โรงเรียนวัดทะเลบก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 10 5 7 0 0 63
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 74.12 %
ระดับประถมศึกษา
279
จำนวน(คน) 8 14 39 0 0 218
ร้อยละ 2.87 % 5.02 % 13.98 % 0.00 % 0.00 % 78.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
144
จำนวน(คน) 14 1 17 0 0 112
ร้อยละ 9.72 % 0.69 % 11.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 508 คน
จำนวน(คน) 32 20 63 0 0 393
ร้อยละ 6.30 % 3.94 % 12.40 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %

364 : 18 , 19 , 46 , 0 , 0 , 281...4.95 , 5.22 , 12.64 , 0.00 , 0.00 , 77.20 = 83 : 22.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 508 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 22.64%

Powered By www.thaieducation.net