โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 18
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 4 5 18 9 0 102
ร้อยละ 2.90 % 3.62 % 13.04 % 6.52 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 3 10 0 0 32
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 10 9 30 9 0 152
ร้อยละ 4.76 % 4.29 % 14.29 % 4.29 % 0.00 % 72.38 %

163 : 8 , 6 , 20 , 9 , 0 , 120...4.91 , 3.68 , 12.27 , 5.52 , 0.00 , 73.62 = 43 : 26.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.62%

Powered By www.thaieducation.net