โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 5 0 1 0 1 0
ร้อยละ 71.43 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 2 0 1 1 1 8
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 61.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 20 คน
จำนวน(คน) 7 0 2 1 2 8
ร้อยละ 35.00 % 0.00 % 10.00 % 5.00 % 10.00 % 40.00 %

20 : 7 , 0 , 2 , 1 , 2 , 8...35.00 , 0.00 , 10.00 , 5.00 , 10.00 , 40.00 = 12 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00%

Powered By www.thaieducation.net