โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 34
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 3 1 3 1 1 70
ร้อยละ 3.80 % 1.27 % 3.80 % 1.27 % 1.27 % 88.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 5 1 4 1 1 104
ร้อยละ 4.31 % 0.86 % 3.45 % 0.86 % 0.86 % 89.66 %

116 : 5 , 1 , 4 , 1 , 1 , 104...4.31 , 0.86 , 3.45 , 0.86 , 0.86 , 89.66 = 12 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34%

Powered By www.thaieducation.net