โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 2 1 5 0 33
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 2.33 % 11.63 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 5 9 5 4 114
ร้อยละ 4.20 % 3.50 % 6.29 % 3.50 % 2.80 % 79.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 11 2 7 2 2 67
ร้อยละ 12.09 % 2.20 % 7.69 % 2.20 % 2.20 % 73.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 19 9 17 12 6 214
ร้อยละ 6.86 % 3.25 % 6.14 % 4.33 % 2.17 % 77.26 %

186 : 8 , 7 , 10 , 10 , 4 , 147...4.30 , 3.76 , 5.38 , 5.38 , 2.15 , 79.03 = 39 : 20.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 22.74%

Powered By www.thaieducation.net