โรงเรียนวัดคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
219
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 211
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 0.91 % 0.46 % 0.46 % 96.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 66
ร้อยละ 0.00 % 1.45 % 1.45 % 1.45 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 2 3 3 2 1 277
ร้อยละ 0.69 % 1.04 % 1.04 % 0.69 % 0.35 % 96.18 %

219 : 2 , 2 , 2 , 1 , 1 , 211...0.91 , 0.91 , 0.91 , 0.46 , 0.46 , 96.35 = 8 : 3.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.82%

Powered By www.thaieducation.net