โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 27
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 3 1 14 1 3 116
ร้อยละ 2.17 % 0.72 % 10.14 % 0.72 % 2.17 % 84.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 8 1 4 1 2 46
ร้อยละ 12.90 % 1.61 % 6.45 % 1.61 % 3.23 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 16 2 20 2 5 189
ร้อยละ 6.84 % 0.85 % 8.55 % 0.85 % 2.14 % 80.77 %

172 : 8 , 1 , 16 , 1 , 3 , 143...4.65 , 0.58 , 9.30 , 0.58 , 1.74 , 83.14 = 29 : 16.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net