โรงเรียนวัดธรรมศาลา (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 6 0 0 3 3 150
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 1.85 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
409
จำนวน(คน) 2 2 5 2 7 391
ร้อยละ 0.49 % 0.49 % 1.22 % 0.49 % 1.71 % 95.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
192
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 186
ร้อยละ 0.00 % 0.52 % 2.08 % 0.52 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 763 คน
จำนวน(คน) 8 3 9 6 10 727
ร้อยละ 1.05 % 0.39 % 1.18 % 0.79 % 1.31 % 95.28 %

571 : 8 , 2 , 5 , 5 , 10 , 541...1.40 , 0.35 , 0.88 , 0.88 , 1.75 , 94.75 = 30 : 5.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 763 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.72%

Powered By www.thaieducation.net