โรงเรียนบ้านคลองเต็ง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 1 2 2 2 51
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 3.39 % 3.39 % 3.39 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 2 1 6 2 2 170
ร้อยละ 1.09 % 0.55 % 3.28 % 1.09 % 1.09 % 92.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 1 1 3 1 3 62
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 4.23 % 1.41 % 4.23 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 4 3 11 5 7 283
ร้อยละ 1.28 % 0.96 % 3.51 % 1.60 % 2.24 % 90.42 %

242 : 3 , 2 , 8 , 4 , 4 , 221...1.24 , 0.83 , 3.31 , 1.65 , 1.65 , 91.32 = 21 : 8.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58%

Powered By www.thaieducation.net