โรงเรียนวัดคลอง 18 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 5 4 3 3 2 198
ร้อยละ 2.33 % 1.86 % 1.40 % 1.40 % 0.93 % 92.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 63
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 88.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 7 6 4 5 3 261
ร้อยละ 2.45 % 2.10 % 1.40 % 1.75 % 1.05 % 91.26 %

215 : 5 , 4 , 3 , 3 , 2 , 198...2.33 , 1.86 , 1.40 , 1.40 , 0.93 , 92.09 = 17 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.74%

Powered By www.thaieducation.net