โรงเรียนวัดดอนยายหอม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
138
จำนวน(คน) 13 4 17 3 28 73
ร้อยละ 9.42 % 2.90 % 12.32 % 2.17 % 20.29 % 52.90 %
ระดับประถมศึกษา
365
จำนวน(คน) 15 6 57 2 120 165
ร้อยละ 4.11 % 1.64 % 15.62 % 0.55 % 32.88 % 45.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 503 คน
จำนวน(คน) 28 10 74 5 148 238
ร้อยละ 5.57 % 1.99 % 14.71 % 0.99 % 29.42 % 47.32 %

503 : 28 , 10 , 74 , 5 , 148 , 238...5.57 , 1.99 , 14.71 , 0.99 , 29.42 , 47.32 = 265 : 52.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 503 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 52.68%

Powered By www.thaieducation.net