โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 78
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 12 2 17 0 0 197
ร้อยละ 5.26 % 0.88 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 86.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 1 4 9 0 0 78
ร้อยละ 1.09 % 4.35 % 9.78 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 16 6 32 0 0 353
ร้อยละ 3.93 % 1.47 % 7.86 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %

315 : 15 , 2 , 23 , 0 , 0 , 275...4.76 , 0.63 , 7.30 , 0.00 , 0.00 , 87.30 = 40 : 12.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net