายงาน  2,648 41.28

Powered By www.thaieducation.net