โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 39
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 0 4 0 2 76
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 2.38 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 0 2 115
ร้อยละ 3.15 % 0.00 % 4.72 % 0.00 % 1.57 % 90.55 %

127 : 4 , 0 , 6 , 0 , 2 , 115...3.15 , 0.00 , 4.72 , 0.00 , 1.57 , 90.55 = 12 : 9.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.45%

Powered By www.thaieducation.net