โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 19
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 3 2 2 0 1 127
ร้อยละ 2.22 % 1.48 % 1.48 % 0.00 % 0.74 % 94.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 38
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 4.55 % 2.27 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 7 4 5 2 2 184
ร้อยละ 3.43 % 1.96 % 2.45 % 0.98 % 0.98 % 90.20 %

160 : 5 , 3 , 3 , 1 , 2 , 146...3.13 , 1.88 , 1.88 , 0.63 , 1.25 , 91.25 = 14 : 8.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80%

Powered By www.thaieducation.net