โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 6
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 24
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 2 10 1 0 32
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 21.28 % 2.13 % 0.00 % 68.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 5 3 11 1 0 62
ร้อยละ 6.10 % 3.66 % 13.41 % 1.22 % 0.00 % 75.61 %

35 : 3 , 1 , 1 , 0 , 0 , 30...8.57 , 2.86 , 2.86 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 5 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39%

Powered By www.thaieducation.net