โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 35
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 7 0 12 0 1 110
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 9.23 % 0.00 % 0.77 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 37
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 9 0 23 0 1 182
ร้อยละ 4.19 % 0.00 % 10.70 % 0.00 % 0.47 % 84.65 %

167 : 8 , 0 , 13 , 0 , 1 , 145...4.79 , 0.00 , 7.78 , 0.00 , 0.60 , 86.83 = 22 : 13.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35%

Powered By www.thaieducation.net