โรงเรียนวัดหนองเป็ด (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 25
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 3 9 3 0 36
ร้อยละ 13.56 % 5.08 % 15.25 % 5.08 % 0.00 % 61.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 26
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 13 3 11 3 0 87
ร้อยละ 11.11 % 2.56 % 9.40 % 2.56 % 0.00 % 74.36 %

88 : 10 , 3 , 11 , 3 , 0 , 61...11.36 , 3.41 , 12.50 , 3.41 , 0.00 , 69.32 = 27 : 30.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64%

Powered By www.thaieducation.net