โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 3 2 6 5 36
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 3.64 % 10.91 % 9.09 % 65.45 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 5 6 5 3 127
ร้อยละ 2.01 % 3.36 % 4.03 % 3.36 % 2.01 % 85.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 2 2 4 5 4 47
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 6.25 % 7.81 % 6.25 % 73.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 8 10 12 16 12 210
ร้อยละ 2.99 % 3.73 % 4.48 % 5.97 % 4.48 % 78.36 %

204 : 6 , 8 , 8 , 11 , 8 , 163...2.94 , 3.92 , 3.92 , 5.39 , 3.92 , 79.90 = 41 : 20.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64%

Powered By www.thaieducation.net