โรงเรียนวัดจอมไตร (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 4 1 3 3 5 36
ร้อยละ 7.69 % 1.92 % 5.77 % 5.77 % 9.62 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 1 18 5 5 73
ร้อยละ 6.42 % 0.92 % 16.51 % 4.59 % 4.59 % 66.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 11 2 21 8 10 109
ร้อยละ 6.83 % 1.24 % 13.04 % 4.97 % 6.21 % 67.70 %

161 : 11 , 2 , 21 , 8 , 10 , 109...6.83 , 1.24 , 13.04 , 4.97 , 6.21 , 67.70 = 52 : 32.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30%

Powered By www.thaieducation.net