โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 3 4 5 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 13.64 % 18.18 % 22.73 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 8 2 15 0 0 62
ร้อยละ 9.20 % 2.30 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 71.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 10 2 18 4 5 70
ร้อยละ 9.17 % 1.83 % 16.51 % 3.67 % 4.59 % 64.22 %

109 : 10 , 2 , 18 , 4 , 5 , 70...9.17 , 1.83 , 16.51 , 3.67 , 4.59 , 64.22 = 39 : 35.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78%

Powered By www.thaieducation.net