โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 14 2 0 6 0 11
ร้อยละ 42.42 % 6.06 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 30 6 20 8 0 138
ร้อยละ 14.85 % 2.97 % 9.90 % 3.96 % 0.00 % 68.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 15 1 19 0 2 27
ร้อยละ 23.44 % 1.56 % 29.69 % 0.00 % 3.13 % 42.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 59 9 39 14 2 176
ร้อยละ 19.73 % 3.01 % 13.04 % 4.68 % 0.67 % 58.86 %

235 : 44 , 8 , 20 , 14 , 0 , 149...18.72 , 3.40 , 8.51 , 5.96 , 0.00 , 63.40 = 86 : 36.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 41.14%

Powered By www.thaieducation.net