โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 33
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 2.44 % 2.44 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 0 5 1 0 74
ร้อยละ 3.61 % 0.00 % 6.02 % 1.20 % 0.00 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 9 0 6 2 0 107
ร้อยละ 7.26 % 0.00 % 4.84 % 1.61 % 0.00 % 86.29 %

124 : 9 , 0 , 6 , 2 , 0 , 107...7.26 , 0.00 , 4.84 , 1.61 , 0.00 , 86.29 = 17 : 13.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71%

Powered By www.thaieducation.net