โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 8 5 1 1 32
ร้อยละ 4.08 % 16.33 % 10.20 % 2.04 % 2.04 % 65.31 %
ระดับประถมศึกษา
355
จำนวน(คน) 24 1 0 1 1 328
ร้อยละ 6.76 % 0.28 % 0.00 % 0.28 % 0.28 % 92.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 26 9 5 2 2 360
ร้อยละ 6.44 % 2.23 % 1.24 % 0.50 % 0.50 % 89.11 %

404 : 26 , 9 , 5 , 2 , 2 , 360...6.44 , 2.23 , 1.24 , 0.50 , 0.50 , 89.11 = 44 : 10.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.89%

Powered By www.thaieducation.net