โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 8
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 13 0 11 0 1 53
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 14.10 % 0.00 % 1.28 % 67.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 15 0 14 0 1 61
ร้อยละ 16.48 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 1.10 % 67.03 %

91 : 15 , 0 , 14 , 0 , 1 , 61...16.48 , 0.00 , 15.38 , 0.00 , 1.10 , 67.03 = 30 : 32.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97%

Powered By www.thaieducation.net