โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
326
จำนวน(คน) 10 1 5 11 2 297
ร้อยละ 3.07 % 0.31 % 1.53 % 3.37 % 0.61 % 91.10 %
ระดับประถมศึกษา
1091
จำนวน(คน) 76 15 217 91 116 576
ร้อยละ 6.97 % 1.37 % 19.89 % 8.34 % 10.63 % 52.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1417 คน
จำนวน(คน) 86 16 222 102 118 873
ร้อยละ 6.07 % 1.13 % 15.67 % 7.20 % 8.33 % 61.61 %

1417 : 86 , 16 , 222 , 102 , 118 , 873...6.07 , 1.13 , 15.67 , 7.20 , 8.33 , 61.61 = 544 : 38.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1417 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 544 คน คิดเป็นร้อยละ 38.39%

Powered By www.thaieducation.net