โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 4 0 4 0
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 44.44 % 0.00 % 44.44 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.00 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 1 0 4 0 8 46
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 6.78 % 0.00 % 13.56 % 77.97 %

59 : 1 , 0 , 4 , 0 , 8 , 46...1.69 , 0.00 , 6.78 , 0.00 , 13.56 , 77.97 = 13 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03%

Powered By www.thaieducation.net