โรงเรียนวัดสาริการาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 1 16 2 2 33
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 28.57 % 3.57 % 3.57 % 58.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 2 2 17 2 2 40
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 26.15 % 3.08 % 3.08 % 61.54 %

65 : 2 , 2 , 17 , 2 , 2 , 40...3.08 , 3.08 , 26.15 , 3.08 , 3.08 , 61.54 = 25 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46%

Powered By www.thaieducation.net