โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 33
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 2 6 2 6 59
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 7.50 % 2.50 % 7.50 % 73.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 3 7 92
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 6.78 % 2.54 % 5.93 % 77.97 %

118 : 6 , 2 , 8 , 3 , 7 , 92...5.08 , 1.69 , 6.78 , 2.54 , 5.93 , 77.97 = 26 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03%

Powered By www.thaieducation.net