โรงเรียนวัดเขาดิน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 69
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 4 3 15 1 1 178
ร้อยละ 1.98 % 1.49 % 7.43 % 0.50 % 0.50 % 88.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 70
ร้อยละ 1.27 % 0.00 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 88.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 361 คน
จำนวน(คน) 7 3 32 1 1 317
ร้อยละ 1.94 % 0.83 % 8.86 % 0.28 % 0.28 % 87.81 %

282 : 6 , 3 , 24 , 1 , 1 , 247...2.13 , 1.06 , 8.51 , 0.35 , 0.35 , 87.59 = 35 : 12.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 361 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.19%

Powered By www.thaieducation.net