โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 0 1 2 0 37
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 2.27 % 4.55 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 11 5 17 6 1 133
ร้อยละ 6.36 % 2.89 % 9.83 % 3.47 % 0.58 % 76.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 3 2 15 1 1 62
ร้อยละ 3.57 % 2.38 % 17.86 % 1.19 % 1.19 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 301 คน
จำนวน(คน) 18 7 33 9 2 232
ร้อยละ 5.98 % 2.33 % 10.96 % 2.99 % 0.66 % 77.08 %

217 : 15 , 5 , 18 , 8 , 1 , 170...6.91 , 2.30 , 8.29 , 3.69 , 0.46 , 78.34 = 47 : 21.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net