โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
345
จำนวน(คน) 5 4 11 0 0 325
ร้อยละ 1.45 % 1.16 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
ระดับประถมศึกษา
1253
จำนวน(คน) 24 12 90 0 0 1127
ร้อยละ 1.92 % 0.96 % 7.18 % 0.00 % 0.00 % 89.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1598 คน
จำนวน(คน) 29 16 101 0 0 1452
ร้อยละ 1.81 % 1.00 % 6.32 % 0.00 % 0.00 % 90.86 %

1598 : 29 , 16 , 101 , 0 , 0 , 1452...1.81 , 1.00 , 6.32 , 0.00 , 0.00 , 90.86 = 146 : 9.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1598 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 9.14%

Powered By www.thaieducation.net