โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 30
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 8 0 13 0 0 115
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 9.56 % 0.00 % 0.00 % 84.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 35
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 22.92 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 12 0 26 0 0 180
ร้อยละ 5.50 % 0.00 % 11.93 % 0.00 % 0.00 % 82.57 %

170 : 10 , 0 , 15 , 0 , 0 , 145...5.88 , 0.00 , 8.82 , 0.00 , 0.00 , 85.29 = 25 : 14.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43%

Powered By www.thaieducation.net