โรงเรียนวัดเขาดิน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 91.36 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 2 0 14 0 1 188
ร้อยละ 0.98 % 0.00 % 6.83 % 0.00 % 0.49 % 91.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 1.28 % 0.00 % 91.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 364 คน
จำนวน(คน) 2 0 27 1 1 333
ร้อยละ 0.55 % 0.00 % 7.42 % 0.27 % 0.27 % 91.48 %

286 : 2 , 0 , 21 , 0 , 1 , 262...0.70 , 0.00 , 7.34 , 0.00 , 0.35 , 91.61 = 24 : 8.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52%

Powered By www.thaieducation.net